Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K-  
اسم المؤلف العلم الموضوع لغتها
Önder Nar Kelam Türkçe
ميزات الطبعة مترجم الكتاب
  Önder Nar
       
Makale No: 2086 عدد الزيارة : 11878 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ملخص
Yeni keşifler bizlere yepyeni hakikatlerin önünü açmıştır. Bu yeni keşiflerin ışığı altında artık ruhun varlığı ve ölümden sonra bekası vicdani bir hakikat olmaktan çıkıp, tecrübi olarak ispat edilebilir bir hakikat konumuna yükselmiştir.
open go how many guys cheat
cheats infidelity in marriage married woman looking to cheat
treatment of aids hiv treatments aids pictures
abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pills over the counter website-knowledge.com when is it to late to get an abortion
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
bystolic generic name what is the generic for bystolic

معلومات النشر
اين نشرت
تاريخ النشر
المجلة اتي نشرت فيها
المجلة الالكترونية
عنوان الموقع

نص المقالة   [Yazdır/Print]

Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )

 

Yeni keşifler bizlere yepyeni hakikatlerin önünü açmıştır. Bu yeni keşiflerin ışığı altında artık ruhun varlığı ve ölümden sonra bekası vicdani bir hakikat olmaktan çıkıp, tecrübi olarak ispat edilebilir bir hakikat konumuna yükselmiştir.

  

Din bilginlerinden Allame Şibli en-Nu’mani, “el-Ğazali” adlı eserinin “Diriliş – Ölümden Sonrası” bölümünde şöyle demektedir;

“Öldükten sonra diriliş inancı kim ne derse desin, dinin ruhu mesabesindedir. Kavranılması zor ve aynı derecede öneme sahipse de dinin etkisi ve insanın fiilleri üzerindeki rolü, temelde bu inanca dayanır. Bu sebeple bir bedevi arap şairi şöyle demiştir:

“Ey Umme Amr

Ölüm,

Diriliş,

Kabirlerden kalkmak mı varmış

Bunların hepsi hurafeden başka bir şey değil.”

Allame Şibli devamla şöyle diyor:

Bizim ruhla alakalı, isbatta zorlandığımız en belirgin nokta; ruhun bekasıdır. Bir başka deyişle ruhun insan bedeninden farklı bir varlık oluşudur. Maddeci mülhidler ise ruhun bedenden ayrı bir varlık olmadığı kanaatindedirler. Onlara göre uygun miktarlarda ve dengede unsurların bir araya gelmesinden idrak, düşünce ve hayal doğmaktadır. Ve ruh denilen şey de budur. Durum aynı bir takım karışımlardan tek bir ilacın meydana gelmesi ya da uygun bir düzenleme neticesinde tellerden müziğin oluşması örneklerinde olduğu gibidir. Onlara göre “Ruh” denilen şey, vücutta uygun miktar ve dengede unsurların bir araya gelmesinden meydana gelen idrak, düşünce ve hayaldir.

Ruhun varlığının ispatından sonra sıra ruhun bekası meselesine gelmektedir. Yani bedenin fena bulmasından sonra ruhun baki kalmasının isbatına.[1]

Yazar, el-Ğazali’nin “el-Madmun es-Sağir” ve “el-Madmun el-Kebir” isimli eserlerinden nakille şöyle devam ediyor:

“İman el-Ğazali’nin ruh ile ilgili yorum ve açıklamalarının Yunan filozoflarından alıntı olduğu hatta Aristo’nun görüşlerinin aynısı olduğu ortadadır. Aynı görüşleri Ebu Ali İbn-u Sina basit değişikliklerle yinelemektedir. el-Ğazali’nin; ruhun cevher olup olmadığını söz konusu ederken, varlığını ispatı es geçmesi oldukça şaşırtıcıdır. Halbuki önceliğin ruhun varlığına ve bir hakikat olup olmadığının araştırılmasına verilmesi gerekirdi.[2]

Bu konuda esas olan, ruh’un vicdani bir olgu olmasıdır. Basit bir düşünce ile bile, idrak ve akletmenin maddesel olmadıkları anlaşılır. Zaten madde; akıl, hayat ve histen yoksun olduğu gibi, düşünce, bilim ve sanatla da alakası yoktur. Bütün bu saydıklarımız maddenin değil, latif bir cevher olan ruh’un harikaları, mucizeleridir.

