Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Naat - Hilye

Eser Sahibinin Adı Türü
T. E. Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-23 عدد الزيارة : 7224
الإبلاغ عن خطأ التوصية

معلومات عامة

HİLYE

Hem cesîm idi Resûl-i Ekrem
Yaraşır rûh-i mücessem der isem
Cism-i zîbâsma vermişti revâç
Hil’at-i tâc ü kabâ-yı Mi’râç
Enbiyâ hayline sultân idi Ol
A’zam-ül-kadr idi zîşân idi Ol
Ekmel-ül-halk idi Ol hûb-hisâl
Zülcelâl etmiş idi feyz-i cemâl
Olalı taht-ı nübüvvette mukîm
Cilvegâhıydı O’nun arş-ı azîm
Sâhib-i hüsn ü behâ idi Resûl
Hâsılı ayn-i vefâ idi Resûl
Gelmemiştir bilir eşyâ ânı
Yaradilmışta O’nun akrânı
Yaraşırdı nitekim hûr-i cinân
Serv-i kaddine yeşiller her ân
Ekser ak idi libâsı o gülün
Yüzü akıydı gürûh-i rüsül’ün
Dürr-i yektâ idi ol deryâ dil
Nola ki olsa beyâza mâil
Geh zuhûr eyler idi ol gül-i âl
Âl hil’ât ile hurşîd misâl
Bunu tahkik bil ol reşk-i sürüş
Oldu havrâ gibi hem sündüs-pûş
Yâni kim ince lâtif atlaslar
Giydiler devlet ile Peygamber
îbn-i Âzîb dedi bu re’y-i münîr
Nehy olunmazdan idi lebs-i harîr
Bürünürdü dahi Ol mehpâre
Za’frân ile boyanmış câre
Gâhi ol tâc-ı ser-i Âl-i Abâ
Yünden eylerdi libâsın farazâ
Bu kadar kadr ile ol Zât-ı Şerif
Mescidi öyle ederdi teşrif
Ol siyeh câmede ol fahr-i cihân
Âb-ı hayvân idi zulmette nihân
Kara şâla giricek âyine-veş
Buluta girdi sanırlardı güneş
Geçip ol kaşları yay mihrâba
Lûtf ile derler idi eshâba
Ben kulum kulların esvâbı budur
Hem ubûdiyyetin âdâbı budur

Hâkaanî (Ölm. 1606)

 


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 26.03.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...