Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Musa Kazım Yılmaz

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 2255  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. musakazimyilmaz@gmail.com
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Mardin/Tulup 01.01.1954
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (Harran Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tefsir,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Farsça, Osmanlıca, İngilizce, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 2255 عدد الزيارة : 5478 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Musa Kazım Yılmaz

 

01 Ocak 1954’te Mardin/Tulup’ta doğdu.

1979 yılında Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını aynı yıl aynı Üniversitede,

Doktorasını 1986 da Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

1988 yılında Doçent Harran Üniv. İlahiyat Fakültesi’nde Doçent,

1995 de Profesör oldu.

 

İdari Görevleri:

1998’den beri devam eden Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:

Doktora takip kurulu Üyeliği, 2004’ten beri devam ediyor.

 

Doktora Tezi: Tabressi ve Tabatabai’de İmamiye Tefsiri

 

Eserleri:

1) Kur’an Ailesi, Hilal yayınları, İst., 1995

2) Kur’an’da Nasih ve Mensuh, çev. Musa K. YILMAZ Yeni Asya Yayınları, İst., 1996

3) İslam’ın Özü, Bir İslam Hiristyan Karşılaştırması, Ankara, 2007.

 

Makaleleri:

1-İslam’da Kardeşlik ve Bunu Yıkan Amiller, Din Eğitimi Dergisi, Ankara, 1990.

2-Kur’an’da Eshab-i Kehf, Din Eğitim Dergisi, Ankara,1990

3- İslam Ailesinin Mahiyeti ve Yapısı, Diyanet Dergisi, Ankara, 1990

4-Büyük İslam Şairi Yunus Emre, Diyanet Dergisi, Ankara,1990

5-Haccın Hikmetleri, Diyanet Dergisi, Ankara, 1990

6-Ramazan Orucu ve Hikmetleri, Diyanet Dergisi, Ankara, 1991

7-Çalışan Kadınların Sorunlarına Bir Başka Açıdan Bakış, Diyanet Dergisi, Ank., 1991

8-Gönderilen Son Peygamber ve Getirdiği Medeniyet, Diyanet Dergisi, Ankara, 1991

9- İnsan Hakları Üzerine, Diyanet Dergisi, Ankara, 1992

10- Çevre Kirliliğine Bir Başka Açıdan Bakış, Diyanet Dergisi, Ankara, 1993

11- Türkçe Kur’an Mealleri ve Bir Ayet, Yeni Ümit, 1993

12- Vahiy Olarak Kur’an-ı Kerim, Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Şanlıurfa, 1994

13- Cihad Ayetleri ve İnsan Hakları, Harran Ün. Ş.Urfa İlahiyat Fak. Dergisi, 1996

14- Fasık ve Eğlence, Harran Ün. Ş.Urfa ilahiyat Fak., Dergisi, 1997

15- Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim, AKEV Dergisi, Erzurum, 2004

16- İnsan Hakları ve Batı’nın Sınavı, Köprü, 2005.

17- Anarşi, köprü, 2005.

18- Doğu ve Güneydoğunun Sorunlar, Köprü, 2006.

19- Kürt orununun çözümü, Genç Yaklaşım, 2008.

20- Hoşgörü Uygarlığı, Köprü, 2008.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1) Şia’nın Kur’an’ın Tahrifiyle İlgili İddiaları, İSAV Yayınları, İstanbul, 1992

2) Hz. İbrahim ’ın Mesajı, Uluslar arası 1. Hz. İbrahim Sempozyumu, şanlıurfa, 1997

3) Kur’an’da Hz. Nuh ve Tufan, Cizre Kaymakamlığı, 2001.

4) Mevlana Sempozyumu, Şanlıurfa, 2007.

5) Ehl-i Sünnet ve Şia arasında Yakınlaşma, Uluslararası takrib Sempozyumu, İst. 2007 7.3 Yazılan

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1) Şia’da Din ve Devlet İlişkisi ve Velayet-i Fakih, Bursa, 1993

2) İslam Ailesi, Çocuk ve Aile Sempozyumu, Ş. Urfa, 1994

3) Tefsir’de Değişim, Diyanet İşleri Başk., Ankara, 2003

4) İslam’da Özgür Düşünce, Ankara, 1996.

5) Yunus’ta Peygamber Sevgisi

 

 

all wives cheat online women who cheated
click here read here why do married men cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://ilahiyat.harran.edu.tr/akademik_personel/mkyilmaz.htm
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 1.05.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...