Bu delillendirme vicdanidir. Hakikat şu ki Ebu Ali b. Sina ruhun varlığını ispat için pek çok delil zikretmişse de zikrettiği bütün deliller Yunan felsefesinin delilleridir ve demagojiden öteye bir manaları yoktur. Öne sürdükleri bu delillere, ruhu inkar eden birisi çıkıp: “Sizin bu delil diye öne sürdüğünüz şeyler iddialarınızın tekrarından başka bir şey değil. Bir kısım özel terkiplere girmesi durumunda maddeden bazı mucizelerin zuhuru mümkün olabilmektedir. Makinelerin bir takım sıra dışı hareketler vücuda getirmelerinin ya da müzik aletlerinden etkili bir takım nağmelerin çıkmasının ruhla ve varlığının ispatıyla ne alakası var” dediğinde bu şahsın Yunan felsefesinin öne sürdüğü delillerle susturulması ya da ikna edilmesi mümkün görünmemektedir. el-Ğazali bundan dolayı ruhun ispatına dair mantıki deliller zikretmemiş olsa gerektir. [3]

Allame Şibli en-Numani’nin konu hakkında kaydettikleri bunlardır. 1901’lerde yaşamış bir din bilgininin daha farklı izahlara girmesi de beklenmemelidir.

Konunun kaydetmeden geçemeyeceğimiz bir başka boyutu daha vardır. Yeni bilimsel keşifler önümüzde pek çok yeni hakikat ufukları açmışlardır. Onların ışığında ruhun bedenden müstakil bir varlık olup bedenin yok olmasından sonra da baki kalmasının artık sadece vicdani bir mesele olmadığı anlaşılmıştır. Hatta diyebiliriz ki ruhun varlığı ve bekası tecrübe ile ispat edilmesi mümkün olan bir hakikattir. Bilim bedenin neredeyse sınırsız sayıda hücreden meydana geldiğini ispat etmiştir. Bu hücreler an be an bozulup yok olmakta, besinler bedenlerimizi tekrar dokumaktadırlar. Bir insan bedeninin ortalama olarak günde yaklaşık 10 000 000 000 000 hücre kaybettiği kaydedilmektedir. İnsan bedeni yüz milyonlarca hücreden oluşmakta bunlar sürekli olarak yenilenmektedir. Buna göre Ruh sadece bedenin fonksiyonlarından birisi olmuş olsaydı, bedende her değişim olduğunda onda da değişim olması kaçınılmaz olurdu. Aynı , bir makinenin bazı aksamı tahrip olduğunda makinenin fonksiyonlarında zorunlu olarak bir değişim olması gibi... Bir müzik aletinin tellerinden birisinin kırılması halinde , aletin fonksiyonlarını tam yerine getirememesi gibi. Ruhta beden üzerinde gerçekleşen değişimlere rağmen böyle bir olay gözlemlemiyoruz. Öyleyse ruh bedenden daha farklı ve müstakil bir varlık olmalıdır.

İşte bu gerçeğe nazaran bilim adamlarından birisi insanın varlığını, insanın sürekli değişimlere uğramasına rağmen değişmeyen müstakil bir “varlıkla” ifade ederek şöyle demiştir:

 Şahsiyet; değişkenler alanındaki  tek değişmezdir[4]

Bu görüşü psikolojide Şuuraltı diye isimlendirdiğimiz önemli keşif doğrulamaktadır. Şuuraltı insan bilgisinin büyük çoğunluğunu muhafaza eden bölümdür. Günümüzde şuuraltının bütün düşünceleri hayatın sonuna kadar muhafaza ettiği herkesçe benimsenen bilimsel bir hakikattir. Freud bu gerçeğe işaretle 31. konferansında şöyle der:

“Mantığın temelleri ve zıtlar hep şuuraltında vardırlar. Birbirleriyle zıt arzular, emeller birisi bir değeriyle çatışmaksızın şuuraltında beraberce bulunurlar. Şuuraltında herhangi bir şeyin reddolunması gibi bir olay söz konusu değildir. Şuurlu olarak yapılan bütün akli fiillerin belirli bir zaman diliminde gerçekleştiğini öne süren filozoflarımızın bu görüşlerini şuuraltı gerçeği reddetmektedir. Zira şuuraltı zamana tabi değildir. Ona zamanın etkisi de söz konusu değildir. Ve bu gerçekten hayrete düşürücü bir hakikattir.

