Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Nasi Aslan

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3754  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. nasiaslan@cu.edu.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
01.01.1964
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (Çukurova Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, İslâm Hukuku,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3754 عدد الزيارة : 7330 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Nasi Aslan

 

01 Ocak 1964’de doğdu.

1988 yılında Erciyes Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1991’de, Doktorasını 1995’te aynı Üniversitede tamamladı.

2006 yılında Prof. Dr. unvanını aldı.

 

İdari Görevler:

İ.Ü.D.İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, (1996 – 2001)

İ.Ü.D.İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği 1996 (Bir süre)

İ.Ü.D.İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı, (1996 – 1997)

İ.Ü.D.İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanlığı, (1997 – 1998)

İ.Ü.D.İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği 1998, (Bir süre)

İ.Ü.D. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı, (1998 – 2001)

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, (1998 – 2001)

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği, (1999 – 2001)

Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, (2001 - )

Ç.Ü.İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, (2002  - 2005 ve 2006 - )

Ç.Ü.İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2002  - 2005 ve 2006 -)

Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu Başkanlığı, (2002 – 2005)

Ç. Ü. Senato Üyeliği, (2006 - )

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri:

Atabay, Faik, “Davutpaşa Mahkemesi 35 Nolu Şer’iyye Sicili (1215/1800)”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, VII+420+Ek 69 sayfa, Malatya 1998.

Özdemir, Mesut, “36. Numaralı Davut Paşa Mahkemesi Şer’iyye Sicili (1215-1216/1800-1801)”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, XLVIII+306 sayfa, Malatya 1997.

Akşehir, Semih, “Davutpaşa Mahkemesi 37 Nolu Şer’iyye Sicili (1215-1216/1800-1801)”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, VI+259+Ek 55, Malatya 1997.

Haliloğlu, Gülhan, “77 Nolu İstanbul Şer‘iyye Sicili Defteri H.1238 (Davutpaşa Mahkemesi)”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, IV+364+ek 43 sayfa, Malatya 1998.

Karatepe, Mahmut, “135 Nolu Adana Şer’iyye Sicili Defteri Transkripsiyonu ve Kataloğu (H. 1266- 1267/ 1859/ 1860)”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2000.

Dere, Cengiz, “İslam Fıkhında Hukukun Üstünlüğü”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2003.

Dokgöz, Derviş, “İslam Hukukunda Ülülemr’in Yetki ve Sorumlulukları”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2004.

Çakır, Latife, “İslam Hukuku Kaynaklarında Evlilikte Denklik Meselesi ve Günümüz Türk Toplumundaki Yansıması” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Karadöl, Bünyamin, “Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendinin Nikah İle İlgili Fetvaları” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Buyuran, Hayriye, “Muhammed Esad’in Ahkam Ayetlerini Tefsiri ve Bunların İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”,  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Engin, Gülsüm, “İslam Hukuku Açısından Çocuğun Bakımı ve Yetiştirilmesinde Kadının Hak ve Sorumlulukları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Duru, Ziya, “  Evlilik Mânileri Bağlamında Akraba Evliliği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Çakır, Muhammet, “İslam Hukuku Açısından Şiddet ve Terör Olgusu”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Tezekici, Mürüvvet, “İslamdaki Temel İbadetlerin Ahlaki Boyutu”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Kayıklık,  Menduh, “İslam Hukukunda Hak ve Sorumluluk İlişkisi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Koç, Mehmet, “Şeyhu’l-İslam Minkârizâde Yahya Efendi’nin Talakla İlgili Fetvaları”,  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

Akcan,  Nurettin, “İslam Fıkhında İşçinin Hak ve Sorumlulukları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

 

Devam Etmekte Olan Tezler:

Özcan, Osman Batur “İslam Hukuku Metodolojisinde Sonuçları Bağlamında Sedd-i Zerâyi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Metin, Şahin, “Akitlerde Rıza Olgusu” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kara, Hasan rami, “Ömer Nasuhi Bilmen’in Ahkâm Ayetleri İli İlgili Yorumlarının Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hayta, Mustafa, “Kur’an’da Maruf Kavramı ve Fıkıh Usûlu Açısından Değerlendirilmesi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

“Osmanlı Toplumunda Para Vakıflarının Kurumsallaşmasında Rol Oynayan Faktörler”, Dini Araştırmalar, sayı 2, s. 93-119, Ankara, 1998.

“İslam-Osmanlı Hukukunun Oluşumunda Fetvâ ve Kaza Münasebeti”; Dini Araştırmalar, sayı 4, s. 85-100, Ankara, 1999.

“Sünnetin Günümüze Taşınması”, Diyanet İlmî Dergi (Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) özel sayısı), s.339-360, Ankara, 2000,

“Hukukun  Üstünlüğü  ve  İslam Hukuku”,   İslamî  Araştırmalar,  cilt 14, sayı 2, s.252-266,   Ankara,  2001.

“Klasik Dönem Cezâ Kanunnâmeleri Bağlamında Osmanlı Hukukunun Şer’îliği Üzerine”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2, s.17-44, Adana, 2003.

“Hanefilerin Umûmu’l-Belvâ ve Mâlikîlerin Amel-i Ehli Medine İkesi Bağlamında Haber-i Vahid’in Değeri üzerine”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 4, sayı 2, s. 19-31, Adana, 2004.

“XVII.Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Şer‘î İlimlerin Tahsilinde Tertibe Dair Bazı Vesikalar”,  Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 5, sayı 2, s. 281-292, Adana, 2005.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

“İslam-Osmanlı Hukukunda Sulh Akitleri ve Muslihûn (Arabuluculuk) Müessesesi”, Eylül 1996 yılında Ankara’ da yapılan Kur’ân’ da Barış ve Kardeşlik Sempozyumunda tebliğ olarak sunulmuş olup  “Kur’ân’ da Evrensel Hoşgörü” başlıklı kitap içerisinde s.254-270, (Nesil Yayınları, İstanbul 1997) yayınlanmıştır.

“Milli Arşivimiz İçerisinde Şer’iyye Sicilleri-Eğitim ve Terminoloji Problemi” 20-21 Nisan1998 tarihinde Ankara’ da yapılan Başbakanlık I. Millî Arşiv Şûrâsı’nda tebliğ olarak sunulmuş ve yayınlanmıştır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın Nu. 12, s.187-194, Ankara, 1998.

 

Diğer yayınlar:

“İslam Hukuk Felsefesinin Esasları (Makâsıd), Mahiyeti ve Teşrîdeki Yeri” (Arapça’dan çeviri, orijinali 40 sayfa), Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 1, sayı 2, s.121-176, Adana, 2001.

           

Projeler:

Bireysel Araştırma Projesi

“Yargı Ahlakı” Adana 2006, (Proje No: İF2004BAP1)

           

Yüksek Lisans Düzeyinde Yönettiği Projeler:

Menduh Kayıklık, “İslam Hukukunda Hak ve Sorumluluk İlişkisi” Adana 2008, Proje No: İF2006YL6. 

Gülsüm Engin,“İslam Hukuku Açısından Çocuğun Bakım ve Yetiştirilmesinde Kadınının Hak ve Sorumlulukları” Adana 2008 ( Proje No: İF2006YL4)

Mürüvvet Tezekici, “İslamdaki Temel İbadetlerin Ahlakî Boyutu” Adana 2008, (Proje No: İF 2005YL)

husbands who cheat open dating for married men
open go how many guys cheat
read here cheat wifes unfaithful wives
read here read read

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://ilahiyat.cukurova.edu.tr/
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 5.05.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...