Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Cinlerden Kadınlarla İnsanların Evlenmesinin Hükmü

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-977  
Soru: Cinlerden kadınlarla insanların evlenmeleri caiz midir? ''Saba Melikesi Belkıs'ın ebeveyninden birisi cinni idi'' hadisi sahih midir?
bystolic copay savings card go bystolic manufacturer coupon
prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Bir Katılımcının Sorusu Önder Nar  
       
Fetva No: F-977 عدد الزيارة : 2484 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Cinlerden kadınlarla insanların evlenmeleri caiz midir? ''Saba Melikesi Belkıs'ın ebeveyninden birisi cinni idi'' hadisi sahih midir?

el Cevab: Cinlerle evlenmenin hükmünü daha önce cevaplamıştım, tıklayınız.
Belkıs’ın annesi cinlerdendi rivayeti senedindeki idtırab sebebiyle zayıftır.[1]

احد ابوي بلقيس كان جنيا

Mülahaza: Muhammed Adem Ertuğrul Doğan 
Cinlerin evlendiği insanlar vardır ve hatta evlendiği insanı gebe bıraktığı da vardır.

el Cevab: Bunu iddia eden çok insan var.
Ama bunun bilimsel kontrolü ancak bireysel deneyimle mümkün. Birisi ben evlendim dese biz onu müşahede edemediğimizden kabul etmek durumunda değiliz. 
Ama cinlerin var olduğuna inanıyoruz. Görebilenler görüyor. Ama bana da göster denildiğinde ellerinden gelmiyor.

İmam Şibli'nin Cinlerin Esrarı Adlı Eserinin İlgili bölümlerini Okuyabiliriniz;

Kitap Okurken Aklınızda Bulunsun
Burada yayınladığımız kitaplar bilgilendirme amaçlıdır. İçerikteki her görüş doğru olmayabilir. (Bilgilerden haberdar olmanız için yayınlamak durumunda olabiliyoruz.)
Eski dönemlerde yaşayan ilim adamları iki metodla eserler yazarlardı. Birincisi İslam dininde bir konunun hakkındaki doğruyu öğretmek ya da delillendirmek için, ikincisi de o dönemde ilim dünyasında var olan kültürü (doğru yanlış ayrımı yapmadan) kayıt altına almak ve kritik edilmesine imkan vermek için sistematik sıralamayla ilgililerinin ilgisine sunmak.
Akaid kitaplarında,fıkıh kitaplarında bir bilgi mutlaka doğrusu yanlışından ayırt edilerek verilir. Yanlış bilgiler varsa eleştirilir.
Fıkıh kitaplarında farklı fetvalar nakledilirse kritik edilir ve doğru olan fetvaya işaret edilir. (Fıkıh kitabı olup da müelliflerin kendi tercihlerini içeren eserlere İtibar edilmez. Bu üslupla yazılan eserler fetva verirken esas alınmaz)
Tefsir kitaplarında ilgili ayet hakkında yapılmış tefsirler olduğu gibi nakledilir. (Bu sebeple israiliyat olarak nitelenen kültürden çok sayıda alıntı eski tefsir kaynaklarında bulunabilir. Taberi tefsirinde geçiyor diye bir yorum illa da doğru olmayabilir. Taberi vb alimler genelde bu rivayetleri zikrettikten sonra doğru olan tefsiri de söylerler. Okuyanlar da onların tercihlerine itibar etmelidir.)
Tarih kitaplarının hemen hemen hepsinde hurafeler ve kaynağı güvenilir bilgiler beraber ya da ard arda zikredilir. 
Hadis kitaplarında rivayetler senetleriyle zikredilir. Senedlerdeki kopukluklar illetler ve diğer problemler herkesçe(hadis uzmanları ve fakihler tarafından) bilindiğinden sened ve metin kritikleri genellikle yapılmadan bırakılır. Bazı hadis kaynakları sadece sahih hadisleri bir araya getirmek için tasnif edilmiş olabilirler. Buhari ve Müslim in sahih'leri gibi... 
Arap dili edebiyatı kaynak eserlerinde dil ekollerinin görüşlerine değinilir Basra ve Bağdat ekolleri ile ikisinin bir araya getirilmesinden ortaya çıkan ekolun dil kuralı tercihleri ne işaret edilir.
Felsefe kitaplarında filozofların görüşleri neredeyse öğrenildiği gibi nakledilir. Ama bu görüşlerin hataları ayrıca yazılan müstakil kitaplarda eleştirilir. Örneğin İmam Razi, el Matalib el Aliye 'de 9 cilt halinde döneminin felsefe ilimleri kültürünü toplamış ama bu kitabın içeriğini Muhassalu efkaril mutekaddimin isimli eserinde kritik etmiştir. 

İslami ilimlerin bir alanında ya da bir ilmin belli konularında yazılmış eserlerin hepsi güvenilir olmayabilir. İlim adamları tarafından Muhakkik sıfatına sahip olduğu itiraf edilen ilim adamlarının yazdıkları eserlere itibar edilmelidir. Fetva kitaplarından muteber olmayan çok sayıda eser piyasada yayınlanabilmektedir. Zamanımız yazarlarının fıkıhtaki ve akaiddeki eserlerinin çoğu akademik tarafsızlık standardını yakalamak durumunda olabilirler. Ama Fetva ehliyetine sahip olmayanları çoğunluktadır. Bu sebeple fetvaları ilim adamı olmayan Müslümanlar tarafından dikkate alınmamalıdır. 
Muhakkik demek tahkik eden demektir. Tahkik ise bir şeyi delillerine dayandırarak ve kritik ederek ispat etmek demektir. Delil ise İki türlüdür. Birinci türü Kitap, sünnet, icma ve kıyas; ikinci türü de Akli Muhakemedir. (Akli muhakeme delillerin doğru anlaşılması ve deliller arasındaki manalardaki inceliklerin delalet ettikleri manaların ortaya çıkarılması için kullanılır. Tek başına delil olarak kullanılmaz)

Mülahaza: Muharrem Temel 
Şimdi nasıl ki lazlar, çerkezler var ise o zaman da cinniler diye bir kavim varmış ve o kişi de o kavimdenmiş. Kavimlerin altlık üstlük meselesi var tabi birde o zaman şimdiki Hindistandaki gibi. Mesele bu olmasın. Eski diyanet işleri başkanı (adı şimdi aklıma gelmedi)nın tefsir dip notunda cinniler diye bir kavim olduğu yazıyormuş.

el Cevab: Peygamberimizin İslam tebliğ ettiği Cinlerin, insan kabilelerinden birisinin adı olması iddiası küfürdür.
Cinlerin varlığı Kuran ayetleriyle ve sahih sünnet naslarıyla sabittir. 

Mısırlı Muhammed Behiy Cinlerin meleklerden bir topluluk olduğunu söylemiştir.
Diyanet Reislerinden birisinin bu görüşte olmasını bir kaynağa dayandırmalısınız. 
Eleştirisinden önce sübutu gerekir. 


[1] İbn Adiy,el Kamil fi't-tarih III.372 ; Taberi, Camiu'l-Beyan ,XIX.472

 • bystolic generic name what is the generic for bystolic
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 2.09.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...