Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İsmail Onarlı

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4454  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
20. yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Malatya/Arapkir 01.03.1949 11.04.2007 İstanbul
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Araştırmacı, Yazar, Asker-Komutan, Araştırmacı-Yazar,
اللغات التي يجيدها مذهبه
İtikadı: Alevi,
       
Yazar No: 4454 عدد الزيارة : 10417 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Toplum Tasarımında Bir Alevilik Belgesi Medine Vesikası
2 Seyyid Battal Gazi Ocağı
3 Nevruz Bayramı
4 Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Toplulukları

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

İsmail Onarlı

 

1 Mart 1949 tarihinde Malatya’ya bağlı Arapkir ilçesinin Onar Köyü’nde doğdu.

İlkokulu doğduğu köyünde, orta öğrenimini İzmit Lisesi ve Sultan Ahmet Sanat Okulu’nda tamamladı.

Bursa Hv.Mot.Arç.Ok.K.lığı Ulş.Asb.Snf.Ok.’nu bitirerek, Hv.Ulş.Asb.’ı olarak 30.08.1969’da yaşama atıldı.

Astsubaylık meslek hayatına devam ederken, Vatan Mühendislik Elektrik Bölümünde üçyıl okuduğu halde 1972 yılında ayrılmak zorunda kaldı.

30.08.1980’de “üstün başarı kıdemi” alarak mesleğinde erken terfi etti.

Buna karşın 12 Eylül yönetimi tarafından ‘Üçlü Kararname’ ile sicilen TSK’den 30.11.1982’de Re’sen emekliye sevk edildi.

1970 ‘li yıllarda başladığı Tarih, Alevilik ve Halk Edebiyatı araştırmalarını kitaplaştıramadan bir ihbar sonucu; kütüphanesi ile belge ve dökümanları Merzifon-Hayretin Köyü’nde 1982’de yakıldı.

İst. Syt. Mah.’since verilen 4 yıllık hapis cezasının infazına mütakip Kastomonu’ya sürgüne göderildi.

Onbinlerce kitap ve belgelerinin yakılmasına hüzünlenen Onarlı; Dr.İsmail Kaygusuz’un teşvikiyle 1984’de yeniden araştırmalara başladı.

Alevilik araştırmaları çeşitli dergilerde yayınlanan yazar: Sivil toplum kuruluşlarında, Alevi vakıf ve derneklerinde, kurucu, yönetici olarak görev yaptı.

11 Nisan 2007 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

 

“Şah İsmail” yayınlanan ilk ‘biyografik roman’ıdır.

Ayrıca; İlk ve Orta Öğrenime yönelik “Belirli Günler ve Haftalar” adıyla yardımcı ders kitabı vardır.

Hz. Ali’nin “Nehc’ül-Belaga” adlı eserini de, Türkçe sadeleştirerek yayına hazırlamıştır.

 

İsmail Onarlı’nın üç binden fazla kitap, dergi ve belgeden oluşan kitaplığı; Eşi Perihan Onarlı ve Kızı Pelin Onarlı’nın da onayıyla Cem Vakfı Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır.

 

Eserleri:

Şah İsmail
Belirli Günler ve Haftalar
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Hamza Baba
İsmail Şeyhhasanoğlu
Alisiz Alevilik Olur mu?
Şeyh Hasan Aşireti
Arap Aleviliği (Nusayriler)

 

Makaleleri:

 “Şeyh Hasan Ocağı ve Aşireti”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı.Kış 99/12

Gazi Ünv. HBVAM.Yay.Ank.

 “Şeyh Hasanlı Aşiretleri Konfederasyonu Oymak ve Obalarının Yerleşik Yöreler-

deki Söylence ve İnanç Motiflerinin Nesnel ve Tarihsel Temelleri”, Hacı Bektaş

Veli Araştırma Dergisi Sayı: 14 - 15/2000 Gazi Ünv. HBVAM. Yay.Ank.

 “Alevi Araştırmaları Üstüne”, Şahkulu Sultan Arş.İnc.D.Sayı:1/Güz 1998 İst.

Şahkulu Sultan Kül.Vak.Yay.

