f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Hamza Ermiş

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3454  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Dr. 20.yy hermis@sakarya.edu.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Sinop/Gerze 1968
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, Arap Dili ve Belağatı,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça,
       
Yazar No: 3454 عدد الزيارة : 7608 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan Arap Dili ve Edebiyatı Tezleri
2 Türkçede Kullanılan Arapça Çoğul Kalıpları
3 Mizanül Edeb
4 Meşahirun Nisanın Muhtevası Kaynakları ve Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Önemi
5 Kitabüt Teracim

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Hamza Ermiş

 

Eğitim

Lisans: ilahiyat fakültesi, Marmara Üniversitesi, 1992

Yüksek lisans: tefsir, Sakarya Üniversitesi, 1997

Doktora: Arap Dili ve Belagati, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2004

 

Özgeçmiş

1968'de Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kızılcalı Köyü’nde doğdu.

1987 yılında şu anda Kağıthane ismiyle anılan Şişli İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi.

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Giresun, Tirebolu İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik görevine başladı.

1994 yılından itibaren bu görevini Adapazarı İmam-Hatip Lisesi’nde sürdürdü.

Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı.

1997 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu.

1998'de YÖK tarafından Doktorasını yapmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevlendirildi.

2004 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

ESERLER

 

Kitap

·         Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008. (kapak ve sunuş yazısı)

·         Türkçeleşmiş Arapça Kelimelerin Tasnifi ve Kök Analizi (Ensar Neşriyat, Baskıya hazır).

 

Tez

·         Yüksek Lisans Tezi: Âlûsî Tefsiri'nin V ve XIII. Ciltlerinin Fihristi

·         Doktora Tezi: Mehmed Zihni Efendinin Hayatı, Eserleri ve Arap Dili ve Belagatindeki Yeri

 

Makaleler

Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

·         Ermiş, Hamza, "Son Dönem Osmanlı Âlimlerinden Mehmed Zihni Efendinin Hayatı ve Eserleri", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI, (Sakarya 2005), s. 51–68.

·         Ermiş, Hamza, "Meşâhîru'n-Nisa’nın Muhtevası, Kaynakları ve Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Önemi", SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII, (Sakarya 2006), s. 45–63.

·         Ermiş, Hamza, "Türkçede Kullanılan Arapça Çoğul Kalıpları", SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XV, (Sakarya 2007), s. 123–152.

 

Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayımlanmış Makale Dışı Yayınlar

·         Ermiş, Hamza, el-Kavlü'l-ceyyid fî şerhi ebyâti't-Telhîs ve şerhayhi ve hâşiyeti's-Seyyid, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XI, (Sakarya 2005), s. 223-228. (kitap tanıtımı)

·         Ermiş, Hamza, Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi'nde Bulunan Arap Dili ve Edebiyatı Tezleri, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XII, (Sakarya 2005), s. 223-225. (kitap tanıtımı)

·         Ermiş, Hamza, Kitâbü't-terâcim, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XII, (Sakarya 2005), s. 223-225. (kitap tanıtımı)

·         Ermiş, Hamza, Mizanü'l-Edeb, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XIII, (Sakarya 2006) s. 241-244. (kitap tanıtımı)

·         Ermiş, Hamza, Münakahât ve Müfarakât, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, IV, (Sakarya 2005), s. 215-219,. (kitap tanıtımı)

·         Ermiş, Hamza, “İmlasında Şapkalı A (Ȃ) Kullanılmadığında Anlamı Değişen Arapça Asıllı Türkçe Kelimler”, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XVI, (Sakarya 2007) s. 143-162. (araştırma notu)

 

Seminerler

·         Ermiş, Hamza, “Türkçe’deki Arapça Kelimelerin Morfolojik Özellikleri”, Sanayi Mahallesi İSMEK Kurs Merkezi, 28 Eylül 2007. Genel Tasnifi Görmek için

·         Ermiş, Hamza, “Türkçe’deki Arapça Kelimelerin Morfolojik Özellikleri”, Üsküdar Türk İslam Sanatları Kurs Merkezi, 29 Eylül 2007.

·         Ermiş, Hamza, Arapça’daki “h k m” Kökünün Türk Dilindeki Yansımaları, SAÜ İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Salonu, 03 Ekim 2007. H K M Ağacını görmek için


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://web.sakarya.edu.tr/~hermis/ozgecmis.html
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
open why women cheat on husbands how many guys cheat
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 26.08.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...