Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Remzi Kılıç

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4430  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. remzikilic@mynet.com
kilicremzi@gmail.com
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Kayseri/Sarız 01.05.1964
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (İnönü Üniv.) - Eğitim Fakültesi (Niğde Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Dekan Yrd., Tarih, Yeni Çağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, İngilizce, Almanca,
       
Yazar No: 4430 عدد الزيارة : 12215 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Misyonerlik ve Türkiyeye Yönelik Misyoner Faliyetler

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Remzi Kılıç

 

1 Mayıs 1964’te Kayseri’ye bağlı Sarız ilçesi Karayurt köyünde doğdu.

1974’te Karayurt Köyü İlkokulu’nu, 1977’de Kayseri merkezde Kadı Burhanettin Ortaokulu’nu, 1981’de Kayseri İnşaat Teknik Lisesi’ni yatılı okuyarak mezun oldu.

Ekim 1981’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı lisans öğrenimini Temmuz 1986’da Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Ekim 1986-Ekim 1988’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Gaziantep-İslahiye’de öğretmen olarak görev yaptı.

Eylül 1987’de Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Programı’na girdi.

Mart 1990’da “Irak ve Suriye’nin Tarihi Coğrafyası (XIX. Yüzyıl Sonu İdari Yapısı)” adlı Yüksek Lisans Tezi ile “Bilim Uzmanı” oldu.

Eylül 1990’da Erciyes Üniversitesi’nde Doktora Programı’na başlayıp, Ekim 1994’de “Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı-İran Münasebetleri (1520-1566)” adlı Doktora Tezi ile “Bilim Doktoru” oldu.

1989-1993 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kayseri Talas Lisesi’nde öğretmenlik görevinde bulundu.

Eylül 1993’te İnönü Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi oldu.

Ekim 1994’de Doktora’sını tamamladıktan sonra İnönü Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentliğe atandı.

1994-1996 yıllarında iki yıl kadar Dekan Yardımcılığı, 1994-1997 yılları arasında üç yıl kadar Bölüm Başkanlığı yaptı.

Mart 1996’da Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavı’nı geçti.

Haziran 1997’de Niğde Üniversitesi’nde yine Yrd. Doç. Dr. kadrosunda göreve başladı.

Yrd. Doç. Dr. unvanı ile 1998-2003 yılları arasında Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi’nde girdiği Doçentlik sınavını kazanmış, Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Doçentlik Unvanı’nı almıştır.

Remzi Kılıç Aralık 2007’de Eğitim Fakültesinde Profesör kadrosuna atanmıştır.

Prof. Dr. Remzi Kılıç’ın Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi ile ilgili Bilig, Bilge, Türk Kültürü, Tübar, Türk Yurdu gibi, çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri, Uluslar arası sempozyumlarda sunulmuş ve yayımlanmış bildirileri ve yayımlanmış kitapları vardır.

Remzi Kılıç evli ve üç çocuk babasıdır. Prof. Dr. Remzi KILIÇ halen Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Başkanı olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.      

 

İdari Görevler:

1- 1994-1996, Dekan Yardımcılığı, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

2- 1994-1997, Bölüm Başkanlığı, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

3- 1998, Müdür Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4- 1998, Müdür Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu.

5- 2002, Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D. Başk., Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

6- 2003-2009…, İlköğretim Bölümü Başkanlığı, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

7- 2005-2008, Dekan Yardımcılığı, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

8- 2005-2009…, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi.

9- 2005-2009…, Fakülte Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

10-2005-2009…, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üye., Niğde Üniversitesi.

11-2005-2009…, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi.

12-2008-……, Niğde Üniversitesi Senato Üyeliği, Niğde Üniversitesi.

 

Eserleri:

Kanuni Devri Osmanlı-İran Münasebetleri (1520-1566) - İstanbul, 2006.

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - İran Siyasi Antlaşmaları - İstanbul, 2001.

Irak ve Suriye'nin tarihi Coğrafyası XIX.Yüzyılda İdari Yapısı - Elazığ, 2009.

