Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Feyzi Halıcı

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 782  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
20.yy
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Konya 1924
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Şiir,
اللغات التي يجيدها مذهبه
       
Yazar No: 782 عدد الزيارة : 3995 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Feyzi Halıcı
Fezaî mahlasını da kullandı.
Yazar Mehdi Halıcı'nın ağabeyidir.
Konya Ortaokulu (1938), Konya Lisesi (1942), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü (1950) mezunudur.
Konya'da mesleğiyle ilgili olarak bir kimya laboratuarı açtıysa da kısa bir süre sonra kapattı.
Yine Konya'da uzun yıllar ticaretle uğraştı.
Her yıl düzenlenen Mevlâna’yı anma törenlerini, Konya Âşıklar Bayramı ve Türkiye Cirit Oyunları Şampiyonasının düzenlenmesine öncülük etti.
1954'ten itibaren Gül Bayramı ve Gül Yarışmasını, Güvercin Güzellik Yarışmasını ve Tarihî Konya Mutfağı -Konya Yemekleri Yarışmasını düzenledi.
Konya'da kültür ve turizm etkinlikleriyle yakından ilgilenerek Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Konya Turizm Derneğinin kurucuları arasında yer aldı (1957).
1968 yılında Konya'dan senatör seçildi.
1978e kadar senatörlük ve bu arada Türkiye - Pakistan Dostluk Derneğinin başkanlığını yaptı. 1978'de Tanıtma ve Turizm Bakanlığı baş müşavirliğine atandı.
Turizm Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
1977'de Konya Kültür ve Turizm Vakfını kurdu.
1977-80 yılları arasında Türk Kooperatifçilik Kurumu genel başkanlığını, altı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Çağdaş Kültür Eserleri Yayın Danışma Kurulu üyeliğini, dört yıl aynı bakanlığın Millî Kültür dergisinin yayın kurulu üyeliğini yaptı.
Pakistan'ın Konya Fahri konsolosu oldu.
Edebiyat ve folklor alanındaki çalışmalarını Ankara ve İstanbul'da sürdürdü.
Türk Dil Kurumu TÜTAV (Türk Tanıtma vakfi), Atatürk Kültür Merkezi, Türk Tanıtma vakfı üyesidir.
İlk ürünü, 1937 yılında Son Posta  gazetesinin iş konusundaki anket sorusuna cevap olarak yazdığı şiirdir.Şiirleri Afacan, Mektepli, Çocuk Sesi ve Arkadaş adlı çocuk dergilerinde çıktı.
Diğer şiirlerini 1938 yılından itibaren Çınaraltı, Yedigün (1942-44), Şadırvan, İstanbul, Aydabir, Hisar, Varlık, Türk Kültürü, Millî Kültür, Türk Dili, 1957'den itibaren Konya'da çıkardığı Çağrı dergilerinde yayımladı.
Gençlik yıllarından başlayarak halk şiiri geleneğine bağlı şiirler yazdı.
1980'de Struga Şiir Akşamları'nda Türkiye'yi temsil etti.
Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli bilimsel kongrelere katılıp bildiri sundu.
"Feyzi Halıcı halk şiirinin lezzetini tatmış ve tekniğini kavramıştır. Aşık tarzında yazdığı zaman kusursuzdur. Bunun sağlam bir edebi kültüre dayandığına şüphe edemezsiniz. Hece veznini kullandığı kadar aruza da hâkimdir. Şair, iki imzasının arasına şöyle bir fark koyuyor: Feyzi Halıcı imzasını koyduğu manzumelerinde halk edebiyatının yarım kafıyelerini,, halk lehçesini kullanmıyor, istanbul şivesine sadık kalıyor. Aruz vezniyle
yazdığı manzumelere de bu imzayı atıyor. Onun hassasiyetini, lirizmini bir tarafa bırakın, bugünkü tanınmış gençlerin içinde kaç tanesi aruzu bu kadar ustaca kullanabilir?"
(Orhan Seyfi Orhon)

Eserleri :

ŞİİR:

• Bir Aşkın Şiirler(1947),
• Masmavi (1952),
• İstanbul Caddesi (1956).
• Günaydın     (1957).
• Dinle    Neyden (1958),
• Gecenin Bir Yerinde İki Ceylan (mensur şiir, 1966),
• Selçukya'da Aşk (1967).
• Mesnevi'den Bin Bir Beyit (1982).
• Yaşama Sevinci (1983),
• Feyzi Halıcı'nın İtalyanca Şiirleri (çev., Arına Masala,   1987).
• Mevtana  Mesnevi  1. Cilt (1992),
• Yaylaya Bir Gelin  Geldi (Aşık Fezai mahlası ile. 1998).
• Dörtlemeler 1 (1993).
• Dörtlemeler 11 (1995),
• Seçme Şiirler (2000),
• Dörtlemeler (bü-tün dörtlemeler, 1997).

