f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Suat Yıldırım

سعاد يلدريم

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 120  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. syildirim@yeniumit.com.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Diyarbakır/Ergani 1941
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) - İlahiyat Fakültesi (Sakarya Üniv.) - ...... - Sorbonne Üniversitesi - Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, Dekan, İlahiyatçı, Müftü, Öğretim Üyesi, Tefsir, Arap Dili ve Belağatı, Temel İslam Bilimleri,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Farsça, Osmanlıca, İngilizce, Fransızca,
       
Yazar No: 120 عدد الزيارة : 6828 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 TDK nun Türkçe Sözlükü Hakkında Bazı Mülahazalar
2 Şeytani Ayetler Safsatası (Garanik Kıssasının Tenkidi )
3 Risalei Nurda Müteşabih Ayetleri Anlamada Önemli Esaslar I
4 Ömer Nasuhi Bilmenin Büyük Tefsir Tarihi Hakkında Bir Değerlendirme
5 Müteşabih Ayetler Hakkında Önemli Bir Hatırlatma
6 Muhammed Esedin Kuran Mesajı Adlı Tefsiri Hakkında
7 Muasır Hıristiyanlığın İslama Bakışı III
8 Muasır Hıristiyanlığın İslama Bakışı II
9 Muasır Hıristiyanlığın İslama Bakışı
10 Misyonerlerin Türkiyeyi Değerlendirmeleri
11 Mirac Hakikatlerinden
12 Mehmed Akifin Kurana Bakışı
13 Mehmed Akifin Kuran Anlayışı
14 Medine Araştırmaları Merkezi / مركز بحوث و دراسات المدينة المنورة
15 Mealimiz Münasebetiyle
16 Mealim Hakkında Hezeyanlar
17 Makbul Tefsirin Şartları
18 Kuveyt Bilimsel İcaz Sempozyumu
19 Kuranın Tenciminin Eğitici Özelliği
20 Kuranın Allah Kelamı Olduğunu İspatta Bediüzzaman Said Nursinin Orijinal Bir Usulü
21 Kuranı Kerimin Müteşabihan Mesani Özelliği
22 Kuranı Kerime Göre Ehli Kitapla Diyalog
23 Kuranı Kerimde Kıssalar
24 Kuranı Kerimde Hz. İsanın Hüviyeti
25 Kuran ve Alevi (Nazmi N. Sakallıoğlunun Kuran İsimli Derleme Çevirisinin Eleştirisi)
26 Kişinin Kuranı Hakimi İle Özel İletişimi
27 Kiliseyi İslam İle Diyalog İstemeğe Sevk Eden Sebepler II
28 Kiliseyi İslam İle Diyalog İstemeğe Sevk Eden Sebepler
29 İslamın Tanıttığı Allah
30 İslamın Hıristiyanlara Uyguladığı Hoşgörü
31 İcazul Kuran İlmi
32 Hz. Peygamberin Kuranı Tefsiri
33 Hristiyan Teslisi ve Hz. Meryem
34 Gazalinin Bilimsel Metodu
35 Evrensel Alim Muhammed Hamidullah
36 En Mükemmel Ahlak Başta Gelen Mucizelerdendir
37 Elmalılının Meali veya Sahipsizliğin Meali
38 Elmalılı M. Hamdi Yazırın Müteşabih Ayetleri Anlamaya Katkısı
39 Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsiri
40 Diyalogda Anahtar İsim L. Massignon ve İslam
41 Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kuran Adlı Kitabın Kritiği
42 Canan ki Bir Melekti Uçtu
43 Ayetlerin Tertibinde Oryantalist Şüphesi
44 Ayetlerin Kronolojik Sıralanması
45 Allahın Biz Zamirini Kullanması

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Suat Yıldırım

 

1941 yılında Diyarbakır/Ergani’de doğdu.

Babası Mehmet Zeki Yıldırım dedesi Hacı Hüsnü Yıldırım, Ergani müftülüğü yapmış zevat arasındadır.

