Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Naat - Üsatın Mabihil Gufranı Sensin

Eser Sahibinin Adı Türü
T. E. Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-186 Hit : 4970
Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakkında Bilgi

NAAT-I ŞERİF

Üsâtın mâbihil gufrânı sensin yâ Resûlallah
Sevâba kalbeden isyânı sensin yâ Resûlallah
Gedâ-yı iltifâtmdır şefian dahi mahşerde
Şefâat tahtının sultanı sensin yâ Resûlallah
Kerâmet cevher-i zât ü sıfâtmdan ibârettir
inâyet kânı cûd ummânı sensin yâ Resûlallah
Cüdâ hâk-i derinden çeşm-i cânım rûşenâ olmaz
Dü çeşmim nûru cismim câm sensin yâ Resûlallah
Vücûdun zehrinâk-i cürm anın panzehridir afvm
Onulmaz derdimin dermânı sensin yâ Resûlallah
Binâ-yı şer’ ü dîni eyleyip tahkim o mebnâya
Kılan te’sîs çâr erkânı sensin yâ Resûlallah
Yed-i pâk-i cenâb-ı yârıgaara eyleyen teslim
Kilîd-i cennet-i rıdvânı sensin yâ Resûlallah
Bu dîni Hazret-i Fâruk kıldı gün gibi rûşen
Onun da pertev-i iymânı sensin yâ Resûlallah
Ezelde eyleyen Osmân-ı Zinnûreyni feyzinden
Hayâ ve ilm ü hilmin kânı sensin yâ Resûlallah
Aliyyel murtazâ ki şâh-ı merdan şîr-i Yezdandır
Kılan sâkî-i Kevser anı sensin yâ Resûlallah
Kemine çakeriyim Hazret-i Zehrâ ve sıbteynin
Ki cedd ü vâlid-i zîşânı sensin yâ Resûlallah
Kevâkibdir sipihr-i ıstıfâda âl ü evlâdın
O bürcün mihr-i tâb-efşânı sensin yâ Resûlallah
Kelâm-ı rahmetellilâlemin vasfında münzeldir
Hudânm en büyük ihsânı sensin yâ Resûlallah
Serây-ı kurb-i ev’ednâ-yı Rabb-i lâyezâlînin
Şeb-i Mi’râc olan mihmânı sensin yâ Resûlallah
Sünûf-i ins ü cânın belki bilcümle ser ü şâmn
Şehinşâhı kader fermânı sensin yâ Resûlallah
Sana nisbet kemine katre olmaz ilm-i mahlûkat
Ulûmun bahr-i bîpâyânı sensin yâ Resûlallah
Senîh-i kemteri âzâde kıl kayd-i cehâletten
Veren âriflere irfânı sensin yâ Resûlallah
Beni de na’t-hânın eyle çün Selmân ü Hassân’a
Kılan ihsân ü istihsânı sensin yâ Resûlallah

Senih-i Mevlevi (1822 — 1900)


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 11.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...