XVI. Yüzyılda Osmanlı - Türkistan Münasebetleri (Yayımda)

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 “Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi’nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Gelişmeler”, Bilig Dergisi, S. 9, Ankara, Bahar 1999, ss. 115-131; (Bilig; Cambridge Scientific Abstracts’ın Sociological Abstracts Managing Editörlüğü ve London School of Economics’in İnternational Bibliography of the Social Sciences tarfından düzenli olarak taranmakta ve İngilizce özetleri “Online Services”lerinde yer almaktadır).

 “Osmanlı Padişahı III. Murad ve Özbek Hükümdarı II. Abdullah Han Dönemi Osmanlı-Türkistan Dayanışması”, Bilig Dergisi, S. 10, Ankara, Yaz 1999, ss. 49-59.

 “Osmanlı Türkiyesi’nde Azınlık Okulları (XIX. Yüzyıl)”, Türk Kültürü, YIL XXXVII, S. 431, Ankara, Mart 1999, ss. 151-159.

 “Osmanlı-Özbek Siyasi İlişkileri (1530-1555)”, Türk Kültürü, YIL XXXVII, S. 437, Ankara, Eylül 1999, ss. 523-534.

 “Irak ve Suriye’nin Tarihi Coğrafyası ve XIX. Yüzyıl Sonu İtibariyle İdari Konumu”, Türk Kültürü, YIL XXXVIII, S. 441, Ankara, Ocak 2000, ss. 18-31.

 “Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi (1533-1535) Öncesi Anadolu’da Ortaya Çıkan Bazı Gelişmeler”, Türk Kültürü, YIL XXXVIII, S. 442, Ankara,  Şubat 2000, ss. 85-102.

 “XVI. Asrın İkinci Yarısına Doğru Rusların Türk İllerinden Kazan ve Astarhan’ı İşgal Etmeleri”, Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 454, Ankara, Şubat 2001, ss. 90-96.

 “Osmanlı Devleti’nde Medreseler”, Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 456, Ankara, Nisan 2001, ss. 205-216.

 “Osmanlı-İran Arasında Kasr-ı Şirin Barış Antlaşması (1639)”, Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 460, Ankara, Ağustos 2001, ss. 479-493.

 “Yavuz Sultan Selim Devri (1512-1520) Osmanlı-Özbek Münasebetleri”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 1, Bişkek-Kırgızistan, 2001, ss. 88-102.

 “Misyonerlik ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 19, Niğde, Bahar 2006, ss. 327-342.

 “Türk Dünyasının Gündeminde Tartışılan Sorunlar”, Asya Avrupa Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, S. 4, Ankara, Mart 2006, ss. 50-59.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 “Trabzon Valisi Şehzade Selim ve Faaliyetleri”, II. Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih -Dil- Edebiyat Sempozyumu, (3-5 Mayıs 2001), Trabzon, 2001, C. I, ss. 99-115.

 “Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu’nun Osmanlı Devleti’ne Katılması”, I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2004), Diyarbakır, 2004, ss. 575-589.

 “Musul Vilayeti Tarihi Coğrafyası ve 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İdari Yapısı”, İkinci Ortadoğu Sempozyumu, (Dünden Bugüne Irak), (27-29 Mayıs 2004), Elazığ, 2006, C. II, ss. 393-405.

 “XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetiminde Ermeni Okulları ve Faaliyetleri”, Uluslararası Türk-Ermeni Toplumu Birlikte Yaşama Sanatı Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (20- 22 Nisan 2006), Kayseri, 2007, C. IV, ss. 77-88.

 “Osmanlı Devletinde Amerikan Misyonerlerin Ermeni Okullarında Ermeni Milliyetçiliğine Etkileri”, 19. YÜZYIL’DA BÜYÜK DEVLETLERİN ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, Erciyes Üniversitesi, (22-24 Mayıs 2008), Kayseri, 2009, C. IV, ss. 61-80.

