Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Bahaeddin Yediyıldız

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 2398  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. [email protected]
[email protected]
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Ordu/Kabataş 1945
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
Edebiyat Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Tarih, Araştırmacı-Yazar,
اللغات التي يجيدها مذهبه
İngilizce, Fransızca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 2398 عدد الزيارة : 8657 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Türk Kültür Sistemi İçinde Vakfın Yeri
2 The Habitable Town and the Turkish Waqf System
3 Oturulabilir Şehir ve Türk Vakıf Sistemi

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Bahaeddin Yediyıldız

1945 yılında Ordu/Kabataş’ta doğdu.

İlk ve Orta öğrenimini Ordu’da tamamladı.

1967 yılında Ankara Üniv. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu.

Bir Süre İlkokul Öğretmen Vekilliği ( Aybastı, 1959-60),
Türk Ansiklopedisi'nde Düzeltmenlik (1966),
Ordu İmam Hatip Lisesinde Öğretmenlik (1968),
MEB. Talim ve Terbiye Dairesi'nde Memurluk (1975) yaptı.

Sosyal Tarih Doktorasını 1975 yılında Université de Paris IV – Sorbonne’da yaptı.

1983 yılında Doç. 1988 yılında Prof. oldu.

Tarihte Yöntembilim ve Türk toplum ve kültür tarihi alanlarında uzmandır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesidir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

İdari Görevleri:

-Yürütme Kurulu Üyesi, Türk Tarih Kurumu (1986- 2001)

-Yönetim Kurulu Üyesi , Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü  (1987-1989; 2001-     )  

-Yazı İşleri Müdürü, Türk Kültürü (2001-      )

-Yönetim Kurulu Üyesi , H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993)

-Dekan Yardımcısı, H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993)

-Bölüm Başkanı , H.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1995- 2004)

-Yönetim Kurulu Üyesi , H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1988-1996)

-Enstitü Müdürü, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1996-2004)

-Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)  (1995-1997).

-Başkan, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)’in Türk Millî Komitesi  (1996-2001)

-Başkan Yardımcısı, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)’in Türk Millî Komitesi (2001- ......).

-Senato Üyesi, Hacettepe Üniversitesi (1996- 2004)

-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (Mayıs 2004 - …).

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:

-Türk Tarih Kurumu aslî üyesi

-Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi

-İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( İLESAM ) üyesi

-Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı   Komitesi) Türk Millî Komitesi Üyesi

 

Doktora Tezi: Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique   

 

Eserleri:

Telif Kitaplar:

Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique  , Ankara , 1985, 409 s. (Paris'te bulunan Centre National de la Recherche Scientifique adlı kuruluşun desteğiyle basılmıştır). İkinci Baskı: Editions Ministère de La Culture, Ankara, 1990, 382 s.

[Tanıtımı için bkz.

Faruk Bilici, "Bahaeddin Yediyıldız, Institution du vaqf au XVIIIe siècle en Turquie, étude socio-historique, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1985, 409 p." , Turcica  Revue d'Etudes Turques , Tome: XIX, 1987, s.313-315.

Orhan Koloğlu, "Ekonomik Yönü Ağır Basan Sosyal Tarihsel Araştırma: Bahaeddin Yediyıldız, Institution du Vaqf au XVIIIè Siècle en Turquie -étude socio-historique-", Tarih ve Toplum, (Şubat 1987, sayı:38).

Salvatore Bono, "Bahaeddin Yediyıldız, Institution du Vaqf au XVIIIè Siècle en Turquie -étude socio-historique-",  Islâm Storia  e Civiltaˆ  (23 anno VII n. 2  aprile-giugno 1988).

Madeline C.Zilfi, "Bahaeddin Yediyıldız. Institution du Vaqf au XVIII è siècle en Turquie: Etude socio-historique. Ankara:Société d'Histoire Turque, 1985, 409 s.", The American Historical Review, c.96, sayı:1 (Şubat 1991), s.219-220].

Ordu Kazası Sosyal Tarihi, T.C.Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1985, 273 s.

[Tanıtımı için bkz.

M.A.Kılıçbay, "Kitabiyat", Tarih ve Toplum , (Aralık 1987, sayı:48), s.377-378;

C.Özönder, Türk Kültürü , ]

Ordu Tarihinden İzler, Ordulular Grubu, İstanbul, 2000, s.;    İkinci Baskı: İstanbul, 2003.

XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi -Bir Sosyal Tarih    İncelemesi-,  Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2003, XVIII +506 s.

Yediyıldız, B., Ü. Üstün, Ordu Yöresi Tarihi'nin Kaynakları I  - 1455 Tarihli Tahrir Defteri- ,Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1992, XLII + 688 s.

Yediyıldız, B., Ü. Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II - 1485 Tarihli Tahrir Defteri - ,  Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2002, XXXVIII+638 s.

Yediyıldız, B., M. Öz, Ü. Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları III   -1520 Tarihli Tahrir Defteri-   (M.Öz ve Ü.Üstün ile birlikte), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2002,

Yediyıldız, B., Y.Karayalçın, H.Topçuoğlu, A.Yalçın ve K.Gürsoy ,  Genel ve Meslekî Kültürün Gelişmesinde Okunması Gerekli Temel Kitaplar   (Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ankara, 1986, 56 s.

Yediyıldız, B., ve Diğerleri, Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye , Türk Tanıtma Vakfı  (TÜTAV) Yay., Ankara, 1991, 150 s.

Yediyıldız, B., ve Diğerleri, The Turks and Türkiye, TÜTAV Yayını, Ankara, 1991, 164 s.

 

Telif Kitap Bölümleri:

Ö. İzgi, "1455 yılında Ordu ve yöresinde kullanılan şahıs adları" (Ö.İzgi ile birlikte), Şükrü Elçin Armağanı, Ankara 1983, s.361-368.

"Klasik Osmanlı döneminde hâkimiyet anlayışı",  Doğuşundan Günümüze Büyük İslâm Tarini, Çağ Yayınları,  c.XII, İstanbul, 1989, s.293-311.

"İslâm‘da vakıf",  Doğuşundan günümüze Büyük İslâm Tarihi,  Çağ Yayınları, c.XIV, İstanbul, 1989, s.19-68.

"Tanzimat Dönemi Vakıf Uygulamaları" (N.Öztürk ile birlikte), 150. Yılında Tanzimat, Ankara, 1992, s.571-598.

"Osmanlı Toplumu", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti   (Editör: E.İhsanoğlu), İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Yayını, İstanbul, 1994, s.441-510.

"Place of the waqf in Turkish cultural systeme" (İngilizceye çev.: R.Acun, M.Öz), The Foundations of Turkey   (Edited by Zekâi Baloğlu),  Türkiye Ücüncü Sektör Vakfı Yayını, İstanbul, 1996, s.48-53.

 “Türk kültür sisteminde vakfın yeri”, Türk Vakıfları   (Ed.Z.Baloğlu), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yayını, İstanbul, 1996, s.40-47.

"El-Müctemi'u'l-Osmânî", Ed-Devletü'l-Osmaniyye -Târîh ve Hadâra-  (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, Arapçaya çeviren: Sâlih Sa'dâvî), İstanbul, 1999, s.521-571.

 “Osmanlılar Döneminde Türk Vakıfları ya da Türk Hayrât Sistemi”, Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, c. V, s.17-33.

 “En Önemli Osmanlı Mirası: Türk Toplumu”, Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, c. VII, s. 564-568.

 “Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası” (Ramazan Acun ile birlikte), Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, c. XII,  s.275-702.

 “Turkish Wakf, or Turkish System of Charities in The Ottoman Era”, The Great Ottoman-Turkish Civilisation  (Ed.Kemal Çiçek), Yeni Türkiye Yayınları, c. III, Ankara, 2000, s. 763-789

"Tarihte Ordu", Dünden Bugüne Ordu, Editör: Öcal Serdar Yıldırım, Konya 2001, s.10 - 25.

’Ottoman Society’, History of the Ottoman State, Society & Civilization (Edited by E.İhsanoğlu), Recherch Centre For Islamic History, Art And Culture IRCICA, İstanbul, 2001, s. 491-557.

 “Klasik Dönem Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış”, Türkler (Ed. H.C.Güzel, K.Çiçek, S.Koca), Yeni Türkiye Yayınları, c. X, Ankara, 2002, s. 183-215. [Aynı yazı, Genel Türk Tarihi (Ed. H.C.Güzel, A.Birinci) içinde de yayınlanmıştır (Yeni Türkiye Yayınları, c. VI, Ankara, 2002, s.287-343)].