Felsefeciler zamanın geçmesinin zihinsel faaliyetlerde herhangi bir değişikliğe neden  olup olmadığını hiç konu etmemişlerdir. Gerçek şu ki; kötü etkenler Conative İmpulses asla şuuraltından çıkmazlar. Hatta şuuraltına gömülen hayali düşünceler bile ezelileşirler ve sanki daha dün olmuş gibi onlarca sene korunurlar.”[5]

Şuuraltının zaman kavramından bağımsız olması, onun bedenin varlığından daha farklı bir varlığının olduğu manasına gelir. Zira bütün bilim adamlarınca da itiraf edildiği üzere beden zaman ve mekan kanunlarına tabidir. Ve bedenin her türlü eylemi bu ana çerçevede gerçekleşir.

Ruh gerçekte bedenin bir fonksiyonu olmuş olsaydı bedenin tabi olduğu zaman ve mekanın kanunlarına tabi olması gerekirdi. Halbuki yapılan tecrübe ve deneyler bedenin aksine ruhun zaman ve mekan kanunlarına tabi olmadığını göstermektedir. Buna göre varlık açısından da tür açısından da ruhun bedenden farklı oluşu bilimsel bir gerçek olarak tezahür eder. 

Sonra bedenin ruhla olan ilişkisi, müzik nağmelerinin müzik aletiyle; hareketin makinesiyle olan alakasından farklıdır. Öyle olmasaydı nağmelerin ve hareketin tabi oldukları kanunlara onlar da tabi olurlardı. Kaldı ki bedenin üzerinde hüküm süren kanunların ruh üzerinde bir geçerlilikleri de yoktur.

Günümüzde yapılan ve salt ilmi gözlem ve tecrübelere dayanan  Ruhi Araştırmalar Psychical Rescarches ölümden sonra da hayatın varlığını ispat etmiştir. Bu ruhi araştırmalar ruhun sürekliliği ve hayatını ispat etmekle kalmayıp , ölümden önceki şahsiyetlerin de bekasını  ve hayatını  ispat etmektedir.

 “İnsan ezelden beri –bilimsel olarak ancak günümüzde anlaşılabilen- pek çok özelliğe sahiptir. Örneğin , bizden öncekiler yeni bilimsel araştırmaların rüyayla alakalı ortaya koyduğu  pek çok hakikati bilmemekteydiler.

İnsanla ilgili bir başka alan da; yakın dönemde üzerinde pek çok  araştırma ve incelemenin gerçekleştirildiği  Ruhi Araştırmalar’dır. Yeni Psikoloji‘nin alt bilim dallarından birisi haline gelen bu araştırmalar , tecrübi olarak insanın sıra dışı birtakım özelliklerini konu almıştır. Bu tür bir çalışma için ilk araştırma merkezi, 1882’de İngiltere’de kurulmuştur. Faaliyetlerine 1889’da başlayan merkez, ilk araştırmasını on yedi bin denek üzerinde gerçekleştirmiş olup, günümüzde de “Ruhi Araştırmalar DerneğiSociety for Psyhical Researches adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Benzeri araştırma merkezleri de değişik ülkelerde faaliyet halindedir. Bu merkezlerde yapılan araştırmalar insan şahsiyetinin, bedenin  ölümünden sonra da –niteliği muğlak olsa da- baki kaldığını ispat etmiştir. Pek çok araştırmacı yaptıkları psikolojik araştırmalar ve gözlemledikleri şahitler ve örnekler neticesinde ölümden sonra hayatın devam ettiğini bir hakikat olarak kabul etme durumunda kalmışlardır.