 “Türk Dünyasının Gündeminde Tartışılan Meseleler”, EURASIAN SOCIETIES WITH REGARD TO GLOBALIZATION, “Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları Konferansı”, International Atatürk Alatoo Unıversıty, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 March 2006, Bişkek, 2006, ss. 75-85

 

Uluslararası Kongrelerde Konuşmacı- Katılımcı Bildiri ile:

 “Türkiye’de Misyonerlik”, 1. ULUSLAR ARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 9-15 Nisan 2006, Bildiri sunulmuş ve yayımlanmıştır.

 “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz Siyaseti”, III. ULUSLAR ARASI TRABZON VE ÇEVRESİ KÜLTÜR VE TARİH SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 16-18 Mayıs 2006, Bildiri sunulmuştur. (Yayımda).

 “Kerkük ve Musul’un Tarihi Coğrafyası”, 38. ICANAS ULUSLAR ARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 10-15 Eylül 2007, Bildiri sunulmuş ve özeti yayımlanmıştır, (Yayımda).

 “Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Kültür Meseleleri”, 6. TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Celalabat, Kırgızistan, 25-30 Mayıs 2008, İstanbul,2009, ss. 99 - 108.

 “Bağdat’ın Osmanlı Hakimiyetine Girmesi ve Kanuni’nin Bağdat’taki Faaliyetleri”, ULUSLAR ARASI BAĞDAT SEMPOZYUMU, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 7-9 Kasım 2008, Bildiri sunulmuş ve özeti yayımlanmıştır.(Yayımda).

                                                                      

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 “Millî Mücadele’de Gizik Duran ve Faaliyetleri”, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, (10-11 Nisan 2003), Kayseri, 2003, ss. 361-377. 

 “Şah İsmail’in Dulkadıroğulları Devleti Üzerine Yaptığı Orta Anadolu Seferi (1507) ve Sonuçları”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, (6-8 Mayıs 2004), Kahramanmaraş, 2004, C. I, ss. 409-419. 

 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-İran Siyasi Antlaşmaları, Tez Yayınları, İstanbul, 2001, s. 240.

Kanuni Devri Osmanlı-İran Münasebetleri (1520-1566), IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 500.

XVI. Yüzyılda Osmanlı-Türkistan Münasebetleri, (Yayımlanacak Kitap), Niğde, 2007, s. 200.

Irak ve Suriye’nin Tarihi Coğrafyası XIX. Yüzyıl’da İdarî Yapısı, Niğde, 2009, s. 160, (Fırat Üni. Yayımda).

 “Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyası’nın Meseleleri”, Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Editörler: Mustafa Talas- S. Salih Bildirici, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008, ss. 135- 156, (Kitap Bölümü).

 “Osmanlı Devleti’nin İran Politikası (16. ve 17. Yüzyıllar)”, Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi, C. I-II, Editör: Mustafa BIYIKLI, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008, C. I, ss. 75-116, (Kitap Bölümü).

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 “Celal-zade Mustafa’nın “Selim-name” Adlı Eserinde Devlet Felsefesi Siyaset ve İdare Anlayışı”, Bilge Dergisi, S. 24, Ankara, Bahar 2000, ss. 85-88.

 “Fatih Devri (1451-14581) Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İstanbul’un Fethinin 550. Yılı Özel Sayısı), S. 14, Kayseri, 2003, ss. 94-118.

 “Osmanlılar ile Safevîler Arasında Nasuh Paşa (1612) ve Serav (1618) Antlaşmaları”, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, S. 2, Niğde, 2003, ss. 124-134.

 “Yakın Dönem Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine”, Türk Yurdu, S. 236, Ankara, Nisan 2007, C. 27, ss. 40-48.

 

Ulusal Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 “İnsanlığın Savaşı Yendiği Yer (Çanakkale Zaferi)”, Paralel, S. 2, Yıl: 1, Niğde, Mart 2007, ss. 28-32.

