Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Naat - Miraciyye Hazreti Fahri Kainat

Eser Sahibinin Adı Türü
T. E. Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-130 عدد الزيارة : 6797
الإبلاغ عن خطأ التوصية

معلومات عامة

Mİ’RÂCİYYE-İ HAZRET-İ FAHR-İ KAİNAT

Sad hamd o kadîm-i kârsâze
Ol Sani’-i âsüman tırâze
Sad şükr ü sitâyiş ol Hudâye
Kim âdemi kıldı arş-pâye
Etti yed-i sun’-i sâzkâri
Berpâ bu revâk-ı zergingâri
İnşânı kılıp melekten ekrem
Mescûd-i melâik oldu âdem
Oldu keremiyle nev’-i inşân
Mergûbterîn-i cins-i hayvan
Kıldı ana verip akl ü idrâk
Ber dâşte-i firâz-ı eflâk
Ol hatm-i risâletin husûsâ
Menzilgehin etti arş-ı âlâ
Ol server-i hayl-i enbiyâyı
Ol mefhar-i cem’-i asfiyâyı
Hem eşref-i mebdeât kıldı
Hem- ekrem-i kâinât kıldı
Hurşîd-i cihanfürûz-i sermed
Ser-defter-i enbiyâ Muhammed
Olsan o Şeh-i kerem-şiâre
Hem-suhbuna âl-i pür vekare
Bî had salavât ü sad tahiyyat
Mâ esrâet-es-saba ve hebbet

Münâcât

Yâ Rab kereminle destgîr ol
Ben zâre muîn olub zâhîr ol
Dünyâda ve âhirette yâ Rab
Kıl ben kuluna rızânı matlab
Ben yoksulu ey kerîm-i mutlak
Her hâlde hayra kıl muvaffak
Ben şîfte-hâle re’fet eyle
Afv et günehim inâyet eyle
Na’tinde o fahr-i enbiyânın
Ol server-i cem’-i asfiyânm
Ver tab’ıma feyz-i nutk-i câvîd
Dâim tarafından eyle te’yîd
Yâ Rab kalemim güher-feşan kıl
Na’t-ı nebevide ter-zeban kıl
Kıl tab’ımı ey kerîm-i dânâ
îcâz tırâz-ı vasf-ı esrâ
Bu nazmı kıl ey kerîm-i zişân
Dârû-yi devâ-yi afv ü gufran
Lûtf eyle kusurum eyle mağfur
Kıl sa’yimi hazretinde meşkûr
Hassân’a kılıp bu zârı peyrev
Ver nutkuma sûz-i nazm-ı Husrev

Reîsülküttâb Ârif


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 10.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...