Anne tarafından dedesi Mustafa İnal Osmanlı dönemi mutasarrıflarından, onun babası Kavasbaşılardan Hacı İbrahim, Osmanlı dönemi A'yan (Senato) âzalarındandır.

1959 yılında Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ni bitirdi.

1964'de Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1964-65'de kısa süre Edirne müftülüğünde bulunup, iki yıl yedek subay olarak askerlik görevini müteakip Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliği yaptı (1967-68).

1968'de Erzurum Atatürk Üniversitesinde Arap Dili ve Edebiyatı asistanlığına başladı.

1970-71 yıllarında bir müddet Bağdad'da incelemede bulundu.

1973'de "Peygamberimizin Kur'an’ı Tefsiri" konulu doktora tezini tamamladı.

1977'de Tefsir doçenti unvanını alarak 1977-87 döneminde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

1974-75 döneminde Paris Sorbonne Üniversitesinde incelemeler yaptı.

1987-88 yıllarında S.Arabistan’da, Medine İslam Tebliği Fakültesinde sözleşmeli profesör olarak lisans ve lisansüstü dersleri okuttu.

Daha sonra İstanbul Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Tefsir profesörlüğüne tayin edilip 1989-93 döneminde burada Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti.

1993-95 döneminde üç yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesinde öğretime devam ederken, oradan izinli olarak 1998-2000 döneminde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

2008 yılında Marmara Üniversitesinden emekli oldu.

Evli ve üç kız babasıdır.

 

Kitaplar:

Kur'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali

Le Coran Avec La Traduction Française

Peygamberimizin Kur'ân'ı Tefsiri (1-2)

Kur'an'ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş

Fatiha Ve En'am Surelerinin Tefsiri

Kur'an'da Uluhiyet

Tefsire Giriş (Ders Notları)

Oryantalistlerin Yanılgıları

Kur’an’ı Kerim ve Fenni Keşifler

Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık

Bilimsel Tefsirin Temellendirilmesi

Hadıru’l-İslam ve Madihi fî  Turkiya

Tevrat, İnciller, Kur'an-ı Kerim ve Bilim

En Mühim Mesaj:Kur'an

Tefsir-i Kebir

Kur'an-ı Kerim Tarihi (Ders Notları)

 

Makaleleri:

Fatiha Suresi

Misyonerlerin Türkiye'yi Değerlendirmeleri

İbadet ve Hayat Nizamı

Muasır Hıristiyanlığın İslâm'a Bakışı

Muasır Hıristiyanlığın İslâm'a Bakışı

Muasır Hıristiyanlığın İslâm'a Bakışı

Fussilet Suresinden Dersler

Kur'an'ın Tencîminin Eğitici Özelliği

Mi'rac Hakikatlerinden

Yasin Sure-i Celilesinin Meali  

Kur'ân Ve Ramazan

Hicretten Kesitler Ve Dersler

Kuran-ı Kerime Bir Bakış  

Ezan Ve Tebliğ (Sürekli Mesaj Olarak Ezan)

Kiliseyi İslâm İle Diyalog İstemeğe Sevk Eden Sebepler

Kiliseyi İslâm İle Diyalog İstemeğe Sevk Eden Sebepler 2

Ebedi Risaletle Gelen Kardeşlik

İslâm Hakimiyetinin Sona Ermesinin 500’ncü Yılında Endülüs’te İslâm

Elmalılı Hamdi Yazır Ve Tefsiri

Gençlerin Mesajı

Din Şûrası Hakkında Bir Değerlendirme

Din Şurası Hakkında Bir Değerlendirme -2

Hac’daki Hidayet Ve Bereket

Kur’ân-ı Kerim’de Kıssalar

Kur’ân’ın Allah Kelamı Olduğunu İspatta Bediüzzaman Said Nursi’nin Orijinal Bir Usûlü