 “Küreselleşme ve Türk Dünyası”, Yenises, S. 137, (Aylık Siyasi Dergi), Yıl: 12, Osmaniye, Mayıs 2007, ss. 44-46

 “Demokratik Cumhuriyete Giden Yol: Ulusal Bağımsızlık”, Kapadokya Atılım, S. 1, Yıl:1, Niğde, Mayıs-Haziran 2007, ss. 56-57. 

 

Editörlük:

İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Malatya, 1995.

Niğde İlinin Yetiştirdiği Tarihi Şahsiyetler (1923-1980), Niğde, 2007.

 

Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik Görevleri:

Asya Avrupa Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, S. 1-5, Ankara, 2004-2005, Yayın Kurulu Üyeliği.

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Eğitim ve Bilim Dergisi”, S. 1-2, Niğde, 2002-2003, Yayın Kurulu Üyeliği.

GÖKBAYRAK DERGİSİ, S. 84-89…, Kayseri, Yayın Kurulu Üyeliği.

Kapadokya Atılım, S. 1-8, Niğde, 2007-2008, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 14, S. 2, Adana, 2005, Hakemlik.

Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 18-22, Niğde, Güz 2005- Yaz 2008, Hakemlik.

Hikmet Dergisi, İnönü Üniversitesi, S. 2, Malatya, Yaz 2008, Hakemlik.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. X, S. 1, Erzincan, 2008. Hakemlik

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, (Orhan Hülagü Özel Sayısı), C. 10, S.1, Sakarya, Haziran 2008, Hakemlik.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. X, S. 3, Afyonkarahisar, Aralık 2008, Hakemlik.

 

Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tezleri:

Mahmut YILDIRIM, II. Gıyaseddin Keyhüsrev Devri, Niğde, 1998.

Ali TUNÇ, Osmanlılar’da Okçuluk Sporu, Niğde, 1999.

Mehmet EMİROĞLU, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı İlköğretim Okullarında Basketbol Eğitimi, Niğde, 1999.

Hüseyin ÇALIŞKAN, İlköğretim Okulları I. Kademe 4. ve 5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Eğitim  ve Öğretim Yöntemleri, Niğde, 2000.

Oğuz OKUR, İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Programında Atatürkçülük Konularının Ünitelere Göre Dağılımı ve Hedeflere Ulaşma Derecelerinin İncelenmesi, Niğde, 2000.

Şifa Canan YILMAZ, Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretimde Sosyal Bilgiler Dersinin Amaçlarına Ulaşma Düzeyi, Niğde, 2000.   

Erol YILDIZ, Niğde Şer’iyye Sicilleri 12 No’lu Defterinin (155-246) Sayfalarının Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Niğde, 2001.

Mehtap Füsun BATTALOĞLU, Niğde İli İlköğretim Okullarında 4. ve 5. Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersi’nin Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Niğde, 2001.

Şerife ALKAN, İlköğretimde Çoklu Ortam Uygulamaları Kullanarak Öğretme Metotları, Niğde, 2002.

Bekir ALKAN, İlköğretim Okulları Sosyal Bilgiler II. Kademe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Niğde, 2002.

Şükran KOÇYİĞİT, İlköğretim Okulları II. Kademede Sosyal Bilgiler Dersi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi, Niğde, 2003.

Hidayet ESEN,  Milli Mücadele’de Yahyalı ve Ermeniler, Niğde, 2003.

İhsan ÖZKAN, Nurettin Topçu’nun Eğitim ve Kültüre İlişkin Görüşleri, Niğde, 2004.

Muzaffer Orhan, Osmanlı Devletinde Vilayet Yatılı İdâdileri, Niğde, 2006.

Hakan KOÇ, Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar Beldesinin Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Niğde, 2006.

Berna AKDOĞAN, 19. ve 20. Yüzyılda Arşiv Vesikalarına Göre Boğazlıyan, Niğde, 2006.

Sezgin ATAŞ, Mersin İli Bozyazı İlçesinin Tarihi, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı, Niğde, 2007.

Ahmet SALTIK, Bor’un Tarihi Yapıları, Niğde, 2007.

