Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mustafa Necatüddin el Erzurumi (Hattat Hoca)

مصطفي نجاة الدين الارضرومي

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 121  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Hattat Hoca 20.yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Erzurum /merkez / serçeşme köyü 1912-13 Medine 1991
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Hattat, Hoca, Fıkıh, Kelam, Hadis, Tefsir, Arap Dili ve Belağatı, Tarih, Mantık, Hat Sanatı, Akaid,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Türkçe, Arabça, Farsça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi,
       
Yazar No: 121 عدد الزيارة : 12216 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Şeyhulislam Arif Hikmet Kütüphanesi Vakfiyesi / وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة
1 Serçemeli Hattat Hacı Mustafa Necatiddin (K.S.)

ترجمة حياته

Mustafa Necatüddin el Erzurumi ( Hattat Hoca )

1912-13 yıllarında Erzurum Merkez Serçeşme köyünde doğmuştur.Üç kardeştirler  (1) İlk eğitimini dedesinden almıştır. (2)
Sonra Erzurum ilim muhitinde İslami ilimler eğitimini tamamlamıştır.
Hocaları arasında Erzurum müftüsü Muhammed Sadık Solakbay , Alvarlı Muhammed Lütfi Efe hoca ve Maksut Hoca vardır.
Yeteneğini fark eden bir hattatın teşvikiyle Hat dersleri de almış , hattatlar ve teracimleri konusunda bir hayli birikim sahibi olmuştur. (3)
Erzurumdaki eğitimini tamamlayıp akranlarının arasında ön plana çıktıktan sonra önce istanbula gidip tefsir okumak istemiş ama ailevi sebeplerle bu isteğini yerine getirmeye muvaffak olamamıştır.

İlim tahsilinden sonra bir müddet Erzurum noterliğinde ve Erzurum müftülüğünde çalışmıştır.
1947 de Oltulu Hacı Süleymanla birlikte ilk hicaz yolculuğunu gerçekleştirmiştir.
Aynı yıl bir ara Gaziantep/merkez Devehöyük köyünde bir müddet imam hatiplik yapmıştır.

1948 yılında suriyenin Kamışlı vilayetine intikal etmiş ilin önde gelen ulemasınca kendisine pasaport temin edilip Lazkiye limanı üzerinden hicaza yolcu edilmiştir.
Önce Mekke'ye yerleşmiştir.1948 yılında haccını yaptıktan sonra annesi ve kardeşini yanına almaya karar vermiş, 1950 yılında onları da Mekke'ye getirtmiştir.

Hanefi fıkhındaki liyakati anlaşılınca kendisine Felah Medresesinde hocalık teklif edildi.
1951 yılından Medine'ye intikaline kadar bu medresede Hanefi fıkhı Arapça ve Hat dersleri verdi.
Sonrasında Medine'ye intikal etti. Ve hayatının sonuna kadar burada ikamet etti .
Babu'l-Mecidi’deki kitap kırtasiye tarzındaki dükkanının arkasındaki yaklaşık 70 mektekarelik özel kütüphanesinde akşam yatsı namazları arası dersler verdi.
Medine de vefat etme şerefini kaybetmemek için son yıllarında Medine’den hiç ayrılmadı.
Erzurumlular adına Medine’de Erzurumlular Ribatı diye anılan bir misafirhane yaptırmıştır. (4)

İlmi yöneliş itibarıyla Aliyyu'l Kari çizgisine yakın bir itikadi anlayışa sahiptir.
İbn Teymiyye ve aşırılıklarına Zahid el Kevseri gibi baktığından zaman zaman ağır baskılara maruz kaldı. (5) İyi bir Hanefi fakihi olması sebebiyle de zaman zaman fetvalarıyla da dikkat çekti.

Medine gibi bütün İslam aleminin önde gelenlerinin buluştuğu bir yerde bulunması sebebiyle gerek Türkiye’den gerekse diğer İslam ülkelerinden gelen ilim adamlarıyla sık sık fikir teatisinde bulunma imkanına sahipti.
Türkiyenin önde gelen dini cemaat liderlerinin telefonla ya da bizzat gelerek onunla önemli meselelerde istişare ettikleri sık rastlanılan bir durumdu.
Hocaefendinin Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendinin öğrencilerini kendisine emanet etme teklifini takat getiremem diye mazeret beyan edip kabul etmemesi tasavvufla ilişkisinin ne düzeyde olduğunu gösterse gerektir.


