f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre

شرح نطق يونس امره

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1089  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade Tasavvuf
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1089 Hit : 6327 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tesbii Kasidei Bür'e
2 Tefsiri Tekasur Suresi / تفسير سورة التكاثر
3 Tefsiri Fatihatil Kitab / تفسير فاتحة الكتاب
4 Tabiratül Vakıat - Tabirname / تعبيرنامه
5 Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre / شرح نطق يونس امره
6 Şerhi Esmaül Hüsna / شرح الاسماء الحسني
7 Risâle-i Vahdet-i Vücûd / رسالة في وحدة الوجود
8 Risalei İade / رسالة الاعادة - الحشر
9 Risalei Haseneyn / رساله حسنين
10 Risalei Esile ve Ecvibei Mutasavvıfane / الاسئلة و الاجوبة في التصوف
11 Risâle-i Arşiyye / الرسالة العرشية
12 Risale fi Fadail Ali ra / رسالة في فضائل علي
13 Risâle fî Deverân-ı Sûfîyye / رسالة في دوران الصوفية
14 RisâIe-i Nokta / رسالة نقطة
15 Mevaidül İrfan ve Avidül İhsan
16 Mecmua (Niyazi Mısri) / المجموعة
17 Mecalis / المجالس
18 ed DevratüI Arşiyye / الدورة العرشية
19 Divanı İlahiyyat / ديوان الهيات

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre

Bu eser edebiyatta şathiye  adı verilen türün en çarpıcı örneklerindendir.

Yûnus Emre'nin:

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakuyup dir ne yirsin kozumu.


şeklinde başlayan şiirinin şerhidir.

Niyazî-i Mısrinin bu şerhine sonradan İsmail Hakkı Bursevî bir zeyl eklemiştir .

Niyazî-i Mısrî bu şerhde şeriat, tasavvuf, hakikat kavranılan arasındaki farklılıklan ortaya koyduğu gibi, mürşid olmadan bir kimsenin manen sülûkunu tamamlamasının mümkün olamiyacağını belirtir.

Niyazî-i Mısrî, bu şerhi, müridlerinin isteği üzerine yazdığını belirtir ve bunu şöyle anlatın "Bu fakir Mısriden, Yûnus hazretlerinin bu dokuz ebyâtını şerh ve beyan etmeyi bazı ihvan iltimasıyla tesvîd olunup, sekiz ay miktarı kağıd arasında şöyle perişan kalmışdı. Sebeb ol idi ki acaba azizin muradı üzere oldu mu-olmadı mı? " .

Niyazî-i Mısrî, Yûnus Emre'yi rüyasında gördüğünü ve bazı tashihler yaptırdığını kendisi şöyle anlatır "Bir gece vakıada Yûnus hazretlerini gördünuFakire azim beşaret ile iltifat edip, buyurdular  , benim ol sözlerime yazdığın şerhi çıkar, Fukara menfaatlansınlar" .

Bektaşilik konusunda çalışmalarıyla tanınan Birge, Niyazî-i Mısrinin bu şerhinin kendini çok seven Bektaşîler tarafından ilgiyle okunduğunu kaydeder .
Ayrıca, bu eser, Osmanlıca'dan günümüz diline çevrilerek, Yûnus Emre ve Divân'ıyla ilgili bir çalışmanın içinde yayınlanmıştır .


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 14.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...