Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Naat - Varmı Bir Sermesti Aşkın

Eser Sahibinin Adı Türü
T. E. Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-181 Hit : 6215
Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakkında Bilgi

NAAT-I ŞERÎF

Var mı bir sermest-i aşkın çeşm-i giryânım gibi
Hangi dil büryânm olmuş kalb-i sûzânım gibi
Yâre açtın sineme çâk-i girîbânım gibi
Hâkrûb ettin yüzüm yerlerde dâmâmm gibi
Eyledin hep vârırnı gaarât sâmânım gibi

Saklarım sinemde aşkın nûr-i imânım gibi
Beslerim cismimde derdin cevher-i cânım gibi

Tâ görelden nûr-i vechin ey cemâli âfitâb
Eşk-i çeşmim bezm-i gamda oldu gül-câm-ı şarâb
Şerh ettim râz-ı sinem şerhalardan bâb bâb
Dâsitân-ı aşk ile oldum müdevven bir kitâb
Sadr-ı dîvân-ı muhabbette yine pür ıstırâb

Saklarım sinemde aşkın nûr-i imânım gibi
Beslerim cismimde derdin cevher-i cânım gibi

Tutmuşum dâmân-ı aşkın alma destimden meded
Vurma beste destime divânın içre dest-i red
Dostum peyvestedir sana müselsel yed be yed
Câm-ı destin nûş edelden bilmezim hiç nîk ü bed
Âşıkım âşık, cemâlinçün ezelden tâ ebed

Saklarım sinemde aşkın nûr-i imânım gibi
Beslerim cismimde derdin cevher-i cânım gibi

Hüsnüne âyîneyim hayretle medhûş olmuşum
Bulmuşum sırrında hüsnün lâl-i hâmuş olmuşum
Neşve-i gül-bâde-i lâ’linle serhoş olmuşum
Düşmüşüm deryâlara deryâ-yı pürcûş olmuşum
Hum gibi nezzârede ammâ ki rû-pûş olmuşum

Saklarım sinemde aşkın nûr-i imânım gibi
Beslerim cismimde derdin cevher-i cânım gibi

Yandı aşkın âteşine bunca demdir cân ü ten
Hâlime rahmetmedin bir kerre ey dildâr sen
Çeşmime peykân-ı çevrin oldu âhen pîrehen
Sineme revzenler açtın pây tâ ser yâreden
Sen benim esrârımı fâş eyledin ammâ ki ben

Saklarım sinemde aşkın nûr-i imânım gibi
Beslerim cismimde derdin cevher-i cânım gibi

Dûd-i âh-ı germ-i dilden öyle oldum nâtüvân
Birbirinden fark olunmaz oldu hâsıl cism ü cân
Ben bu derd ile olursam cism-i âlemden nihân
Tûr-i nûr-âsâ olup bir lâle-i âteş-feşân i
Yâreler hâk-i mezârımdan olur elbet iyân

Saklarım sinemde aşkın nûr-i imânım gibi
Beslerim cismimde derdin cevher-i cânım gibi

Bezmine mânend-i şem’-i zer-külâh oldum yine
Yandım aşkın hârına dûd-i siyâh oldum yine
Ney gibi dil-beste-i feryâd-i âh oldum yine
Zerre zerre mahv-ı cism ettim tebâh oldum yine
Mâh-veş mihrinle şems-i evc-i câh oldum yine

Saklarım sinemde aşkın nûr-i imânım gibi
Beslerim cismimde derdin cevher-i cânım gibi

Osman Şems (1813 — 1893)


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 11.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...