ARAŞTIRMA-DERLEME:

 

• Çağrı'da Yeniler (2 C. 1962-1963).
• Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk (1981).
• Konya, Tarihî,
• Kültürü Bilimsel Toplantısı (1984),
• Aşık  Şem'v  Hayatı  Eserleri (1982),
• Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni  Görüşler 1-11 (1985),
• Meulâna (Türkçe-tngilizce, 1981),
• Mevlana Cehalettin Hayatı, Düşünceleri ve Eserleri (1986),
• Yabana Yemek Uzmanlarınca Türk Mutfağı (1988),
• Halk Şairlerinin Diliyle Yemek Destanları (1990),
• Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi (1993),
• Nasreddin   Hoca   Fıkralarının   Şerhi (Mevlevi Şairi Burhan  1994),
• Hünkar Hacı Bektaş Veli'den özdeyişler (1995),
• Bir Şiirin Hikâyesi (1996),
• Bir Şiirin Hikâyesi 11 (1999),
• Şiirleşen Bir ömrün Hikâyesi: Gültekin Samanoğlu (2003).

 

GEZİ:

 

• Struga Şiir Akşamlan (1982).

 

GÜLDESTE:

 

• Bizim Şairler (1952),
• İstanbul   ve  Fetih  Şiirleri  Antolojisi (1953),
• Mevlâna Güldestesi (16 Kitap, 1961-1977),
• Türk Sanat Musikisi Beste ve Saz Eserleri (1977),
• Mevlâna-Yu-nus Emre-Nasrettin Hoca-Karamanoğ-lu Mehmet ve Türk Dili (1977),
• Mevlâna ve Yaşama Sevinci {1978),
• Mevlâna Sevgisi (1981),
• Konya (1984),
• Birinci Milletlerarası Yemek Kongresi (1986),
• Rubailer: Mevlâna Celalettin (1986),
• İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi (1988),
• Parlamenter Şairler (1990),
• Üçüncü Milletlerarası Yemek Kongresi (1990),
• Aşıklar Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri (1992),
• Dördüncü Milletlerarası Yemek Kongresi (1992),
• Beşinci Milletlerarası Yemek Kongresi (1994),
• Şiirden Besteye (G. Samanoğlu ve İ. Parlatır ile, 1994),
• TBMM 75. Yıl Ulusal Egemenlik Destanı Yarışması (1995),
• Yunus'un Yolunda Güldeste (Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile, 1995),
• Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni (TBMM Kültür Sanat Yayın Kurulu ile, 1995),
• Pera Palas ve Hasan Süzer (1995),
• Pera Palas Gönül Sohbetleri Güldestesi (A. özdemir ile, 1996),
• Ankara Gönül Sohbetleri Güldestesi (A. Satoğlu ve H. Yurdabak ile, 1996),
• Pera Palas Gönül Sohbetleri II (A. Özdemir ile, 1998),
• Ankara Gönül Sohbetleri II (A. Satoğlu ve H. Yurdabak ile, 1998),
• Üstad Neyzen Hayri Tümer'in Ney Üfleme Metodu (Kültür Bakanlığı ile, 1998),
• Gönül Sohbetleri Güldestesi İÜ (A. Satoğlu, H. Yurdabak ile, 1998),
• Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Konya Büyükşehir Belediyesi ile, 23-25 Ekim 1998),
• Pera Palas Gönül Sohbetleri IV (A. özdemir ile, 1999),
• Konya Şiirleri (1999),
• Gönül Sohbetleri IV (A. Satoğlu ve H. Yurdabak ile, 2000),
• Mevlâna Güldestesi (Bahar Gökfiliz ile,  2000),
• Mevlâna Bilgi Şöleni (2000),
• Şehir Şiirleri Güldestesi (B. Gökfiliz ile, 2000),
• Pera Palas Gönül Sohbetleri IV (A. özdemir ve C. Aslangül ile, 2000),
• Ana Şiirleri Güldestesi (2000),
• Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Büyükşehir Belediyesi ile, 27-28 Ekim 2000),
• Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Büyükşehir Belediyesi ile, 26-27 Ekim 2001),
• Halk Şairleri Ana Şiirleri Güldestesi (2002).

