Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Naat - Sen Eşrefi Mahlıki Hüdavendi Alasın

Eser Sahibinin Adı Türü
T. E. Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-195 Hit : 6325
Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakkında Bilgi

DER NAAT-I PÂK-İ HAZRET-İ SERVER-İ EVLÂD-İ ÂDEM VE BÂDİ-İ ÎCÂD-I DÜ ÂLEM

Sen matla’-ı envâr-ı Hudâ şems-i dühâsın
Sen tal’at-ı bedrâ-yı sipihr-i dü serâsın
Ol mazhar-ı evhâ der-i hâcât-ı revâsın
Deryâ-yı sehâ husrev-i evreng-i atâsın

Sen eşref-i mahlûk-i Hudâvend-i âlâsın
Mahbûb-i Hudâ hükmirev-i rûz-i cezâsın

Ey bahr-i kerem bâai-i îcâd-ı dü-âlem
Vey kişver-i «Levlâk» de Sultân-ı Muazzam
Mümkün mü tekaddüm ede hâşâ sana Âdem
Senden ilerû yok harem-i Hazret-e mahrem

Sen eşref-i mahlûk-i Hudâvend-i alâsın
Mahbûb-i Hudâ hükmirev-i rûz-i cezâsın

Ey gevher-i zîb-âver-i eyvân-ı nübüvvet
Vey mihr-i ziyâ-güster-i keyvân-ı nübüvvet
Kıldı seni Hak dâver-i dîvân-ı nübüvvet
Zâtında çü hatm oldu senin şân-ı nübüvvet

Sen eşref-i mahlûk-i Hudâvend-i alâsın
Mahbûb-i Hudâ hükmirev-i rûz-i cezâsın

Müstağrak-ı emvâc-ı yem-i cürm ü hatâyım
Sad âh ki üftâde-i girdâb-ı hevâyım
Lûtf eyle nola bende-i dergâh-ı atâyım
Bir yalın ayak Şâdi-i serbâz-ı gedâyım

Sen eşref-i mahlûk-i Hudâvend-i alâsın
Mahbûb-i Hudâ hükmirev-i rûz-i cezâsın

Süleyman Şadi Efendi


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 11.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...