Mahmut ÖZER, Niğde İli Altunhisar İlçesinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı, Niğde, 2007.

Hüseyin KLAVUZ, Türk Basınında Adana Ermeni Olayları, Niğde, 2007.

Hakan UYSAL, Öğrenme Stratejileri ve Yeni İlköğretim Programında Sosyal Bilgiler Programı 4. ve 5. Sınıflarda Öğrenme Stratejisi Yozgat İli Uygulaması, Niğde, 2007.

Neşe Işık DURNA, Türk-Alman Eğitim Sistemlerinde (Bavyera Eyaleti) İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersi Konularının Karşılaştırılması, Niğde, 2007.

Tuncay Altıngöller, Niğde İli’nin Yetiştirdiği Tarihi Şahsiyetler (1923-1980), Niğde, 2007.

Mehmet Dere, Türkiye’de Azınlık Okulları (1945-2007), Niğde, 2008.

Selçuk KARATAŞ, Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Karabağ Meselesi, Niğde, 2009.

Cuma YAMAN, Konya İli Karapınar İlçesinin Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yapısı,

Niğde, 2009.

Serkan KUMLU, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Sonrası Meydana Gelen Muhtıra ve Darbeler, Niğde, 2009.

 

Bir Kurum yada Kuruluşa Yazılan Bilimsel Raporlar:

Dr. Mehmet KAYA, “Temettuât Defterlerine Göre Bursa Şehri’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu”, Niğde, 2004; Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Sonuç Raporu.

Dr. Salih ÖZKAN, “Niğde’ye Yapılan Mübadele ve İskan”, Niğde, 2006, Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Sonuç Raporu.

Dr. Hava SELÇUK, “Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve Sancağın Girit Seferine Katkısı (1645-1699)”, Kayseri, 2008; Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM ) Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Sonuç Raporu, (Yayımlanmıştır).

Dr. Özen TOK, “Kadı Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İkinci yarısında Kayseri Para Vakıfları”, Kayseri, 2008; Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM ) Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Sonuç Raporu, (Yayımlanmıştır).

 

Konferanslar ve Uygulamalar:

 “Misyonerlik ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetler”, Niğde İl Jandarma Alay Komutanlığı Askeri Personeline Konferans, Askeri Gazino Konferans Salonu, Niğde, 18 Haziran 2003.

 “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Değerlendirilmesi”, Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Konferansı, Derbent Konferans Salonu, Niğde, 11 Mart 2003.

 “Yakın Dönem Türk-Ermeni İlişkileri”, Niğde Valiliği ve Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Paneli, Niğde Üniversitesi Konferans Salonu, (Oturum başkanı ve Panelist), Niğde, 15 Aralık 2005.

 “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri”, Niğde Belediyesi Meclis Salonu, (Konferans Programı), Niğde, 18 Mart 2006.

 “Ermeni Soykırım İddiaları ve Türk-Ermeni İlişkileri”, Niğde Merkezi, Bor ve Çamardı İlçeleri, (Konferans Programları), 24-25-30 Mayıs 2006.

Eğitim Fakültesinin Başarılı ve Ödül almış öğrencilerine Ankara’da; Anıtkabir, Cumhuriyet Müzesi, Ankara Anadolu Uygarlıkları Müzesi, ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri Yerleşkeleri vb. yerler, bilgi ve gezi-gözlem amacıyla tanıtılmıştır. 27-28 Mayıs Ankara, 2006.

 “Türk Dünyası Bayramı Olarak Nevruz Kutlamaları”, Niğde Valiliği ve Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Niğde Televizyonu Canlı Yayın Programı, 20 Mart 2008.

 “İnsan Hakları ve Türk Devlet Geleneği’nde Halk-Devlet ilişkileri”, Niğde Emniyet Müdürlüğü, (Konferans Programı), Niğde Üniversitesi Konferans Salonu, 26 Mart 2008. 

 

click here read here why do married men cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://host.nigde.edu.tr/remzikilic/
read here wifes that cheat unfaithful wives
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 7.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...