 

ÇEVİRİ:

 

• Doğuda Tatlıcılık (F. Unger'den).

 

 

Zamanı Çağrışan Güzel


Zamanı Çağrışan Güzel, Sular bitmez akmağınan. Güzelliğin mi eksilir, Bir göz ile

bakmağınan..
Sevgidir bedene düşer, Ataşsız yemek mi pişer, Gönül ziyade mi yaşar Gam yükünü çekmeğinen..
Dostlar durmaz gel ederler Bir kapıya kul ederler. Mutluluğu bal ederler, Acı soğan, ekmeğinen..
Dumanlı olmaz yüceler, Geçer bu yoldan niceler. Güne erişir geceler Bir çırayı

yakmağınan..
Donatır gönül burcunu, Akça sevda güvercini. Sevenler vurur harcım, Zaman adlı

tokmağınan..
Göğe ersen bir başına, Değmez damla göz yaşına. Dönersin mezar taşına, Gönül evi yıkmağınan..
Düş mü, yalan mı, sahi mi? Gönül bir boş sürahi mi? Uğru olmaz, can tohumu, Bir bedene ekmeğinen..
Yedi dağın bürümceği, Şekle duru bir çiçeği, Giyinirsin bin gerçeği Gözün yaşı dökmeğinen..


 

Günaydınım


Şavkıması, sana doğru yolların. Sana doğru, denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerde bir güzel, Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim...
Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim? Bu göğüs kim, ya bu gözler, bu saçlar? Uzak bir özlemde ayak seslerin Günaydınım, nar çiçeğim. Sevdiğim...
Kırk odanın kırkında da kırk güzel, Kırk aynada çengi çengi bir güzel. Çağlar ötesinde bir avuç nota. Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim...
Bu yıldızlar doğan günü çağrışır, Bu gündüzler gözlerini çağrışır. Ya kimlere verdin avuçlarını? Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.
Vurdum tellerine seni, sazımın, Sende anahtarı, alın yazımın. Yağmur yağmur serpil, yalnızlığıma Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim...
 

Genç Şair Feyzi Halıcı (Konyalı Fezaî) :


