Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Hamid Algar

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4220  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
İngiltere 1940
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
California Üniversitesi -   Cambridge Üniversitesi -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Araştırmacı-Yazar, İslami İlimler,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Türkçe, Farsça, İngilizce,
       
Yazar No: 4220 عدد الزيارة : 5645 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Prof. Dr. Hamid Algar İle Röportaj

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Hamid Algar

1940 yılında İngiltere’nin küçük bir kasabasında doğdu.

Ailesi normal bir İngiliz âilesiydi yani ismen Hıristiyan’dı ama dinle fazla ilgili değildi.

Lise tahsilini Londra’da yaptı. Liseyi bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi’nde üç yıl

Arap Fars filolojisi bölümünü okudu. Tabii sadece diller değil aynı zamanda az da olsa

İslâmî edebiyatla, başta Kur’ân-ı Kerim olmak üzere ilgilendi, okudu.

1959 senesinde ilk defa Ortadoğu’ya yani İslam alemine gitti.

Önce İstanbul’a geldi. Haydar Paşa garından trene binip Erzurum’a,

oradan Tahran’a, Tahran’dan da Isfahan’a kadar gitti.

1961 senesinde Cambridge Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra doktora

yapmak niyetiyle Tahran Üniversitesi’ne gitti. Fakat o yıllarda Şah rejiminin

aleyhine gösteriler oldu, üniversite uzun süre kapalı kaldı.

Doktoraya başlayamadı. Fırsattan istifade edip az çok tüm İran’ı ve komşu ülkeleri gezdi.

Afganistan, Pakistan ve Hindistan’a da gitti. Onun için çok iyi bir tecrübeydi.

Cambridge’de yüksek tahsilinin ikinci senesindeyken ihtidâ etti, Müslüman oldu.

Dolayısıyla İslam alemine tekrar gittiğinde her şeye yepyeni bir gözle baktı.

1962 de İran’dan İngiltere’ye döndü.

Kısa süre İngiltere’de kaldıktan sonra Türkçe’sini ilerletmek için İstanbul’a geldi.

Bir yıl burada kaldı. İstanbul’da İngilizce öğretmenliği yaptı.

Nihayet 1963 yılında Cambridge Üniversitesi’ne dönüp doktora tezine başladı.

Tezinin konusu ise "Kaçarlar döneminde, meşrutiyet inkılâbına kadar İran’da din alimlerinin etkisi" idi.

Sonra bu çalışma önce İngilizce olarak, sonra da bazı ilâvelerle Farsça olarak kitap

şeklinde yayınlandı.

1965 yılında Amerika’ya geçti. Orada, California Üniversitesi’nde assistant professor

(yardımcı doçent) olarak çalışmaya başladı.

İngiltere’deki okullarda kadro bulamadığı için Amerika’ya gitti.

Berkeley’den kabul aldı ve göreve başladı. Aslında niyeti devamlı kalmak değildi.

40 yıldır California Üniversitesi’nde Farsça ve İslâmî araştırmalar profesörüdür.

Türk olan eşiyle de burada tanıştı. Eşi aynı üniversitede Türkçe okutmanlığı yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://209.85.129.132/search?q=cache:hd3-2dM7N_MJ:www.tasavvufdergisi.net/indir.php%3Ftur%3D2%26no%3D662+Hamid+Algar+%C4%B0le+R%C3%B6portaj&hl=tr&ct=clnk&cd=1&gl=tr
read here click here unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 9.05.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...