 “An Overview of Ottoman Society in the Classical Age”, The Turks (Ed. H.C.Güzel, C.C.Oğuz, Osman Karatay), Yeni Türkiye Publications, c.III, Ankara, 2002, s.539-567.

 

Ortak Yazarı ve Editörü Olduğu Kitaplar:

International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXII-1993. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 1999, 341 s.

International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXIII-1994. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2000.

International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXIII-1995. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2000, s. 438

International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXV-1996. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2001, s.415

International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXVI-1997. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2002, s.397.

International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXVII-1998. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2003, 423 s.

International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXVIII-1999. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2004, 421 s.

 

Editörü Olduğu Kitaplar:

Aybastı-Kabataş Kurultayı 1,  (Editör: B.Yediyıldız), Ordulular Grubu, İstanbul 2001, 200 s.

Atatürk'ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu  (Editör: B. Yediyıldız), Ankara, 2001, 369 s.

Aybastı-Kabataş Kurultayı 2,  (Editör: B.Yediyıldız), Ankara, 2002, 200 s.

Atatürk’ten Günümüze Türkiye Ekonomisi, (Editör: B. Yediyıldız),  Ankara, 2002, 155 s.

Aybastı-Kabataş Kurultayı 3, (Editör: B.Yediyıldız), Ankara, 2003, 200 s.

Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma (Editör: Bahaeddin Yediyıldız) , Ankara, 2003, 365 s.

 

Ortak Editörü Olduğu Kitaplar:

Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu-Tebliğler ve Tartışmalar- ,  Yayına Hazırlama (S.H.Bolay ve M.S.Yazıcıoğlu ile birlikte), Ankara, 1986.

Türk Târihinde ve Kültüründe Tokat , Yayına Hazırlama (S.H.Bolay, M.S.Yazıcıoğlu ve   M.Özdemir ile birlikte), Ankara 1987, 687 s.

Millî Kültürler ve Küreselleşme, (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, Ç.Özdemir, F.Unan),  Türk Yurdu Yayınları, Konya 1998, 330 s.

Prof. Dr. Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri  (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, F.Unan, Y.Hacaloğlu), Ankara, 1998, 248 s.

Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klâsiğimiz:  Yahyâ Kemâl (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, A.Y.Topuz), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1998, 196 s.

Beylikten Cihan Devletine (Yayına Haz., B.Yediyıldız ve Y.Hacaloğlu), Türk Yurdu Yayınları, Ankara, 2000

 

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri:

“Müessese-toplum münâsebetleri çerçevesinde XVIII. asır Türk toplumu ve vakıf müessesesi", Vakıflar Dergisi  (Ankara 1982), c.XV, s.23-53.

“XVIII. asır Türk vakıf teşkilâtı", Tarih Enstitüsü  Dergisi  (Prof.Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı, sayı:XII), İstanbul, 1982, s.171-190.

“Vakıf müessesesinin XVIII. asır Türk toplumundaki rolü", Vakıflar Dergisi  (Ankara, 1982), c. XIV, s.1-27.

"Türk vakıf kurucularının sosyal tabakalaşmadaki yeri 1700-1800", Osmanlı Araştırmaları  (c. III, İstanbul 1982), s.143-164.

"Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa",  H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ankara 1983 I/1), s.53-60.

"Vakıf ıstılahları lügatçesi",  Vakıflar Dergisi  (Ankara 1983), c.XVII, s. 55-60.

"XVIII. asır Türk vakıflarının iktisadî boyutu",  Vakıflar Dergisi  (Ankara, 1984, c. XVIII), s.5-41.

"Ordu ili yer-adları" , Türk Kültürü Araştırmaları  Dergisi   (Prof.A.Necati Akder Armağanı, Ankara 1984, XXII/ 1-2), s.20-36.

"Türk kültür sistemi içinde vakfın yeri",  Belgelerle Türk Tarihi Dergisi -Dün / Bugün / Yarın   (Mayıs 1986, sayı XV, İstanbul), s.24-27. Bu makale ayrıca  Türk Kültürü  (Eylül 1986, c.XXIV, sayı:281, s.1-8)'nde ve Vakıflar Dergisi  (c.XX, Ankara 1988, s.405-408)'de de iktibas edilerek basılmıştır.

"Azınlık meselesi açısından Tahrir Defterleri",  Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün / Bugün / Yarın  (Eylül 1986, sayı: 19), s.43-44.

Y. Yücel, "Tarih ve kültür" ,  Erdem  (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), c.IV/10 (Ocak 1988), Ankara, 1988, s.31-38.

