f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Teravih Namazının Hükmü

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-96  
Teravih Namazı ile ilgili hükümler nelerdir?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Namaz,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Mustafa Yıldır Önder Nar  
       
Fetva No: F-96 عدد الزيارة : 4345 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Teravih namazı
Terâvîh kelimesinin sözlük mânâsı “dinlenmeler”dir. Bu isimle kılınan namazın her dört rekâtından sonra Kâbe'yi tavaf ederek, tesbih çekerek, salavât okuyarak namaza ara verildiği ve bir mânâda dinlenme yapıldığı için ona “terâvîh” denilmiştir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bu namazı kılarlardı, ümmetini de “Kim Ramazan gecesini, imanı gereği ve Allah rızâsı için bu namazla ihyâ ederse onun geçmiş gelecek günahları bağışlanır” buyurarak teşvik etmişlerdir. Kendileri bu namazı önce Mescid'de kılmaya başlamış, cemâati de kendisine uymuşlardı. Bu iki gece böyle kılındı, üçüncü gece yine cemâat toplanıp O'nu beklediler, fakat Mescid'e gelmedi, odasında kıldı. Ertesi gün de “Toplanıp beni beklediğinizi biliyorum, devam edersek farz olabilir diye gelmedim” dedi.
Teravih namazının vakti, yatsının farzından sonra ve vitir namazından öncedir. Vitir namazının da gecenin geç vaktinde, müminin yatmadan önce kılacağı son namaz olması tavsiye edildiğine göre, teravihin vakti yatsıdan sonra başlamakta, imsak vaktine kadar devam etmektedir. Bu namaz hem kadınlar hem de erkekler için sünnettir. Tek başına kılmak da câiz olmakla beraber daha iyi ve ecirli olanı mescid'de, cemâatle kılmaktır.
Sahâbe başlangıçta bu namazı, Peygamberimizin (s.a.v.) uygulamasına bakarak sekiz rekât olarak kılmışlardır. Bu sekiz rekâtta kıyamları çok uzun tutmuşlar ve sayfalarca Kur'ân okumuşlardır. Giderek bu uygulama insanlara zor gelince rekât sayısını arttırmış, okumayı azaltmışlardır. Böylece bazı tesbitlere göre bu namaz otuz altı rekâta kadar çıkarılmıştır. Hanefîlerin uygulama ve tercihleri yirmi rekâttır. Bunun da sekiz rekâtı sünnet, geri kalan oniki rekât ise müstehabdır. “Müstehab”, Peygamberimizin yaptığı değil, tavsiye ettiği veya yaptıklarına bakılarak yapılmasının iyi ve ecirli olacağı düşünülen ibâdettir.
Hayrettin KARAMAN

el Cevab:
Talik:
- Teravih namazı sünnettir.
- Cemaatle kılınması da sünnettir. Tek başına da kılınabilir.
- İmam Ebu Hanife ve Hanefi fukahasının görüşü teravih namazının 20 rekâtının da sünnet olmasıdır.
Dayanakları da Hz. Ömer’in sünnet olmasa 20 rekât kılmakta insanları bir araya getirmeyeceğidir. Ayrıca diğer sahabenin bunu onaylamalarının da sünnet oluşa güçlü bir delil teşkil etmektedir.

Talik 2:
8 rekâtı sünnet gerisi müstehaptır görüşünde bir gariplik vardır.
İbn Abidin’in ifadesine göre hidayenin metnindeki müstehaplık ifadesinin manası bu değildir. Ömer (ra) zamanına kadar insanlar teravihi dağınık cemaatler halinde kılıyorlardı. Ömer (ra) imam görevlendirdi ve tek bir imamın arkasında teravih kılınmaya başlandı. Yani müstehap görülen budur. Yoksa teravih namazının 20 rekât kılınması müstehap değil sünnettir. [1]

Yukarıdaki Mustafa Yıldır beyin yazdığı metinde Aişe (ra) ın efendimizin ramazanda geceleyin kıldığı nafile namaz 11 rekâtı geçmezdi sözü esas alınmış olsa gerektir. Buna göre 8 teravih üç vitir 11 rekât kılıyor olmalıdır.
Ama teravih ramazan ayında kılınan bir namazdır ve ramazan işin sıkı tutulup yüksek ecirlerin kazanılmaya çalışıldığı bir aydır. Bu Hanefi fukahasının fetvası değildir ama belki İbnul Humam’ın tercihidir. [2]

''Hanefilerin uygulama ve tercihleri 20 rekât bunun sekizi sünnet gerisi mustehaptır'' genellemesi ve sözü acaba nereden alınmıştır?

Ek 1; Teravih Namazının İslam Fıkhındaki Hükmü:
Teravih namazının 20 rekât olduğunda ittifak vardır. Hanefi fıkhında 20 rekât kılınması sünnettir.[3]
Hanbeli fıkhındaki hükmü: 20 rekât kılınması sünnettir. Bu konuda neredeyse icma vardır. [4]
Şafii fıkhındaki hüküm: Teravih 20 rekâttır ve sünnettir. [5]
Maliki mezhebinde hüküm: 36 rekât olmasıdır.

Ek 2; Hz Ömer (Ra)ın Nimet El Bida Hazihi Sözünün Manası: 
Hz. Ömer mescidde dağınık ve küçük gruplar halinde namaz kılan cemaatleri tek bir imamın arkasında birleştirince buna nimet el bid a hazihi demiştir. Yani böyle yapmam ne güzel bir bidat oldu...
Yoksa teravih namazını 8 iken 20 rekâte çıkarıp bu sözü bu sebeple söylememiştir.

Teravihin 20 Rekât Sünnet Oluş Vecihleri:

Sahabenin tamamı Hz. Ömer’in insanları 20 rekâtta birleştirmesine rıza göstermişlerdir. ''Ramazan daki namazı 8 rekâtti'' rivayetini yapan Hz. Aişe, Hz. Ömer’e karşı çıkmamıştır.

Ek 3; Müstehap Nedir, Sünnet Nedir:
Hanefi fukahasına göre mustehab: Peygamberimizin sürekli devam etmediği amellerdir. Sünnet ise peygamberimizin sürekli devam ettiği amellerdir. [6]

Yukarda ki tanım ise sanki el Bahrul Muhitten alınmış krş el Bahrul Muhit (Munye) I.378


[1] Haşiyet ibn Abidin I.472,473 (ekteki fotoğrafa bkz.) ayrıca bkz. el Merğinani, el Hidaye I.75-76
[2] Bk. İbn Humam Fethulkadir I.321 ve 333-334 s.
[3] Bk. Kasani, Bedaius Sanai I.288; İbn Abidin Haşiye ala Reddil Muhtar I.472; el Ayni, Umdetul Gari XI.179 (darul kutub el ilmiyye 2001); el Binaye fi Şerhil Hidaye II.659-660
[4] İbn Kudame el Muğni II.138 
[5] en Nevevi, Şerhul Muhezzeb III.527
[6] Bk. el Kasani, Bedaius Sanai, I.24; Haşiye İbn Abidin II.375

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 19.05.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...