Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Vural

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 466  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Yrd. Doç. Dr. 20. yy. vuralmehmet@hotmail.com
mvural@ybu.edu.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Kayseri 01.04.1966
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
Fen Edebiyat Fakültesi (Kırıkkale Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Öğretmen, İslam Felsefesi,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 466 عدد الزيارة : 5956 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Mehmet Vural

 

01.04.1966 tarihinde Kayseri’de doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı.

1987 yılında Gazi Üniv. İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden, 1992’de Ankara Üniv. İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu.

Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı (1994).

Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında ikinci bir Yüksek Lisans (1997) ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında Doktora yaptı (1998).

Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Kırıkkale Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslâm Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı ve 1994-2004 yılları arasında burada görev yaptı.

2004-2011 yılları arasında MEB ve TBMM’de çalıştı.

Halen Yıldırım Beyazıt Üniv. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslâm Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesidir.

 

Eserleri:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Vural, Mehmet, “Classic Logic of Al-Ghazālī Methodology”, Journal of Islamic Research, Vol. 3, No: 2, Islamic University of Europa, Rotterdam, December 2010, s. 143-148 (Index Islamicus).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

İslâm Felsefesi Sözlüğü, Elis Yayınları, 2. basım, Ankara, Nisan 2011, (637 s.) ISBN: 978-975-8774-0-6

İslâm Felsefesinin Sorunları, Elis Yayınları, Ankara, Ekim 2003, (327 s.) ISBN: 975-8774-11-5 (ed.)

Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, Elis Yayınları, 3. basım, Ankara, Şubat 2011, (208 s.) ISBN: 978-975-8774-00-5

Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara Okulu Yayınları, 2. basım, Ankara, Şubat 2011, (255 s.) ISBN: 978-975-8190-72-0

İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, Elis Yayınları, Ankara, Şubat 2009, (238 s.) ISBN: 978-975-8774-47-0 (ed.)

Hilmi Ziya Ülken’in Varlık Felsefesi, Beyaz Kule Yayınları, Ankara, Mayıs 2009, (184 s.) ISBN: 978-975-7131-41-0

Ian Richard Netton, Fârâbî ve Okulu, çev. Mehmet Vural, Elis Yayınları, Ankara, Aralık 2005, (160 s.) ISBN: 975-8774-31-x

Hilmi Ziya Ülken, Metafizik: Felsefe Dersleri 1, sad. Mehmet Vural, Araştırma Yayınları, Ankara, Şubat 2011, (188 s.)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 “Gazzâlî’de Metodolojik Yaklaşımlar”, İslâmî Araştırmalar (Gazzâlî Özel Sayısı), Cilt: 13, Sayı: 3-4, Ankara, 2000, s. 283-291.

 “Aydınlanma Felsefesi ve Siyasal Muhafazakârlık”, Felsefe Dünyası, Sayı: 35, Ankara, 2002, s. 127-136. (Philosopher’s Index ve TÜBİTAK/ULAKBİM).

 “Gazzâlî’nin Epistemolojisinde Sezgi ve İlham”, Tasavvuf, Sayı: 9, Ankara, Temmuz-Aralık 2002, s. 179-186.

 “Aydınlanma Felsefesine Dinî ve Muhafazakâr Muhalefet”, AÜİF Dergisi, Cilt: XLIII, Sayı: 2, Ankara, 2002, s. 375-389.

 “Düşünce Tarihinde Mantık: Aristoteles Mantığından Bulanık Mantığa”, Kutadgubilig, Sayı: 2, İstanbul, Ekim 2002, s. 179-192. (TÜBİTAK/ULAKBİM ve Philosopher’s Index).

 “Şâh Veliyullah Dehlevî’nin Felsefî Düşünceleri”, Tabula Rasa, Yıl: 3, Sayı: 8, Isparta, Mayıs-Ağustos 2003, s. 93-104.

 “Hilmi Ziya Ülken Ontolojisinde Aşkın Varlık Problemi”, İslâmî Araştırmalar, Cilt: 16, Sayı: 2, Ankara, 2003, s. 212-216.

 “Gelenek ve Dinlerin Aşkın Birliği”, Doğu Batı, Yıl: 7, Sayı: 25, Ankara, Kasım-Ocak 2003-2004, s. 161-175.