"Hayrât kavramı üzerinde bazı düşünceler",  Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi   (Prof.Dr.İsmail Ercüment Kuran'a Armağan, XXVII/1-2), Ankara, 1989, s.277-284. Bu makale,  3. Sektör   (TÜSEV Yayın Organı, Nisan 1996, s.58-61)'de iktibas edilerek yeniden basılmıştır.

"İnternet'te Vakıflar" (F.Acun ile birlikte), Vakıflar Dergisi  , Sayı:XXVI, Ankara 1997, s.5-24.

"Türk Dünyasının Sosyo-kültürel Entegrasyonunda Vakıfların Rolü", Yeni Türkiye , (Mayıs-Haziran 1997, Yıl 3, Sayı 15), s.327-337.

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

"Vakıf müessesesinin XVIII. asırda kültür üzerindeki etkileri", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Yayına Hazırlayanlar: O.Okyar, H.İnalcık, Ankara, 1980, s.157-161.

"Batılılaşmanın temelleri üzerinde bazı düşünceler", Birinci Millî Türkoloji Kongresi  (İstanbul, 6-9 Şubat ) Tebliğler ,  İstanbul, 1980, s.327-335.

"Samsun halkının kullandığı eşyalar üzerinde bir tahlil denemesi (1797-1842) I", II.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c.V, Ankara, 1983, s.271-284.

"Sosyal bütünleşme açısından Türk vakıfları",  I.Vakıf Haftası (5-11  Aralık 1983) Kitabı,  Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1984, s.34-36.

"Türkiye'de yer adı verme usûlleri",  Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri  (11-13 Eylül 1984 Ankara), Ankara, 1984, s.25-41.

"Sosyal tarih perspektifi içinde Atatürk'ün kültür anlayışı",  Atatürk, Cumhuriyet, Türk Tarihi  (A.Ü.Cumhuriyet'in 60'ıncı yılı semineri   , 26 Ekim 1983 Ankara), Ankara, 1984, s.91-99.

"XIV.-XIX. asırlarda gayrımüslimlerin Türk toplumu içindeki yeri",  Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu   (8-12 Ekim 1984, Atatürk Üniversitesi), Ankara 1985, s.141-147.

"Vakıf incelemelerinde metod araştırmaları",  II.Vakıf Haftası (3-9 Aralık 1984) Konuşmalar ve Tebliğler,  Ankara, 1985, s.16-18.

"Doğu Anadolu nasıl incelenmelidir?",  Doğu Anadolu'nun Sosyal, Kültürel ve İktisadî Meseleleri Sempozyumu Tebliğleri (13-15 Mayıs 1985, Tunceli), Ankara, 1986, s.29-35.

"I.Vakıf şûrası ve sonuçları hakkında birkaç söz" (N.Öztürk ile birlikte),  I.Vakıf Şûrası (3-5 Aralık 1985) Tebliğler, Tartışmalar ve Komisyon Raporları,  Ankara 1986, s.V-XIV.

"Türk vakıfları araştırma enstitüsü kurulmalıdır",  I.Vakıf Şûrası (3-5- Aralık 1985) Tebliğler, Tartışmalar ve Komisyon Raporları,  Ankara 1986, s.104-110.

"Tarih kaynağı olarak İbn Kemal",  Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu -Tebliğler ve Tartışmalar-  (Tokat 26-29 Haziran 1985) , Ankara, 1986, s.65-70.

"Osmanlı döneminde Türk toplumunun gayr-ı müslim reâyâya sunduğu hizmetler",  Ermeni Olayları Sempozyumu   (Van, Bitlis, Muş, 2-4 Nisan 1985), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını, 1986, s.88-92

Ordu yöresine âit bazı folklor unsurlarının tarihî kökenleri",  III.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri,  c. IV, Ankara, 1987, s.439-446.

"Niksarlı Ahi Pehlivan'ın dârü's-sulehâsı",  Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu,  Ankara, 1987, s.281-290.

"Vakfiyeler çerçevesinde Türkiye'nin kültür hayatı (1300-1453),  IV.Vakıf Haftası Kitabı,  Ankara, 1987, s.19-24.  

"Osmanlılarda devlet anlayışı",  Tarihte Türk Devletleri,  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Ankara, 1987, s. 657-661.

"1485-1576 yılları arasında Samsun Şehri",  Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri,  Samsun, 1988, s.297-303.