(Çınaraltı)ında Feyzi Halıcı ve Fezai imzaları altında neşrettiğimiz güzel şiirleri yazan genci okurlarımıza tanıtmak istiyorum. Feyzi Halıcı, Fezai aynı şairin kullandığı iki imzadır. Kendisine niçin iki imza kullandığını sorduğum zaman bana şu cevabı verdi:
- Halk ağzı ile yazdığım şiirlere Fezai ismini koyuyorum. Diğerlerine de kendi imzamı. Bundan başka Feyzi Halıcı isimli bir genç arkadaşım daha var. O şiir yazmaz, fakat yazılarımla her zaman ona gadretmeyeyim diye ara sıra da bu imzayı kullanıyorum.
- Feyzi Halıcı Konyalı'dır. Babası Erzurumlu Bay Halıcı Sabri isimli bir hah tüccarıdır. Feyzi Halıcının yazılarında bazen Erzurum'un sert epik ruhu görünüyor.
Ceddim tarihleşmiş Oğuz soyunda Çok kılıç salladım sınır boyunda Dökülmüş kanım var Tuna suyunda Ben Erzurumluyum, Erzurumluyum!
O, tertemiz bir Anadolu çocuğudur. Soyunun ve yurdunun bütün güzide vasıflarım taşımakla kalmıyor, soyunu ve yurdunu candan seviyor da. Yukarıdaki parça bunun ne güzel bir misalidir. Fezai. Anadolu'yu içinden tanıyor ve içinden seviyor. Şiirlerinde ilham, bir yayla rüzgarı gibi bol bol esmektedir. Bu bava size tırnaklarıyla, ormanlarıyla, dağlarıyla, tarlalarıyla, yaylalanyla, köyleriyle,köylüleriyle, gelinleriyle, yiğit delikanhlanyla Anadolu'yu yaşatır. (...)
Feyzi Halıcı, bugün 19 yaşındadır. Henüz çocuk denecek bir çağda. Fakat Türk soyunun, uzun asırların tecrübesinden geçen olgunluğu onda hemen göze çarpıyor. İnce çizgili esmer yüzünde, munis bakışlı kara gözlerinde, son derece nazik, mütevazı, sevimli tavırlarında vaktinden evvel kemale ulaşmış bir san'atkar hali vardır. Efendi bir milletin çocuğu olduğu nasıl da belli! Şiirlerini okumayı istediğiniz zaman hafifçe utanmaktan kendini men edemez. Hiçbir şey yazmamış gibi durur. Kendi hakkında bir
fikir söylemekten son derece çekinir. Onu, dünyanın en büyük imparatorluğunu kurduğu halde hiç bir şey yapmamış gibi duran Türk erine ne kadar benzetirsiniz! (...)
Feyzi Halıcı halk şiirinin lezzetini tatmış ve tekniğini kavramıştır. Aşık tarzında yazdığı zaman kusursuzdur. Bunun sağlam bir edebî kültüre dayandığına şüphe edemezsiniz. Hece veznini kullandığı kadar aruza da hakimdir. Şair, iki imzasının arasına şöyle bir fark koyuyor: Feyzi Halıcı imzasını koyduğu manzumelerinde halk edebiyatının yarım kafiyelerini, halk lehçesini kullanmıyor. İstanbul şivesine sadık kalıyor. Aruz vezniyle yazdığı manzumelere de bu imzayı atıyor. Onun hassasiyetini, lirizmini bir tarafa bırakın, bugünkü tanınmış gençlerin içinde kaç tanesi aruzu bu kadar ustaca kullanabilir? (...)
Her şiirinde mutlaka yeni, güzel, füsunlu bir şey; şiirin bir ışığı vardır. Feyzi Halıcı, bütün halis Türk çocukları gibi ruhen müslümandır. Taassuptan, şekilden uzak dini bir vecd taşır. Onda, ne oruç tuttuğunu asrîliğe uygun gelmez diye gizleyen mürai softanın, ne de dinsizliği ileri bir fikir sanarak manevî faziletleri hiçe sayan mütereddinin en küçük izini bulamazsınız. Din duygusu içinde iyilik, güzellik, fazilet ve insanlık sevgisi halindedir. Onu bazen ne kadar saf, ne kadar samimî terennüm eder. (Dua)sını dinleyin:
Yükselir semaya doğru ellerim Mavi gecelerin seher vaktinde. Hakka kanat açar hep emellerim Mavi gecelerin seher vaktinde.
Kaybolur kederim, kaybolur ahım Gözümden yaş olur, akar günahım Bana daha yakın olur Allah'ım Mavi gecelerin seher vaktinde.
19 yaşında bir gencin bu olgunluğu onun çok yakın bir yarında, eşsiz bir san'atkar olacağına şüphe bırakmıyor. Ve dosdoğru gittiği yolda öğüneceğimiz büyük bir Türk şairi olduğunu görmek için onu şimdiden muhabbetle selâmlıyalım!
(Sahici Yeni Nesil, 6 Kasım 1943)

click here click married affairs

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
Orhan Seyfi Orhon / Sahici Yeni Nesil-Genç Şair Feyzi Halıcı (Çına-raltı dergisi, 6.11.1943), Dündar Akünal / Yirmi Yılın Şiirleri ve Şairleri (1944), Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Mehmet Kaplan / Cumhuriyet Devri Türk Şiiri (1973, s. 468-477), Atilla Özkınmlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1982, c. 1, s. 613-614), Feyzi Halıcı / Parlamenter Şairler (1990), Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1920-1991 (1994). İsmail Ali Sarar / Cumhuriyet Dönemi Şiirimiz Özerine Konuşmalar / 1923 - 1997 (1997), Feyzi Halıcı Kimdir? (Tarla dergisi, Ocak 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Muzaffer Uyguner / Halıcı'nın Şiirlerinde Biçim ve Uyak (Çağrı, Ekim 2000), Abdullah Satoğlu / Şiir Dünyamızda Feyzi Halıcı (Çağrı, sayı: 492, Kasım 2000), Ahmet Necdet / Tematik Türk Şiiri Antolojisi (2000), TBE Ansiklopedisi (2001),Türk Dünyası Ortak Edebiyau-Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2001, c. 1, s. 359-360), Çağrı (Eylül 2004), Mehmet Nuri Yardım / Yazar Olacak Çocuklar (2004), Mehmet Atilla Maraş / Şair Milletvekilleri 1 - 22. Dönem 1920-2005 (2005)

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
1 Naat - Ezanlarla
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nalan Sert / 2.03.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...