 “İslâmî Köktencilik Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, İslâmiyat, Cilt: 10, Sayı: 1, Ankara, Ocak-Mart 2007, s. 187-206.

 “İslâm Düşüncesinde Gelenek ve Gelenekçilik -Seyyid Hüseyin Nasr’ın Gelenek Anlayışı-”, İslâmiyat, Cilt: 10, Sayı: 3, Ankara, Temmuz-Eylül 2008, s. 53-68.

 “Nikolay Berdyaev’in Devrim-Karşıtlığı Bağlamında Özgürlük Felsefesi”, Kutadgubilig, Sayı: 14, İstanbul, Ekim 2008, s. 45-58. (TÜBİTAK/ULAKBİM ve Philosopher’s Index).

 “Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Demokrasi”, Kutadgubilig, Sayı: 20, İstanbul, Ekim 2011, s. 355-369. (TÜBİTAK/ULAKBİM ve Philosopher’s Index).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 “Dâvûdü’l-Kayserî’nin Felsefî Görüşleri”, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de İlim ve Din Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Yayınları, Kayseri, 1996, s. 115-124.

 “Gazzâlî’nin Mantık Anlayışının Özgünlüğü Sorunu”, İslâm Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, İslâm Felsefecileri Derneği ve Ankara Üniversitesi, Ankara, 8-9 Kasım 2002, s. 207-232.

 

Diğer yayınlar:

Seyyid Hüseyin Nasr, “Mevlânâ ve Sufî Gelenek” (Rumi and the Sufi Tradition), çev. Mehmet Vural, Türkiye Günlüğü, Sayı: 53, Ankara, 1999, s. 92-101.

 “Gazzâlî ve Aristoteles Mantığı”, Bilim Yolu, Yıl: 2, Sayı: 2, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Kırıkkale, 1999, s. 349-364.

 “Hilmi Ziya Ülken’in Fikrî Değişim Süreci”, Türk Yurdu, Cilt: 22, Sayı: 174, Ankara, Şubat 2002, s. 23-26.

 “Hilmi Ziya Ülken ve Dyade Düşüncesi”, Türk Yurdu, Cilt: 22, Sayı: 174, Ankara, Şubat 2002, s. 67-70.

 “Aşkın Dyade”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, Cilt: 1, İstanbul, Kasım 2003, s. 668-670.

 “Yeni-Muhafazakârlık Üzerine”, Karizma, Yıl: 5, Sayı: 17, İstanbul, Ocak-Mart 2004, s. 43-49.

 “Bulanık Mantık”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, Cilt: 2, İstanbul, Mayıs 2004, s. 878-883.

 “Burke, Edmund”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, Cilt: 2, İstanbul, Mayıs 2004, s. 901-909.

Mehmet Bayrakdar, “Gazâlî ve Çocuk Eğitimi” (Al-Ghazali on Child Education), çev. Mehmet Vural, İslâm Düşüncesi Yazıları, Elis Yayınları, Ankara, 2004, s. 119-124.

 “Cezerî”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Babil Yayınları, Cilt: 3, Ankara, Mayıs 2005, s. 161-163.

 “Dyade”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Ebabil Yayınları, Cilt: 4, Ankara, 2006, s. 879-881.

 “İdeal ve Gerçek Bağlamında Dünya Barışı ve İslâm”, Din ve Toplum, Cilt: 1, Sayı: 2, Ankara, Kasım 2007, s. 72-75.

 “Osmanlı’da Felsefe ve Akkirmânî’nin Felsefî Düşünceleri”, Söz ve Adalet, Yıl: 1, Sayı: 6-7, İstanbul, 2008, s. 115-120.

William E. Shepard, “İslâm ve İdeoloji” (Islam and Ideology), çev. Mehmet Vural, Kelâm Araştırmaları, 7:1, Ocak 2009, s. 183-220.

 “İslâm Felsefesi Özgün müdür?”, İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, Elis Yayınları, Ankara, 2009, s. 7-14.

 “Abdülmuhsin-i Kayserî/Muhsin-i Kayserî”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt: 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2009, s. 26.

 “Gözübüyükzâde İbrâhim Efendi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt: 2, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2010, s. 395-396.

 “Gözübüyükzâde Sâbit Efendi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt: 2, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2010, s. 396.

 

 

 

 

women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vural

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 31.12.2011Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...