Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Nar

علي نار

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 2278  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Ali Nar Hoca 20 yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
İssusu/ Sarıkamış 1938 İstanbul 16.07.2015
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Araştırmacı, Hoca, Öğretmen, Kelam, Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı-Yazar, Eğitimci, Yazar, Şiir, Çeviri, Hikâye ve Roman Yazarı,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Farsça, İngilizce, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi,
       
Yazar No: 2278 عدد الزيارة : 5565 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Osmanlının Son Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi

اشعار المؤلف
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ali Nar
İssusu Köy'ünde başladığı İlköğrenimini Yozgat'ın Karahallı Köy'ünde, Kayseri'de başladığı İmam Hatip Okulunu Erzurum'da tamamladı.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden (1964) Mezun oldu.
Diyarbakır, Erzincan, İzmit ve İstanbul'da Öğretmenlik yaptı.
Şiir, Deneme, Makale ve İncelemeleri, İslam (1961), Yeni İstanbul (1982), Hakses, Hilal, Diyanet (64-70), Türkçesi, Yeni Sanat, Sedir, Mavera, Büyük Doğu (1975-1980), Bugün, Milli Gazete, Yeni Devir (1967-1985), İslami Edebiyat (1987-1989) Akit (1998) vd. Gazete ve Dergiler'de Yer aldı.
İstanbul'un Fethini anlatan Fetih, Demokrasi Tecrübesinin Çarpık Görüntülerini eleştirdiği Muhtar Kafası Adlı Oyunları birçok İl ve İlçe'de Özel Tiyatrolar ve Okullar'da sahnelendi.
Muhtar Kafası’yla (1975) MTTB Piyes Yarışması'nde 2 .Ödül'ünü aldı.
Şiir ve Hikayeler'i ile Arılar Ülkesi Adlı Ütopik Roman'ında, Ortadoğu Müslümanları ve Anadolu Müslümanları ve Anadolu İnsanının yaşadığı Acılar'ı Konu aldı.
Bakanlık Bursu'yla bir Yıl kadar Ortadoğu Ülkeleri'nde bulundu. İzlenimler'ini Ortadoğu Günlüğü (1978) Adlı Kitap'ta topladı.
Bir çok Yazar'ın Yazı Hayatına başlamalarında Önemli Teşvik ve Katkıları olan olan Nar, ayrıca Okul Kitapları hazırladı.
Başta Necip Kıylani olmak üzere Arap Yazarlar'dan Çeviriler yaptı.
Said Ramazan el Buti'nin bütün İslam aleminde Müslüman Gençlik arasında ders kitabı olarak okunan ünlü eseri Fıkhu's-siyre adlı eserini Türkçeye kazandırdı.Bu eser
Müslüman Gençlik arasında yıllarca ders kitabı ve sohbet kitabı olarak okundu. 
Hindistanlı İlim  ve dava adamı Ebu'l Hasen en Nedvi 'nin İslami Edebiyat Birliği Vakfının Türkiye Şubesini açtı. 
İslami Edebiyat Dergisinin Editörlük ve başyazarlığını yaptı.
16.07.2015 tarihinde İstanbul'da vefaat etti. 

Eserleri :
Son Asır Ehl- İ Sünnet Alimleri
Dinde Yenilikçiler Ve Buluşma Noktaları
Büyük Kavga; İlmi Tartışma Makaleleri
Oğluma Ve Kızıma Nasihatlar
Kırk Hadisle Müslüman Kimliği
Yedi İklim Dört Kıta 1; Uzakdoğu Avrupa
Yedi İklim Dört Kıta 2; Ortadoğu Afrika
Çağdaş Arap Hikayesinden Seçmeler
Tasavvuf Gerçeği Ve Üç Şahidi
Dağ Pınarı
Bir Çağ Sonrasına Denemeler
Bir Demet Yasemen
Mizah Edebiyatı
Sığamadığım Dünya
Uzay Çiftçileri
Hicret
Arılar Ülkesi
Anadolu Günlüğü
Akaid Risaleleri
İmam Hatip Liseleri İçin| Kur´an-ı Kerim Dersleri; Orta 1
İmam Hatip Liseleri İçin| Kur´an-ı Kerim Dersleri; Orta 2
İmam Hatip Liseleri İçin| Kur´an-ı Kerim Dersleri; Orta 3
Yenilikçilerve Buluşma Noktaları
Muhtarname
Çağdaş Arap Edebiyatından 33 Şair
Kan Denizi
Müslümanın Gökkuşağı
Edebiyatın İslamcası
Cep İlmihali
Ehl-i Kitap Cennetlik Mi?
Ruh Paraziti Ya Da Porselen Dişli Büroksat
Piyesler
İki Sonsuz Gerilim
Dini Modernizmin Üç Şövalyesi ve Türkiyedeki Takipçileri
Hortlaklar
Bir Demet Yasemin
Dinden Dönmeler
ihada Çağrı
Cakartalı kız
Şeytanın ayartması
Latifeler Kitabı
Kuzey Kahramanları
Kara gölge
Getto
Cep İlmihali

 

read here read read
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

الهوامش
click here read here why do married men cheat
click open what makes husbands cheat

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
1 Önderin Yürüyüşü
2 Lidere Hasret
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 17.07.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...