Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Naat - Sen Ahmedü Mahmudü Muhammedsin Efendim

Eser Sahibinin Adı Türü
Şeyh Galib Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-120 عدد الزيارة : 6425
الإبلاغ عن خطأ التوصية

معلومات عامة

NAAT-I NEBEVÎ

Sultân-ı Rüsül Şâh-ı mümeccedsin efendim
Bîçârelere devlet-i sermedsin efendim
Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin efendim
Menşûr-i «Leamrük»le müeyyedsin efendim

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Tâbişgeh-i ervâh-ı mücerred güherindir
Mâlişgeh-i ruhsâr-ı melek hâk-i derindir
Âyine-i dîdâr-ı tecellî nazarındır
Bû Bekr ü Ömer Osman Ali yârlerindir

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim
 
Hutben okunur minber-i ıkiîm-i bekaada
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda
Gülbang-i kudûmun çekilir arş-i Hudâ’da
Esmâ’-i Şerifin anılır arz u semâda

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Ol dem ki nebilerle velîler kala hayrân
«Nefsî!» deyü dehşetle kopa cümleden efgan
Ye’s ile üsâtın ola ahvâli perişan,
Düstûr-i şefâatla şenindir yine meydân

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Bir gün ki dalıp bahr-i gam-ı fikrete gittim
îlden yetirip kendimi bihbutluğa yettim
îsyâmm anıp âkıbetimden hazer ettim
Bu matla’ı jrâd eyledi bir seyyid işittim

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Ümmîddeyiz, ye’s ile âh eylemeyiz biz
Sermâye-i iymânı tebâh eylemeyiz biz
Bâbın koyup ağyârı penâh eylemeyiz biz
Biz kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Bîçâredir ümmetlerin isyâmna bakma
Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma
Rahm eyle aman âteş-i hicrânma yakma
Ezcümle kulun Gaalib’i pür-cürm bırakma

Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim
Hak’dan bize Sultân-ı müeyyedsin efendim

Şeyh Galip


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 10.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...