Vefatı
1991 h.1412 de Medine de vefat etti. Cennetü'l-Bakiy kabristanına defnedildi.


İrtibat İçinde Olduğu Çok Sayıda İlim Adamı Vardır .
İmam Zahid el Kevseri , Şeyh Muhammed Arabi , Muhammed Sadık Solakzade (Solakbay; Erzurum Müftüsü Ve Hocası) ,  Muhammed Nur Seyf b. Halil ;  Şeyh Abdulaziz Uyunu's-su’d (Humus Ulemasından) ;  Şeyh İbrahim Hotani (Türkistan Ulemasından Medine'de Mücavirdi) ;  Şeyh İnayetullah el Medeni ;  Eğinli Hafız Efendi,  Şeyh Allame Bedru'l-Alem el Hindi ( Arif Hikmet Kütüphanesi Müdürü ); Hacı Beşir Hoca (Diyarbakırlı), Ali Ulvi Kurucu ,Seyyid Hasan Arvasi (Van Müftüsü),  Ali Rıza Kaşıkçı Hoca,  Şeyh Mahmud Terazi (Buhara Ulemasından) ,  Şehy Ömer Berri , Şeyh Mahmud es Seyyid,  Amasyalı Mustafa Hoca,  Şeyh Muhammed Sami Ramazanoğlu ,  Abdullah Tuzcu (Beşir Ağa Kütüphanesi  Müdür Vekili)  ;  Şanlıurfalı Hafız Abdullah Efendi  ,  Hafız Mustafa Albayraklı ,  Şeyh Muhammed Zekeriya Efendi , Kurra Muhammed Sıddık Hüseyin el Meymeni , Şeyh Ubeydullah Muhammed Emin Kürdi,  Şeyh Abdurrahim el Ensari , Hattat Abdullah Rıza Kaşıkçı, Şeyh Bedrettin (Siiirt Tillo Ulemasından), Allame Burhan Mücahidi (Tillo Ulemasndan) ,  Şeyh Muzaffer Aydın (Tillo Ulemasından) ;  Şeyh Abbas el Kari (Buhara ulemasından) ; M. Fethullah Gülen Hoca
bunlardan bazılarıdır.

Çocukları :
İbrahim Zahid, Zübeyde , Muhammed , Zeynep , Yusuf , İsmail , Abdurrahim , Abdulkerim , Abdulaziz , Zehra , Abdullah. 

Hocaları :
Erzurum Müftüsü Muhammed Sadık Solakbay , Alvarlı Muhammed Lütfi Efe, Maksut Hoca .

Öğrencileri :
Muhammed Celal Kırkıncı,Resul Tosun,Galip Yavuz ,Ömer Faruk Yavuz,Muhittin Hamdi Yıldırım, Abdullah Öztürk,Abdulkadir Postallı,Süleyman Koçak,Önder Nar,Sami Şahin.

Eserleri ;
Şerhu Maani'l-Asar  (Şerh )  333 Bant ;  
el Lübab fi Şerhi'l-Kitab (Şerhi ) 100 bant ;
Tahaviye Akaidi  Şerhi 10 bant ; (Önder Nar Neşri
) ;
Menasiku'l-Hac (Türkçe Hac Rehberi );
Küçük Rsaleler ve Cep İlmihalleri ;
Hattatlar Bahçesi ;
Hattatlar Fihristi ;
Sülüs Yazı Rehberi;
Nesih Yazısı Rehberi  .