"Sinan'ın yaptığı eserlerin sosyal ve kültürel açıdan tahlili",  Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Mimar Sinan Ve Dönemi Sempozyumu, VGM Yayını, İstanbul, 1989, s.103-128.

"Hacı Bayramı Velî Döneminden Günümüze kadar Gelen Vakıf Kültür Eserleri", I.Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildirileri , Ankara Valiliği Kültür Müdürlüğü Yayını, Ankara 1990, s.133-143.

"Çağdaş tarihçilik", Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elazığ, 1990, s.25-35.  Bu yazı , Kollokyumdan hemen sonra ,  Töre  (Temmuz 1984, sayı: 158, s.34-37)'de ve daha sonra da Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  (Samsun 1986, sayı: I, s.39-48)'nde yayımlanmıştır.

"Aybastı Kuzköy Yatırı'nın tarihçesi",  IV.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri,  c. IV, Gelenek, Görenek ve İnançlar,   Ankara, 1992, s.269-275.

"Hızır Paşa oğlu Mehmed Paşa Vakfının mâhiyeti",  X.Türk Tarih Kongresi (Ankara 22-26 Eylül 1986)'ne Sunulan Tebliğler,  c.IV, Ankara,1993, s.1625-1633.

"Millî kimlik ve tarih",  Tarih Boyunca Anadolu'da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı ,  Ankara, 1995, s. 62-68.

"Osman Turan'ın Hayatı ve Eserleri", Prof.Dr.Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri  (Yayına Hazır.:B.Yediyıldız, F.Unan, Y.Hacaloğlu), Ankara, 1998, s.7-13.

"İslam ve Demokrasi Açısından Dayanışma", İslam ve Demokrasi  (Yay.Haz.Ö.Turan), TDV Yay., Ankara, 1998, s.323-328

"Erol Güngör'ün Toplum Anlayışı", Millî Kültürler ve Küreselleşme, Konya 1998, s.247-256.

"Osmanlılar Döneminde Manastır", Atatürk ve Manastır Sempozyumu (Manastır-Bitola, 12-13 Ekim 1998 -Gazi Üniversitesi ve St.Kliment Ohridski Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenmiştir-) , Bildiriler, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, 1999, s.21-35.  Bu yazı ayrıca Türkiye Barolar Birliği Dergisi  (Ankara, 1999/1, yıl:12)'nde de yayınlanmıştır (s.89-105).

“Türkiye’de Yapılan Araştırmalara Göre İran ve İranlılar”, İran ve Türkiye Arasındaki Tarihî ve Kültürel İlişkiler Konulu Makaleler Mecmaası I, Tahran 2002, s.183-216 (Farsça ve Türkçe olarak iki dilde yayınlanmıştır. Farsçası için kitabın Farsça kısmı s.178-184’e bkz.).

“Türk Hayrât Sistemi ve Balkan Şehirleri”, Balkanlarda İslâm    Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri –Sofya, Nisan 21-23, 2000, IRCICA, İstanbul, 2002, s. 97-106.

“Yahya Kemal'de Tarih Şuuru",  Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klâsiğimiz:  Yahyâ Kemâl  (Yayına Hazır.: B.Yediyıldız, A.Y.Topuz), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1998, s.101-107.

 “Kültür ve Terör”, Türkiye’de Terörizm –Dünü, Bugünü, Gelişimi ve Alınması Gereken Tedbirler-, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2003, s.1-7.

 

İnternette Makaleler:

"The Habitable Town' and The Turkish Waqf System" (N.Öztürk ile birlikte.İngilizceye çeviren:R.Acun).

"Oturulabilir Şehir ve Türk Vakıf Sistemi" (N.Öztürk ile birlikte; bir önceki yazının Türkçesi).

 

Ansiklopedi Maddeleri:

"Vakıf",  İslâm Ansiklopedisi,  c.XII/2, İstanbul, 1986, s.153-172.

"Vakıf",  Yeni Türk Ansiklopedisi , c.XII, Ötüken, İstanbul, 1985, s.4546-4573.

 

Kitap Tanıtımları:

"İsmet Binark - Nejat Sefercioğlu, İstanbul, Fâtih, Fetih ve Fâtih devri hakkında yazılmış kitaplar bibliyografyası,  İstanbul, 1977, XIII+119 s.", Türk Kültürü  (yıl XVI, Ocak 1978, sayı: 183), s.182-185.

