Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Müslüman Olan Kişinin İsmini Değiştirmesi Gerek Mi

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-931  
Soru: Gayrimüslim bir erkek Müslüman olursa, ismini değiştirmesi ve sünnet olması gerekir mi?
open why women cheat on husbands how many guys cheat
treatment of aids history of aids aids pictures
metformin metformin metformin
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Mehmet Biçer Önder Nar  
       
Fetva No: F-931 عدد الزيارة : 2174 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Gayrimüslim bir erkek Müslüman olursa, ismini değiştirmesi ve sünnet olması gerekir mi?

el Cevab: İsmini değiştirmesi gerekir. 
Sünnet olması gerekir. 
Bazı özel şartlar içerisinde olanların islamlarını gizlemeleri caizdir. Bu çerçevede isimlerini değiştirmemeleri de sünnet olmamaları da bazı özel şartlarda iseler caizdir.

Mülahaza: Mehmet Biçer 
-Müslümanlar Arapça, Farsça, Türkçe, Urduca kökenli kelimelerden isimler alabiliyorken, neden İngilizce, Fransızca, Almanca vb. kökenli kelimelerden konulmuş isimlerini Müslüman olunca değiştirmeye zorlanıyorlar? Bu durum: 
a) Dillerin de Allah'ın ayetlerinden olduğuna dair Kur'an ayeti ile çelişmez mi? 
b) İslamiyet sadece Arapça, Farsça, Türkçe, Urduca vb. dillerle özdeşleştirilerek, evrenselliği sınırlandırılmış; İngilizce, Fransızca, Almanca vb. diller de adeta "gayrimüslim dilleri" gibi bir kategoriye sokularak İslam'la arasına suni bir set çekilmiş olmaz mı?
Giriş : Her şeyden evvel dinde islam ol diye bir zorlama yoktur. İman insanın iradesiyle ve içinde oluşan kesin kanaatla bir şeyi kalbinde doğrulaması ve diliyle onu ifade etmesidir. 
Dinin davetine icabet edenlerin gereğini yapmaları her şeyden önce imanlarının gereğidir. O imanın gereği olarak Peygember efendimiz örnek alınarak hayat şekillendirilir.


el Cevab: 1
a) Dillerin de Allah'ın ayetlerinden olduğuna dair Kur'an ayeti ile çelişmez mi? 
-İslamın boyasıyla boyanmak bir tek ümmet olduğumuzu, bir Allah’a iman ettiğimizi son peygamberin bütün insanlığa gönderildiğini akılda tutun. 
-Peygamberimiz Arapça olan isimlerden de bazı isimleri iman ve değerlerini ima eden yada içeren isimlerle değiştirmiştir. 
-Bu ümmetin kitabı Arapçadır. Peygamberi Arapça olarak dini açıklamıştır. Kutsalları Arapça olan bir ümmetin dili de Arapçadır. 
-Bizler İslam öncesi isimlerimizi taşımıyoruz. İslam sonrasındaki isimlerimiz toplumumuzda çoğunluktadır. Son 90-100 sene de bu zorla biraz değişmiştir.

el cevab 2: 
b) İslamiyet sadece Arapça, Farsça, Türkçe, Urduca vb. dillerle özdeşleştirilerek, evrenselliği sınırlandırılmış; İngilizce, Fransızca, Almanca vb. diller de adeta "gayri müslim dilleri" gibi bir kategoriye sokularak İslam'la arasına suni bir set çekilmiş olmaz mı?
-İslam dini hayatın alemin var edicisi Allah hakkında inançlar getirmiştir. Önceki hayat (ruhlar zamanı) dünya hayatı vs dünya sonrası hayat (ahiret hayatı)na iman edilmesini varlığına inandığımız Allah haber vermiştir. 
Yüce Allahın var ve bir olduğuna ve peygamber gönderip emirler ve nehiyler ile rızasını kazanmaya çalışmamızı emrettiğine inanan bir insan isimlerin neden sadece Arapça olduğuna takılmaz. Bu ona sıkıntı olmaz. Mesele burada takılınıp kalınacak bir mesele değildir. Allaha iman ve peygambere iman iki büyük zihinsel olgudur. Ve bunlar insanı kendi boyasına boyarlar.
-Diğer dillerde isim kullanmak da ayrıca haram değildir. Ama özendirilmiş olan iman rengini belli edecek isimlerle eski isimleri değiştirmektir. 
-İslamın evrenselliği getirdiği inanç ve hayat tarzı üzerine Allaha iman esası üzerinde bir evrenselliktir. Bahsettiğiniz dillerin bir kısmı gayrimüslim milletlerin dilleridir.
-İslamın evrenselliğinin temel mihveri inanç olduğundan söz ettiğiniz mahzur oluşmaz. Ama İslam tebliğinin de her dünya dilinde yapılması bir vecibedir. Bu vecibe, TRT’nin yabancı dillerdeki yayınları kadar bile yapılmamaktadır. :)))

