Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Naat - Ey Şuaı Lemai Ruhsarı Nuri Kibriya

Eser Sahibinin Adı Türü
T. E. Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-117 عدد الزيارة : 5481
الإبلاغ عن خطأ التوصية

معلومات عامة

NAAT

Ey şuâ-ı lem’a-i ruhsâr-ı nûr-i Kibriyâ
Şûle-i hurşîd alır şem’-i cemâlinden ziyâ
Sensin ey sadr-ı serîr-i lima’allah serveri
Nâsıh-ı edyân-ı sâbık kâşif-i râh-ı Hudâ
Âlem-i lâhût cevlângeh semend-i nâzına
Şâhbâz-ı emrine bir lânedir arş-i a’lâ
Düşmüş olsaydı cihâna bedr-i hüsnün pertevi
Olmaz idi Mısr bâzârmda Yûsuf zî-behâ
Feyz-i nutkun âleme sermâye-i yuhy-il-izâm
Sana ta’zîmen bu mûciz oldu îsâ’ya atâ
Ma’den-i esrâr-ı hikmet meyve-i bâğ-ı vücûd
Sâhib-i mihr-i nübüvvet mazhar-ı sıdk u safâ
Bûsegâh-ı evliyâdır hâk-i râh-ı makdemin
Yâ Resûlallah ki sensin nûr-i ayn-i enbiyâ
Eylemiş dergâhını Mevlâ matâf-ı kudsiyan
Âsitânm kıble-i hâcât-ı erbâb-ı recâ
Bu Garîbi-i hakirin bende-i hâk-i derin
Eyler ümmîd-i şefâat bî-nevâ’dır bî-nevâ

Garibi [Erbillli A’ma Yûsuf] (Ölm. 1794)


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 10.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...