 “Ev a n g e l i a   B alt a : Les vakıfs de Serrès et de sa région (XVè et XVès)-un premier inventaire”, Belleten, LXIII/238 (Aralık 1999), s.949-954.

 “Faruk Bilici, Evliya Tchélébi: La Guerre des Turcs –Récits de Batailles- Extraits du Livre de Voyages”, Belleten, LXV/244 (Aralık 2001), s. 1185-1190.

 

Çevirdiği Kitaplar:

Millî Kültürler ve Medeniyet  (M. A. Lahbabî'den çeviri), Tur Yayınları, İstanbul, 1980, 200 s.

Tarih Tenkidinin Unsurları  (Léon-E.Halkin'den çeviri), Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1989, 156 s.

Beşerî Bilim Teorileri  (J.Freund'den çeviri), Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1991, 117 s.

Kapalıdan Açığa -Millî Kültürler ve İnsanî Medeniyet-   (M.A.Lahbabî'den çeviri. Gözden geçirilmiş ikinci baskı), TDV Yayını, Ankara 1996, 217 s.

Beşerî Bilim Teorileri  (J.Freund'den çeviri), TTK Yayını, 2.bs., Ankara, 1997, 117 s.

Tarih Tenkidinin Unsurları (Léon - E. Halkin'den çeviri), Türk Tarih Kurumu yayını, 2.bs., Ankara, 2000, 156 s.

Târihler ve Yorumları, XVII+89 (Avrupa Konseyi tarafından İngilizce ve Fransızca yayımlanan ortak bir kitabın çevirisi), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2003, X+101 s.

 

Çevirdiği Makaleler:

1865 tarihinde Güney-Doğu Anadolu'nun Islâhı" (P.Dumont'dan çeviri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi  (Sayı: X-XI, İstanbul, 1981), s.369-394.

"Sosyal tarih ve edebiyat tarihi" (J.Proust'tan çeviri), Töre,     (Mart 1983, sayı:142), s.53-57; (Nisan 1983, sayı: 143), s.37-46.

"Tarihin taksimleri" (L.-E. Halkin'den çeviri),  H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi  Özel Sayı, Ankara, 1983), s.209-216.

"İnsanların ilmî faaliyet içinde bulunması" (J.Y.Lettvin'den çeviri),  Töre (Aralık 1983, sayı 151), s.67-72; (Ocak 1984, sayı152), s.63-66.

"Kültür ve İslâm" (J.Berque'den çeviri),  Kriter  (Ocak 1984), s.17-20; (Şubat 1984), s.18-21.

"Kültür-ilim geriliminin menşei ve mâcerâsı: Orta-Çağ'dan XX. asra" (A.C.Crmbie'den çeviri),  H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi  (Ankar 1984, c.II, sayı:1), s.185-200

"Türklerin Anadolu'ya ilk girişi (XI. yüzyılın ikinci yarısı)", (Cl. Cahen'den çeviri , Y.Yücel ile birlikte), Belleten  (LI/20 Aralık 1987), Ankara, 1988, s.1375-1431.

"İslâm dünyasında iktisat tarihi ve sosyal sınıfların tarihi" (M. Rodinson'dan çeviri),  Belleten   (LIII/207-208, Ağustos-Aralık 1989), Ankara, 1989, s.883-901.

"Tarih nedir?" (C.Ruby'den çeviri), Belleten ,  c. LV/213, Ankara 1991, s.579-586.

"Milletler, Halklar ve Devletler (Etniler ve Yerli Halklar, Ulus-Devletler; Eski ve Yeni Milliyetçilikler) (F. Bédarida ve N. Roussellie'den çeviri), Belleten  LXV/242 (Nisan 2001), s.313 - 373.  

 

Popüler Dergilerdeki Yayınları:

"'Tarihe bakışımız üzerinde düşünceler' hakkında", Yeni Forum  (1 Mayıs 1980, c. I, sayı: 16), s.19.

"Sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak Osmanlı vakıf külliyeleri", Türk Kültürü,  (Mart-Nisan 1981, sayı: 219), s. 262-271.

"Kültür ve yenileşme", Türk Kültürü  (yıl:  20, sayı: 231, Temmuz 1982), s.1-18.

"Sürekli eğitim",  Millî Kültür  (Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aylık dergisi), (c.III, sayı:9, Şubat 1982), s.9-12.

