Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Naat - Der Naatı Paki Sultanı Enbiya

Eser Sahibinin Adı Türü
T. E. Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-189 عدد الزيارة : 6531
الإبلاغ عن خطأ التوصية

معلومات عامة

DER NAAT-I PAK-İ SULTAN-I ENBİYA

Ey cemâl-i Vedduhâ ya tal’at-i nûri Hudâ
Âfitâb-ı tal’atın kevneyn kıldı rûşenâ
Sensin ancak seyyid-i sâdât-ı fahr-i kâinât
Pâdişâh-ı taht-ı mâ evhâ hıdîv-i enbiyâ
Zât-ı pâkin on sekiz bin âleme pîrâyedir
Hükmürân-ı kişver-i Levlâk sensin Hazretâ
Eyledi Hak tâ seni şâhinşeh-i Mısr-ı cemâl
Hüsnüne hayran ola kaldı nice Yûsuf lika
Cilve-i câm-ı visâlinle olanlar şâdıgam
Çeşme-i hayvan için eyler mi Hızra ilticâ
Zerre-i nâçizim ey zerrât-perver âfitâb
Zerre-i lûtfunla kıl mir’ât-ı kalbi pür-cilâ
Yüz niyâz ile yüzüm sürsem o hâk-i kûyuna
Dîdeme her giz gerekmez sürme-i âlem-behâ
Ben ne hâkim şânına şâyan temdîh eyleyim
Zât-ı pâkindir çü memdûh-i Cenâb-ı Kibriyâ
Ser-be-ser âlûde isyânım meded ey Seyyid âh
Kıl şefâat eyle ben zârı ukubetten rehâ
Varmağa yoktur yüzüm her giz huzûra Hazretâ
Olmasa feryâd-res lûtfun be-dîvân-ı alâ
Eylemem ümmîd-i istimdâd aslâ kimseden
Halka-i bâb-ı felek tâbmdadır habl-i recâ
Dâima budur niyâzî Şâdi-i çâker kemin
Kıl kerem etme beni dergâh-ı lûtfundan cüdâ

Süleyman Şâdî Efendi


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 11.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...