 “Mineyik Dedeler Kurultayı” Cem Dergisi Sayı: 79/Haziran 1998 İst.

 “Çağdaş” Emevi Karalaması: “Ali’siz Alevilik”, Kervan Dergisi Sayı: 65

Agustos 1997 İst.

 “Mazgirt’te Bir Ulu Evliya: Cemal Abdal”, Cem Dergisi Sayı:94, Ekim 1999 İst.

 “Selçuklu Dönemi Sosyo-Ekonomik Yerleşim Birimi: Merzifon’da Piri Baba Tekkesi”

I, II, III Cem Dergisi Sayı: 71-72-73, Ekim-Kasım 1987 ve Ocak 1998

 “Baba İlyas-ı Horasani-Merzifonlu Piri Baba ve Şeyh Hasan Oner Söylencelerinin

Nesnel Temelleri” Şahkulu Sultan Arş.İnc.D.Sayı:2/Ocak 1999 İst. Şahkulu Sul-

tan Kül.Vak.Yay.

 “NEVRUZ BAYRAMI”, Alevilerin Sesi dergisi Sayı:24 Nisan 1998,AABF Mrk.

Yay.Org.Köln.Almanya

 “Medine Vesikası ve Alevilik”, Kervan Dergisi,Sayı:66 Mart 1998 İst.

 “Cemevlerinin Tarihsel Kökenleri ve Mimarı” I, II, III, IV: Cem Dergisi Sayı:

81, 82, 83, 84; Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım 1998 İst.

 “Mazgirt’te Şeyh Çoban Ocağı”, Cem Dergisi Sayı:92, Ağustos 1999

 “Marx’sız Marksizm Ali’siz Alevilik Olamaz”, Alevilerin Sesi dergisi Sayı:28

Eylül 1998, AABF Mrk.Yay.Org. Köln Almanya.

 “Marksist Açıdan Alevi Tarihine Bakış”,Kervan Dergisi Sayı:69/Ağustos 1998 ve

sayı:70/Ekim 1998

“Alevilere İhanet ve Delalet İçinde Olanlar”,Kervan Dergisi Sayı:68/Temmuz1998

 “Türk İslamı’mı - Türkiye/Anadolu Müslümanlığı mı ?”, Kervan Dergisi Sayı: 71

Aralık 1998

 “Devlet-Siyasal İslam-Sol ve Aleviler”,Kervan Dergisi Sayı:67 /Mayıs 1998

 “Hacı Bektaş Veli Öğretisinde Kadının Yeri ve Secularizm”, G.S. Karacaahmet

Sultan Dergisi, Sayı:57/Ekin1998.Karacaahmet Sultan Derneği Yay.Org.İst.

 “21.Yüzyıla Girerken Hacı Bektaş Veli Öğretisinin Evrenselliğini Kavramak”

Karacaahmet Sultan Dergisi Sayı:56/Eylül 1998

 “Alevilikte Gözcülük ve Düşkünler Ocağı” Karacaahmet Sultan Dergisi Sayı:55

Ağustos 1998 İst.

 “Cumhuriyet’in 75. Yılında Alevilerin Hak-Hukuk ve Özgürlükleri” Karacaahmet

Sultan Dergisi Sayı:59/Aralık l998

 “Garip Dede Tarihi Kişiliği ve Söylencesi” Garip Dede Türbesi Kor.On.ve Yaş.

Derneği Yay.no.1, K.Çekmece/İst.1999

 “Kerbela Zalimin Zülmüme Başkaldırı Destanıdır”, Ortak Kitap:”Alisiz Alevilik

Olur mu ?”, Ant yay.Nisan1998 İst.

 “Ahiler ve Alevilik, Onar Dede ve Ahi Teşkilatlanmaındaki Rolü”, Cem Dergisi

Sayı:97-98-99, Ocak-Şubat-Mart 2000 İst

 

all wives cheat online women who cheated
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.alevibektasi.org/ismail_onarli.htm
http://www.turkdirlik.com/Dergi/TurkDirlik0000.htm
http://www.cemvakfi.org/haber_detay.asp?ID=338
link why do women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 29.03.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...