f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdurrahman Acar

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3908  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. ajarabduh@dicle.edu.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Mardin/Midyat/Bahvar 1962
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (Dicle Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, İslam Tarihi ve Sanatları,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Farsça, Fransızca,
       
Yazar No: 3908 عدد الزيارة : 8513 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Abdurrahman Acar

 

1962 yılında Mardin ilinin Midyat ilçesi Bahvar köyünde doğdu.

1984 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,

Doktorasını 1997'de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

2002 yılında Doç. oldu.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde görev yapmaktadır.

 

Kitaplar:

Merv, Sultan Sancar Türbesi, Abdurrahman Acar-Yaşar Çoruhlu-Ümit Arslan Yılmaz-Bilal Ceren, (Türkçe-Türkmence) , ISBN 975–19–36667, Ankara 2004

Mescid-i Nebi'nin İnşası ve Fonksiyonları (Örnek İnsan Hz. Muhammed, Editör: M. Mahfuz Söylemez), ISBN 975–98073–1–9, Çorum 2006, s. 41–46.

İslama Giriş, "Selçuklular", Acar, A. , Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2008,

 

Makaleler:

"İmam Gazali'nin Bağdad'ı Terketmesinde Siyasi Faktörlerin Rolüne Dair Bazı Düşünceler", İslami Araştırmalar, C. XII, S. 3–4, Gazali Özel Sayısı, s. 495–504.

"Evail Edebiyatı Üzerine", Akademik Araştırmalar, Yıl:3, Sayı:12, s. 1–36, İstanbul 2002

Büyük Selçuklular Zamanında Hac ve Hac Emirliği" Diyanet ilmi Dergi, C. 39, S.1,s. 67–80.

"Minber-i Nebi Hakkında Bazı Notlar", Diyanet İlmi Dergi, Hz. Muhammed Özel sayısı, s. 589–616, Ankara 2003.

"İbn Cübeyr Seyahatnamesinde Dinsel Hoşgörü", İslami Araştırmalar, C. 17, S. 2, s. 128–138.

"Amid Şehrinin Fethi", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, s. 195–203.

 

Bildiriler:

"Sultan Sencer'in Yönetim Anlayışı", Uluslararası Sultan Sancar Sempozyumu, Aşkabat 2004.

"Şark-İslam Klasikleri Tercümeleri Hakkında Bazı Gözlemler", Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İstanbul 8–10 Ekim 2004.

"İslam Fethinden Osmanlılara Kadar Erzen Tarihi (640–1515)", Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt 2006.

"Artuklu Tarihinin Bilinmeyen Bir Kaynağı: Ömer b. Hıdır'ın Düneysir Tarihi", XV. Türk Tarih Kongresi Ankara.

"El-Mehavif mine'l-Mogol ve Eseruha fi'l-Maşrıki'l-İslami", Sekafetu'l-Havf, Philadelphia/Ürdün

"Harranlı Tarihçiler ve Abbasiler Devri Tarih Yazıcılığındaki Yerleri", I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa 28–30 Nisan 2006.

"Arap Coğrafyacılarına Göre Mardin Şehri-X-XIV. Yüzyıllar", I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin 26–28 Mayıs 2006

"Tatvan ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası", Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, 31 Ağustos–2 Eylül 2007, Tatvan.

"Selçuklu Medreseleri ve İslam Kültür ve Medeniyetine Kazandırdıkları", Isparta.

"Mardin Artuklularında Adli Teşkilat ve Artuklu Kadıları", Artuklular, Editör: Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin 2008, s. 285–300.

Mervanilerde Vezirlik Kurumu ve Mervani Vezirleri, Uluslararası Silvan Sempozyumu, Silvan 2008.

Elmedin: Batman Suyunun Tarihten Sildiği Şehir, Uluslararası Batman Sempozyumu, Batman 2008.

Arap Coğrafyacılarına Göre Ahlât ve Çevresi, IV. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ahlat 2008.

"Memluklar ile Dulkadirliler'in Maraş üzerindeki Nüfuz Mücadelesi", I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş 6–8 Mayıs 2004

"Bingöl ve Çevresinde İslam Dini'nin Yayılışı", I. Bingöl Sempozyumu, Bingöl 2006.

 

 

all wives cheat online women who cheated
click here click married affairs
read here wifes that cheat unfaithful wives

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.dicle.edu.tr/akademikweb/index.php?orta=goster2&gsn=3393&birim=16&bolum=3&altbolum=0
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
link why do women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 10.12.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...