Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Naat - Ervah ki Tuhfei Hudadır

Eser Sahibinin Adı Türü
Şeyh Galib Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-121 Hit : 7233
Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakkında Bilgi

NAAT

Ervâh ki tuhfe-i Hudâdır
Hâk-i reh-i Şâh-ı Enbiyâdır
Ol şâh ki mâh, çün sitâre
Pâ-bûsuna oldu pâre pâre
Cibril nevâline haberci
Mikâil O’nun vekilharcı
Levlâk ile zât-ı pâki mevsûf
Kur’âna sıfâtı zarf ü mazrûf
Şâh-ı melekût arşiyâya
Mâh-ı ceberût ferşiyâya
Birdir dedi âşinâ-yı vahdet
Mevc-i ahadeyt-i ahmediyyet
Çün (evveli mâhalak) der ol nûr
Sâni’-i Hudâ desem de ma’zûr
Âdem ki cenâb-ı bül-beşerdir
Bâğ-ı nebevide bir şecerdir
Giryân olup oldu Nûh-i nevvâh
Deryâ-yı melâhatinde mellâh
Cûş-âver olunca Nîl-i kabzi
Mûsâ’ya Hızır yetişti feyzi
Şer’iyle edince tîğzenlik
îbrâhime düştü put şikenlik
Mi’râc-ı kemâl-i zâtın İdrîs
Sükkân-ı semâya kıldı tedris
Bir rütbe ki hüsn-i bî-behâsı
Yûsuf dahi abd-i müşterâsı
Tebşir için kudûmun îsâ
Tâ minber-i çerhe çıktı gûyâ
îcâd-ı vücûdu kevne bâis
Ümmetleri sırr-ı ilme vâris
Âyine-i vahdet-i İlâhî
Mir’at-i vücûdudur kemâhî
îmân-ı hakîkiye Ol âgâh
Kâfî sana bir Nebi bir Allah
Mücrimdir eğerçi ümmetindir
Ümmîdi senin inâyetindir
Olmazsa şefâatmdan ihsân
Çok zâhidin ola hâli hırmân
Çün ehl-i kebâirim siyehkâr
Her maksadıma beşâretim var

Şevli Gaalib


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 10.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...