 

Örnek olarak Prof. C. J. Ducasse’nin çalışmalarını ele alalım. Ducasse eserinin yedinci bölümünde psikolojik ve felsefik açıdan ölümden sonra hayat nazariyesini ele almıştır. Profesör her ne kadar ölümden sonraki hayata bir dini inanç olarak inanmıyorsa da, bilimsel bir hakikat olarak ölümden sonra hayatın baki kaldığına dair pek çok şahidin var olduğunu itiraf etmiştir. Son bölümde ruhi tecrübelerle  ilgili deneyleri zikrettikten sonra şöyle demektedir;

 

“Konu ile alakalı son derece geniş ve önemli tecrübelere sahip bilim adamlarımızdan pek çok dahi , ilgili şahitlik ve gözlemleri, çok titiz ve dikkatli bir şekilde incelemişler ve  neticede  Ruhun Bekası fikrini makul gösteren ve olabilirliğini ispat eden çok sayıda delil ve şahidin varlığına kanaat getirmişler, eldeki verilerin bir başka şekilde yorumlanmasının söz konusu olmadığında ittifak etmişlerdir.

 

 

 

Alfred Russell Walis, Sir William Crox, V. W.H. Myres, Cesar Lumbrazo, Kemil Flamarion, Sir Oliver Log,  Dr. Richard Hagson, Hanry Cidwik, ve Prof. Hislob bu meşhurlardan bazılarıdır.[6]

Dr. Ducasse devamla;

“Aramızdan çoğumuzun bir dini inanç esası olarak iman ettiği ölümden sonra hayatın varlığı esası dini esaslar arasında belki de tecrübi olarak ispat edilebilecek tek esas olma durumundadır. Bu keşfin doğruluğu demek; ölümden sonraki hayat hakkında din adamlarının öngördükleri bir takım malumatı bir kenara bırakıp “kesin bilgilere” ulaşmamızın söz konusu olması demektir. Bu ise “öldükten sonraki hayata” sadece dini bir inanç esası olarak inanma durumunda kalmamız manasına gelmemektedir.[7]

Prof. Ducasse ölümden sonraki hayatın bir hakikat olduğunu itiraf ediyorsa da ,dini bir inanç esası olarak ölüm sonrası hayatı inkar etmektedir. Kanaatimizce bu tavrı nefsin tatmini için yapılan bir kapristen başka bir şey değildir. Ve ölümden sonra hayat tekrar varolacaksa, bunun dinin öngördüğü manadan farklı bir manaya yorulmasının gerçekçi ve uygun bir davranış olmayacağı ortadadır. [8]

 

 

                                   

 

 

                      • [1]  Kitabu’l Ğazali , Allame  Şibli en-Nu’mani  s.171-172

 • [2] Age . s.174

 • [3] Age. S.175

 • [4] Personality Is Changelessness In Change

 • [5] New Introduetory Lectures on Psycho- Analysis,London, 1949, p.99

 • [6] Ruhun  gözlemlenebilmesi düşüncesinin  İslam Dünyasında da  pek çok taraftarı vardır. Üstad Tantavi  Cevheri, Muhammed ferid Vecdi, Ahmed Fehmi  Ebu’l Hayr, Ali  Abdulcelil Radi, Dr. Rauf Ubeyd  bu düşünceyi benimseyen  bazı meşhurlardır. Üstad Ferid Vecdi , Hayat isimli  bir Ruh Bilim dergisi neşretmiş ve makalelerinde Ruhun Ebediliği Tezini işlemiştir. Dr.  Rauf Ubeyd in  de  İnsan Ruhtur, Cesed Değil    (el-İnsanu  Ruhun La Cesed )isimli   bir eseri  vardır.

 • [7]  A Philosophical Seruitiny of Religion p.412

 • [8]  Yazar İslam Meydan Okuyor ( el-İslamu Yetehadda) isimli eserinde  bu konuyu  daha geniş bir surette  ele almıştır.


 • مقالات حول مضمون هذه المقالة
  # اسم المقالة
  Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Muhammed Ender / 19.04.2012  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...