Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Ahilerin Türkiye Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Devlet Ve Toplum Hayatında Oynadıkları Roller

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1045  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Hilal Ceylan # Tasavvuf
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Tez - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1045 Hit : 13291 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Ahilerin Türkiye Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Devlet Ve Toplum Hayatında Oynadıkları Roller

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Ahilerin Türkiye Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Devlet Ve Toplum Hayatında Oynadıkları Roller

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

Ahîlerin Türkiye Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Devlet Ve Toplum Hayatında Oynadıkları Roller

ÖZET

Ahilik; Sultan I. Izzeddin Keykavus döneminde, Anadolu’ya ilk olarak

“Fütüvvet” ismiyle girmis ve daha sonraları “Ahilik” adını alarak milli bir teskilat haline

dönüsmüs, kısa sürede Anadolu’daki esnaf ve zanaatkârları çevresine toplayıp

Türkiye Selçuklu Devletinin sosyal ve ekonomik hayatında baslıca rol oynamıstır.

Ahiligin bir teskilat olarak Türk dünyasına kazandırdıgı pek çok deger bulunmaktadır.

Türkiye Selçukluları döneminde Ahi teskilatının Anadolu’ya resmen girmesi, Türk

devlet ve toplum hayatı için bir dönüm noktası olmustur.

Ahiler; göçebe hayatını terk edip, sehirlere yerlesmek isteyen Türkmenlere

onların meslek sahibi olmalarına ve kendi islerini kurmalarına yardımcı olmuslardır.

Bunun yanında Kösedag (1243) savasından sonra yasanan “çöküs”, “feryat” ve

“zillet” dönemlerinde Ahilerin Mogollara karsı tutum ve faaliyetleri de oldukça

önemlidir.

Kuruldugu andan itibaren Anadolu halkının sosyal ve ekonomik yapısına etki

etmeye baslayan Ahiler, sadece bu fonksiyonları ile tanınmamıs, Türk-Islam

kültürünün koruyucusu, basta Türk dili olmak üzere pek çok kültürel degerimizin

savunucusu olmuslardır. Türkiye Selçukluları ve beylikleri incelendiginde Ahilerin

farklı rollerinin oldugu ve bu rolleri ile sosyal hayattan devlet hayatına kadar pek çok

alanı etkiledigi bilinmektedir.

 

ABSTRACT

Having first been introduced into Anatolia during the reign of Sultan Izzeddin

Keykavus I under the name of “Fütüvvet” (futuwwa; Geneorisity-Honesty), Akhism

had later turned into a national organisation, and then named “Ahilik” (Akhism), and

played a major role in the social and economical lives of Turkish Seljuk State

assembling, in a short while, the craftsmen and tradesmen in Anatolia around itself.

There are many values that were contributed by the Organisation of Akhi to the

Turkish world. Introduction of the Organisation of Akhi into Anatolia formally during

Turkish Seljuks was a turning point in Turkish state and social lives.

Akhis helped the Turkmen people who wanted to settle down in cities

quitting leading a nomad way of life, to have jobs and establish their own businesses.

In addition, the attitude of Akhis towards the Mongolian in the periods of “collapse”,

“lamentation” and “abasement” experienced, as well as their activities, after the war

of Kösedag (1243) are also notable and significant.

The Organisation of Akhi, as soon as it had been established, having an

influence upon the social and economic structure of the Anatolian people, was not

only known by these functions but also acted as the defender of Turko-Islamic

culture, as well as of many other Turkish cultural values, primarily the Turkish

language. When we concern ourselves with Turkish Seljukians and emirates (beylik),

it is observed that Akhis had various roles and through these roles they influenced

many areas such as social life and state life.

 

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  
1. Tez
İsim Ahilerin Türkiye Selçukluları Ve Beylikler Dönemi
Ebatlar ile Bilgi standart

Derecesi

Yüksek Lisans

Üniversitesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yayın Tarihi

2008- Ankara
Tez Danışması Prof. Dr. SALİM KOCA
Tez Dili Türkçe
Özelliği .
Cilt Sayfa Adedi I. 72 s.
Ücreti eskieserler.com'un hediyesidir.
Açıklama Yazarının Genel İzni İle Yayınlanmaktadır.
husbands who cheat website dating for married men
open go how many guys cheat
bystolic coupon coupons for bystolic
metformin metformin metformin
lisinopril lisinopril lisinopril
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
  .
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
click beautiful women cheat what makes husbands cheat
Konu Fihristi

ÖNSÖZ………………………………………………………………………….....I

KISALTMALAR………………………………………………………….…..…..V

GIRI_………………………………………………………………….…..……….1

I. BÖLÜM

AHÎLERIN SIYASI VE ASKERÎ FAALIYETLERDEKI ROLLERI

1. Iktidar Mücadelelerindeki Tutumları………………………………………..10

2. Devlet Törenlerine Katılmaları….….……………………………………….12

3. Elçi Karsılamalarında Bulunmaları………..………………………………..14

4. Devlet Adamları Arasındaki Siyasi Mücadelelerdeki Tutumları.………...14

5. Mogollara Karsı Tutumları……...…………………………………………...16

6. Beylikler Dönemindeki Askerî Faaliyetleri…………….………….………..19

7. Ayaklanmalardaki Tutumları……..……………………………………….....22

II. BÖLÜM

AHÎLERIN SOSYAL VE EKONOMIK HAYATTAKI ROLLERI

1. Mevcut _ehirlerin Gelismesine Katkıları………..………………………….25

2. Yeni Yerlesim Yerlerinin Kurulmasındaki Faaliyetleri…….………………26

3. Issizlere Is ve Meslek Edindirmelerinde Gayretleri……………...………..28

4. _ehirlerdeki Düzenin ve Güvenligin Saglanmasına katkıları………….…29

5. Standart ve Kaliteli Mal Üretilmesinin Saglanması………..………..…….31

6. Ahîlerin Sosyal Zümrelerle Iliskileri………………………………………...33

IV

III. BÖLÜM

AHÎLERIN EGITIMDEKI ROLLERI

1. Mesleki Egitim………………………………………………………………39

2. Dinî Egitim…………...……………………………………………………...41

IV. BÖLÜM

AHÎLERIN KÜLTÜREL HAYATTAKI ROLLERI

1. Yigitlik ve Mertlik Âdetinin Yasatılmasına Katkıları………...……….……45

2. Yardımseverlik ve Cömertlik Âdetinin Yasatılmasına Katkıları...…….…46

3. Misafirperverlik Geleneginin Sürdürülmesi…………….………………….48

4. Eski Yas Âdetlerinin Yasatılmasına Katkıları...…………………..……….52

5. Türk Dilinin Gelismesine Katkıları...………………………………….…….54

SONUÇ………………………………………………………………………………..56

BIBLIYOGRAFYA……………………………………………………………………58

ÖZET……………………………………………………………………………..…....64

ABSTRACT…………………………………………………………………………...65

 

 

metformin metformin metformin
sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection
cialis discount coupon cialis coupon coupons for prescription drugs

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 31.10.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...