"Serveti hizmete dönüştüren bir Türk-İslâm müessesesi: Vakıf", Lâle  (Türk Petrol Vakfı'nın yayın organıdır, Temmuz 1982), s.1-4.

"Bürokratın mantığı ve Türk kültürü", Hamle (Yıl:3, sayı: 7, Ankara 1983), s.19-20.

"Milliyetçi kişi tarihi ilmî ölçüler içinde öğrenmek zorundadır", Hamle, (6 Haziran 1983, yıl:3, sayı: 22), s.28-29.

"Osmanlıların kuruluş ve yükselişinde rol oynayan müesseseler",  Millî Kültür  (Ağustos 1983, sayı:41), s.41-47.

"Batılılaşma karşısında Türk Tarihi",  Konevî ( Temmuz 1983 / 10), s.26-27; (Ağustos 1983/11), s.21.

"Fernand Braudel ve Annales Ekolü",  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni,  sayı:2, Nisan 1986, s.13-16.

"İslâm hukukunda zimmîlerin yeri",  Türk Kültürü  (Sayı:290, yıl:XXV, Haziran 1987), s.335-339.

"Kimlik bunalımı",  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni  (Kasım 1987, sayı:7), s.10-16.

"Kutlu Doğum Haftası'nın düşündürdükleri",  Türkiye Günlüğü   (Kasım 1989, s.8), s.88-92.

"Türk Kültürü Ve İslâm", Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni, Sayı: 17, Mayıs 1990, Ankara, s.15-18.

"Akdeniz ve Akdeniz Dünyası",  Türkiye Günlüğü   (Sayı: 10, Bahar 1990), s.89-91.

"Türk Dünyası tarihinin meseleleri",  Ankara Aydınlar Ocağı Bülteni   (Sayı: 1, Ocak-Şubat 1995), s.8-22.

"Değerler, Şahsiyet ve Kültür", Ankara Aydınlar Ocağı Bülteni  (Mayıs-Ağustos 1996, sayı:6), s.40-55.

"Miliyetçilik ve küreselleşme", Türk Yurdu  (Eylül 1996, XVI / 109), s. 45

"Manas Destanı'nda İnsan ve Tarih Anlayışı", Türk Yurdu, ?

"Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları", Türk Yurdu (c.11 Şubat 1991), s.4-7

"Tarihin oluşumu ve değişme", Türk Yurdu  (Eylül 1999, XIX / 145), s.12-15.

"Atatürk'te millî kültürler ve küreselleşme", Türk Yurdu,  ( Aralık 1997, c.XVII/124), s.7-9.

"Mehmet Akif'i Anarken", Türk Yurdu,   (Şubat 1998, c.XVIII, sayı:126), s.2-6.

"Üçüncü Sektör:Vakıflar", Vakıf ve Kültür, (Yıl 1, Sayı 1, Mayıs 1998), s.11-12.

"Ordu ilinin tarihçesi", Ordulular Rehberi, Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı Genel Merkezi Yayını, Ankara, 1998, s.11-30.

"Millî Kültür ve Çağdaşlık“, Diyanet Aylık Dergi, (Mart 2004 / 154), s.44-47.

"Korsan Yayıncılığa Engel" İLESAM Haber Bülteni, Sayı 42(1998), 3-4.

 

Yazdığı Radyo ve TV Program Metinleri:

1. Doğu’dan Batı’ya (Türkiye’nin Sesi Radyosu, 52 Bölümlük Metin. Beş dilde yayınlanmıştır).

2. Selçuklulardan günümüze Türk vakıfları (TRT 2, Beş Bölümlük Belgesel).

 

Çalıştığı ve Yürüttüğü Projeler:

-Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi (TÜSOKTAR) Yürütme Kurulu Üyesi (Türk Tarih Kurumu.  DPT)

 -Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi (TÜSOKTAR) Sondaj Metoduyla Türkiye’nin Sosyal Ve Ekonomik Tarihini Araştırma Grubu Başkanı (Türk Tarih Kurumu. DPT)

-Türkiye Dışındaki Türk Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Yürütme Kurulu Üyesi (Türk Tarih Kurumu. DPT)

-II. Mahmud’dan Günümüze Yurtdışına Gönderilen Öğrencilerin Prosopografisi Projesi Yürütücüsü (Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü.  DPT).

 

link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yyildiz/index.htm
all wives cheat women who cheated
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 16.09.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...