Dipnotlar ;

1- En büyükleri ablasıdır , Küçük kardeşinin ismi Hüsnü Efendidir ve Medine'de mücavirdir. Salih bir insandır. Dedeleriyle ilgili bilgiler şöyledir. Serçe Dede , Dağ Muhammed, İbrahim Paşa , Mustafa Paşa , Ahmet Dumlu(dedesi ), Abdullah(babası).
2- Dedesi Ahmet Dumlu Serçeşme köyünün imamlığı yapmıştır.
3- Bu çerçevede Hattatlar Fihristi isimli bir eser oluşturmuştu. Reisu'l-hattatin Erzurumlu Hasan Çelebi ve Ahmet Ziya Kurucu'nun eserlerinin yanı sıra Hattat Ahmed Tevfik , Hattat Hamid el Amidi,, Hattat Mustafa Halim gibi hattatların da eserlerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahipti.
4- 200 kişiyi misafir edebilecek kapasitedeki bu misafirhane çocukları tarafından modernize edilmiştir.
5- Aşırı selefilerin arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı görüşündeydi.Ve kılınan namazın da iade edilmesi gerektiğini düşünüyordu . Kraliyet ailesine yakınlığı olan bazı hatırlı kişilerin araya girmesi sayesinde muhalifleri onun hicazdan sürülmesi konusunda başarısız oldular. 

Dipnotlar ; 
1- En büyükleri ablasıdır , Küçük kardeşinin ismi Hüsnü Efendidir ve Medine'de mücavirdir. Salih bir insandır. Dedeleriyle ilgili bilgiler şöyledir. Serçe dede , Dağ Muhammed, İbrahim Paşa , Mustafa Paşa , Ahmet Dumlu(dedesi ), Abdullah(babası). 
2- Dedesi Ahmet Dumlu Serçeşme köyünün imamlığı yapmıştır. 
3- Bu çerçevede Hattatlar Fihristi isimli bir eser oluşturmuştu. Reisu'l- hattatin Erzurumlu Hasan Çelebi ve Ahmet Ziya Kurucu'nun eserlerinin yanı sıra Hattat Ahmed Tevfik , Hattat Hamid el Amidi,, Hattat Mustafa Halim gibi hattatların da eserlerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahipti. 
4- 200 kişiyi misafir edebilecek kapasitedeki bu misafirhane çocukları tarafından modernize edilmiştir.
5- Aşırı selefilerin arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı görüşündeydi.Ve kılınan namazın da iade edilmesi gerektiğini düşünüyordu . Kraliyet ailesine yakınlığı olan bazı hatırlı kişilerin araya girmesi sayesinde muhalifleri onun hicazdan sürülmesi konusunda başarısız oldular.  

 

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
website website open
click here dating for married men married affairs
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

الهوامش
Dipnotlar ; 1- En büyükleri ablasıdır , Küçük kardeşinin ismi Hüsnü Efendidir ve Medine'de mücavirdir. Salih bir insandır. Dedeleriyle ilgili bilgiler şöyledir. Serçe dede , Dağ Muhammed, İbrahim Paşa , Mustafa Paşa , Ahmet Dumlu(dedesi ), Abdullah(babası). 2- Dedesi Ahmet Dumlu Serçeşme köyünün imamlığı yapmıştır. 3- Bu çerçevede Hattatlar Fihristi isimli bir eser oluşturmuştu. Reisu'l- hattatin Erzurumlu Hasan Çelebi ve Ahmet Ziya Kurucu'nun eserlerinin yanı sıra Hattat Ahmed Tevfik , Hattat Hamid el Amidi,, Hattat Mustafa Halim gibi hattatların da eserlerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahipti. 4- 200 kişiyi misafir edebilecek kapasitedeki bu misafirhane çocukları tarafından modernize edilmiştir. 5- Aşırı selefilerin arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı görüşündeydi.Ve kılınan namazın da iade edilmesi gerektiğini düşünüyordu . Kraliyet ailesine yakınlığı olan bazı hatırlı kişilerin araya girmesi sayesinde muhalifleri onun hicazdan sürülmesi konusunda başarısız oldular.

اساتذته    
1. Muammer Esen 2. Hüseyin Esen

تلاميذه    
1. M. Beşir Eryarsoy 2. Ahmet Faruk Sinanoğlu

مصادر ترجمت له
Erzurum'dan Medine'ye Mustafa Necati Dumlu Bir Nefes , Mihr Ali Süleyman Medine Bilal Habeşi Camii Müezzini , Merkür Yay.İst.2004
click here click married affairs

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 25.02.2016Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...