Allah İle İnsan Arasındaki Karşılıklı Sevgi

Hristiyan Teslisi Ve Hz. Meryem

Kur'ân Ve Alevî

Kur'ân’ın Sosyolojik Prensibleri Ve Batı Medeniyeti İle Mukayesesi

İslâm’ın Hristiyanlara Uyguladığı Hoşgörü

Âyetlerin Kronolojik Sıralanması

Kur'ân’da Câmi Ve Cemaatin Önemi

Hz. Peygamberin Kur'ân’ı Tefsiri

Tdk’nun“Türkçe Sözlük”Ü Hakkında Bazı Mülahazalar -1

Tdk’nun “Türkçr Sözlük”Ü Hakkında Bazı Mülazahalar -2

20. Asır İslâm Düşünce Ve Aksiyonunda Bediüzzaman Said Nursi’nin Yeri

Meallerimizle Biz Bize

Meallerimizle Biz Bize- 2

İç Diyalog Tartışmaları Durulurken

Müteşabih Âyetler Hakkında Önemli Bir Hatırlatma

Kur'an'ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-İ Nur Örneği Sempozyumuna Bir Bakış

Mealimiz Münasebetiyle

Kur'an'ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-İ Nur Örneği Sempozyumuna Bir Bakış 2

Malezya'dan İntibalar

Depremin Hatırlattıkları

Kur'ân-ı Kerim'de Hz. İsa'nın Hüviyeti

Risale'i Nur'da Müteşabih Ayetleri Anlamada Önemli Esaslar

Risale-i Nur'da Müteşabih Âyetleri Anlamada Önemli Esaslar -2

Ömer Nasuhi Bilmenin Büyük Tefsir Tarihi Hakkında Bir Değerlendirme

Gazzâli'nin Bilimsel Metodu

İslamın Tanıttığı Allah

Ila'yı Kelimetullah Veya Cihad

Makbul Tefsirin Şartları

En Mühim Mesaj: Kur ' An

Âyetlerin Kronolojik Sıralanması

Âyetlerin Tertibinde Oryantalist Şüphesi

İ'cazul-Kur'ân İlmi

Muhammed Esed'in "Kur'an Mesajı" Adlı Tefsiri Hakkında

Evrensel Alim Muhammed Hamidullah

Kur'an'ın Surelerindeki Eşsiz Ahenk

Moskova Isınırken

Kur'an-ı Kerim'in Muhtevası

Kur’ân-ı Kerim’in Üslûbu

Dinler Ve Barış Sempozyumundan Geriye Kalan

Camiler Haftası

Şeytanî Âyetler Safsatası

Diyalogda Anahtar İsim: L. Massignon Ve İslâm

Kur'ân-ı Kerim'e Göre Ehl-i Kitapla Diyalog

Kur'an-ı Kerim'in Müteşabihan Mesani Özelliği

Ceza Hükümleri Açısından Tevrat Ve Kur'an

Mealim Hakkında Hezeyanlar

Mağrib'den Maşrik'a

Mehmed Akif'in Kur'an Anlayışı

Mehmed Akif’in Kur'ân’a Bakışı (2)

Kuveyt Bilimsel İ’caz Sempozyumu

Kur’ân Açısından İlim

Hangi Hoşgörü?

Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Müteşabih Ayetleri Anlamaya Katkısı

Allah’ın "Biz" Zamirini Kullanması

En Mükemmel Ahlâk Başta Gelen Mucizelerdendir

Medine Araştırmaları Merkezi

Kişinin Kur'an-ı Hakimi İle Özel İletişimi

Risale-i Nur’un Kur’ân Tefsirindeki Yeri

Elmalılı'nın Meali Veya Sahipsizliğin Meali

Kur'ân Sempozyumunun Ardından

Hak Dinden Uzaklaşınca Ne Olur?

Canan ki Bir Melekti, Uçtu

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
click here read here why do married men cheat
read here wifes that cheat unfaithful wives

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    
1. Ahmet Faruk Sinanoğlu

مصادر ترجمت له
http://www.suatyildirim.com/
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 10.02.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...