f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Mecalis

المجالس

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1076  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade Tefsir Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1076 Hit : 4408 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tesbii Kasidei Bür'e
2 Tefsiri Tekasur Suresi / تفسير سورة التكاثر
3 Tefsiri Fatihatil Kitab / تفسير فاتحة الكتاب
4 Tabiratül Vakıat - Tabirname / تعبيرنامه
5 Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre / شرح نطق يونس امره
6 Şerhi Esmaül Hüsna / شرح الاسماء الحسني
7 Risâle-i Vahdet-i Vücûd / رسالة في وحدة الوجود
8 Risalei İade / رسالة الاعادة - الحشر
9 Risalei Haseneyn / رساله حسنين
10 Risalei Esile ve Ecvibei Mutasavvıfane / الاسئلة و الاجوبة في التصوف
11 Risâle-i Arşiyye / الرسالة العرشية
12 Risale fi Fadail Ali ra / رسالة في فضائل علي
13 Risâle fî Deverân-ı Sûfîyye / رسالة في دوران الصوفية
14 RisâIe-i Nokta / رسالة نقطة
15 Mevaidül İrfan ve Avidül İhsan
16 Mecmua (Niyazi Mısri) / المجموعة
17 Mecalis / المجالس
18 ed DevratüI Arşiyye / الدورة العرشية
19 Divanı İlahiyyat / ديوان الهيات

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Mecâlis

 

Niyazî-i Mısri nin bu eserini ilk defa Kenan Erdoğan ortaya çıkarmıştır .
Bu eserin, Gölpınarlı ve sonraki araştırmacıların gözünden kaçmış olması da hayli ilginçtir.

Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmûd Efendi 1758 numarada kayıtlıdır.
Maide, En'am ve Nisa Sûrelerinin işarî yorumlan yapılmış olup, içinde cifr hesaplan, mev'ize ve nasihatlar bulunmaktadır .
Yaptığımız tetkike göre, eserin başındaki Nisa Suresi tefsiri, sonradan eklenmiştir. Arkasından gelen Maide, En'am ve Kadir Sûrelerinin tefsirlerinin Niyazî-i Mısrfnin kendi yazısıyla yazıldığını anlıyoruz. Bu yazı Niyazî-i Mısrfnin Limni Adasında günlük olarak yazdığı Bursa Orhan Kütüphanesindeki Mecmua'mn yazısıyla, aynı karakterini taşımaktadır.
Ayrıca eserin sonunda 1076 tarihinde bitirildiğine dair bilgi vermesi ve içinde Mevâidü'l-İrfân'da seyr ü sûlükü esnasında başından geçenleri anlatmış olması, eserin Niyazî-i Mısrfnin kendi elinden çıktığı görüşünü te'yîd etmektedir.

Mecâlis adlı bu eserin la-59b varaklan arası maide, 60a-130a varaklan arası ise En'am Sûresine ayrılmıştır.
Bu sûrenin sonunda, eserin 1076 hicrî yılında bitirildiğine dair ferağ kaydı vardır. 135b-151b arasında Kadir Sûresinin tefsiri yer almaktadır.

Eserin başında içindekilere dair bir fihrist bulunmakta ve âyetler işarî tefsir metoduyla yorumlanmaktadır.
Eser üzerinde ileride yapılacak bir çalışma hem Niyazî-i Mısri’nin işarî tefsir metodunun hem de tasavvuf anlayışının ortaya çıkmasında yardıma olacağı kanaatindeyiz.


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...