Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Katif (Qatif)

 تفاصيل حول المدينة رقم المدينة : S- 154  
اسماؤها الاخري البلد
  Suudi Arabistan  
مؤسسها تاريخ التاسيس
   
   
Şehir No: S-154 عدد الزيارة : 4625
الإبلاغ عن خطأ التوصية

ملخص

معلومات عامة
Katif (Qatif)
 
Suudî Arabistan'da bir Uman şehri.
Basra körfezi kıyısında bulunan Katîf koyunun orta kesiminde yer alır. Tarih boyunca bölgenin en önemli ticaret merkezi iken son dönemlerde kuzeyindeki Re's Tennure ile güneyindeki Demmâm'in gölgesinde kalmıştır. Katîfliler çoğunlukla Şiî olup Ca'ferî mezhebine mensuptur. Bah-reynliler'le aynı gruba giren bölge halkı Eskiçağ'lardan beri İran'ın tesiri altında kalmıştır. IV. yüzyılda buraya yerleşen İranlılar sebebiyle Bahreyn adasının hinterlandı sayılmış ve zamanla körfezin batı kıyılarının tamamına Bahreyn bölgesi denilmiştir. Bundan dolayı Yâküt Katîf'ten Bahreyn'de bir şehir diye bahseder.
İslâmiyet'ten Önce Bahreyn bölgesi Abdülkays kabilesinin elindeydi; Hz. Peygamber, buraya Önce elçi olarak gönderdiği Alâ b. Hadramî'yi (8/629-30) daha sonra vali olarak tayin etti. 11 yılında (632-33) bölgede çıkan ridde* hareketleri sırasında irtidad eden Bekir b. Vâil ve Rebîa kabileleri. Hutam b. Dubey'a kumandasında Katîf İ işgal ettilerse de ertesi yıl Alâ b. Hadramî şehri geri aldı ve Hutam öldürüldü. 67'de (686-87) Hâricîler'in eline geçen Katîf dahil bütün bölge, iki yüzyıl sonra kanlı savaşların ardından birkaç defa el değiştirerek Ebû Saîd el-Cennâbî idaresindeki Karmatîler tarafından zaptedildi (286/899). 598 (1201-1202) yılında İran'daki Fars Atabegleri'nden (Salgurlular) Ebû Bekir b. Sa'd, Katîf ve Ahsâ'yı ele geçirdi. 731 'de (1330) Hürmüz Sultanı Kutbüddin Tehemten'in Katîf i aldığı söylenir; ancak bir yıl sonra burayı ziyaret eden İbn Battûta şehrin Ukaylîler'in elinde olduğunu belirtmektedir. XV. yüzyılda Cebriler Ahsa bölgesinde hâkim güç haline geldiler. 1507'de Portekizli Albuquer-que'in Hürmüz'ü kuşatmasının ardından Cebriler, Katîfteki ticareti bir süre daha kontrol ettilerse de Basralı Şeyh Râşid b. Megâmis hâkimiyetlerine 931'de (1524-25) son verdi.
Kanunî Sultan Süleyman'ın 941'de (1534) Bağdat'ı ele geçirmesiyle Katîf de Osmanlı Devleti'ne bağlanmış oldu; ancak Osmanlılar burayla 1550'den itibaren ilgilenmeye başladılar ve ilk önce sahile hâkim bir noktaya güçlü bir kale yaptırdılar. Katîf 1555te yeni kurulan Lahsâ (Atısâ) eyaletine bağlandı. Tapu tahrir defterlerinde, iki nahiye ile bazı adaların bağlı olduğu Katîf livâsıyla ilgili çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Meselâ bu kayıtlardan, Katîfteki bir mahallenin "mahalle-i sâdât" olduğu ve buradaki seyyidlerin vergiden muaf tutulduğu öğrenilmektedir. Önceleri Arabistan yarımadasında bulunması dolayısıyla Mekke şeriflerine bağlı olan Katîf bölgenin diğer kesimleri gibi sonradan Basra ve Bağdat'a bağlandı.
1792 yılında Suudî ailesinden Suûd b. Abdülazîz Katîfe hücum ederek 400 kişiyi öldürdü ve bölgeye hâkim oldu. Babıâli tarafından Vehhâbî meselesini halletmekle görevlendirilen Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın gönderdiği oğlu İbrahim Paşa, 1818'de Hicaz'da emniyeti sağladıktan sonra bütün Bahreyn bölgesine hâkim oldu ve idaresini Benî Hâlid emîr-Ierine bıraktı. İbrahim Paşa'nın bölgeye getirdiği idarî taksimata göre Katîf Medine'ye bağlandı. Fakat Suûdîler, 1830'-da Hüfûf ve Katîf'i ele geçirerek halktan yine vergi toplamaya başladılar. 1838 yılında Mehmed Ali Paşa ikinci defa bölgede asayişin sağlanmasıyla görevlendirildi ve Mısır kuvvetleri Lahsâ ve Katîf'i yeniden Osmanlılar'a bağladılar (1840). Ancak Suûdîler iki yıl geçmeden bölgeye tekrar hâkim oldular. Nihayet 5 Haziran 1871 'de Osmanlı kuvvetleri Suudî Emîri Suûd b. Faysal'ı itaat altına aldı. Önceleri Basra'ya bağlanan Katîf 1875'-te kaza merkezi haline getirildi ve Necid sancağına bağlandı. Fakat 1913'ten sonra Katîf dahil bütün bölge Suûd idaresine geçti. 1940 yılına kadar doğu eyaletinin (şarkiye) merkezi olan Katîf, 1992'de düzenlenen yeni bölgesel sistem içerisinde aynı adlı idarî bîrimin merkezi oldu. Katîfin 1974'te 25.510 olan nüfusu 1992'-de 98.000'e, 2001'de de 125.000'e ulaştı. Şiîler'in yoğun olduğu Katîf bölgesinin nüfusu ise 300.000 civarındadır.
website website open
click here women that cheat on their husbands married affairs

المؤسسات

مكتباتها

مؤلفوها

Bu şehirde kayıtlı üyeler
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 23.09.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...