Mülahaza: Mehmet Biçer 
-[Yüce Allahın var ve bir olduğuna ve peygamber gönderip emirler ve nehiyler ile rızasını kazanmaya çalışmamızı emrettiğine inanan bir insan isimlerin neden sadece Arapça olduğuna takılmaz.] Burada asıl "takılıp kalan" bizleriz. Kelimei Tevhid'in ardından ikinci şart olarak ismini değiştirmesini, üçüncü şart olarak da (erkekse) sünnet olmasını telkin ediyoruz. Allah'ın tüm insanlığa gönderdiği apaçık evrensel mesajını, etnik olmasa da "coğrafi, kültürel ve sosyal bir ırkçılığa" kurban ediyoruz. "Alemlerin Rabbi Allah" diyoruz, ama zihnimizde Allah'ın hükümranlık alanını Arapça dili, Arap yarımadası, Emevi ve Abbasi kültürü ile sınırlandırıyoruz. Bu coğrafi ve kültürel boyaları da "Allah'ın boyası" zannederek kendimizi avutuyoruz.


el Cevab: Emevi ve Abbasi kültürünün İslama çok hurafeler soktuğu Şii iddiasıdır. Şii’lerin bu tezleri Hz. Muaviyeye düşmanlıklarından neşet eder. Hz. Muaviyeye, Hz. Ali ile hasımlaşması sebebiyle düşman değillerdir sadece. Mesele efendimizden sonra Hz. Ali’nin hakkı olan hilafetin 3 raşit halife tarafından gasbedilmesi tezinden gelir. 
Türkiye de Emevi Abbasi kültürü Ehli Sünnet tarafından din diye yutturulmuştur tezini Ankara ilahiyat fakultesi savunur.

Sünnet Naslarının Güvenilirlik Sorunu Şii Filozofların Ehli Sünnet Dünyasına Yaptığı En Tehlikeli Aşıdır. 
Eemelinde sünnetin yerine ehli beytin konulması Şii tezine red yazan Ehli Sünnet ulemadan öç alma duygusu vardır.
Şiilerin Ehli Sünnete yaptıkları itirazlar ve kendilerini savunma psikolojisiyle ürettikleri senaryolar gerçekten ansiklopedik materyal içeriğidir. Bir yazıya sığmaz. Ama kastım bu konuya dikkati çekilmemiş olanların dikkatini çekmektir.

-Şiilik ve Mutezililik ikiz kardeş gibidirler. Akılcıların aklı ön plana almalarına rağmen en büyük sorunları akıl dışılığa kaymalarıdır. Şiiliğin de en büyük çıkmazı ehli beyti sünnetin yerine oturtmak suretiyle ehli beyt etrafında halkalanmanın teminidir.

-Daha vasıl b. Ata’nın Hasan Basri’nin meclisinden ayrıldığı ve Caferi Sadıkın keşflerinin etrafındaki ona mübtela damlarca derlenmeye başlandığı günlerden bu yana şii-mutezili iletişimi vardır. Ve her iki grup da bir diğerinin aynıdır aslında. Şiiler ve şii kelamcı ve filozofları mutezileden imamet ve vasiyet nazariyeleriyle ayrılırlar dense yeridir.
(İMAMET; Peygamberimizden sonra imam olmak Hz. Alinin Fatıma’dan olan evladının hakkıydı demektir. İmamlar peygamberimiz gibi masumdurlar ve bu masumiyetin faydası da dinin kuran dışındaki kültürünün ancak masumlara dayandırılırsa bir değerinin olmasını temin içindir. 
VASİYYET; Her peygamberin bir vasisi vardır ve peygamberimizin vasisi de Hz. Ali idi diye inanmaktır.)

SÜNNET NASLARININ GÜVENİLİRLİĞİ üzerinde şüphe uyandırma girişimlerini ilk Şiiler başlatmıştır.
Şii imamları masum imamlarının en sonuncusuna kadar sünnet rivayetlerini senede ihtiyaç olmaksızın rivayet ederler. Şii kültürünü Ehli Sünnet kültürünün karşısında dayanaksız ve çaresiz bırakan bu durum kendilerince bilindiğinden, SÜNNET NASLARININ GÜVENİLİRLİĞİ üzerinde şüphe uyandırma girişimlerini ilk Şiiler başlatmıştır.
Bunu yaparken de kendi ayıplarını kurtarmak ve perdelemeyi hedeflerler. Ve cedel meclislerinde bu kafa karışıklığı oluşturabilecek delillendirme ve hadis ve hadis tarihi kitaplarındaki suistimal edilebilir nitelikte gördükleri rivayetleri ve bakış açılarını delil olarak öne sürerler.

-Yine sahabenin insani zaaf noktalarını ön plana çıkarabileceklerini düşündükleri bazı rivayetleri de ön plana çıkararak Hz. Ali ve ona bağlı kalan az sayıdaki seveninin rivayetlerine ve ehli beyte bütün Müslümanların yönelmelerini temin etmeye çalışırlar. 
-Geçmişteki sünnet nasları üzerinde şüphe uyandırma eyleminin kökleri Şii’dir yani..
Sünnetle Sorunu Olan Şahısların Şii Kültürle Mutlaka Alakaları Vardır
-Günümüzde sünnetle sorunu olan Müslüman kökenli araştırmacıların mutlaka Şii kültürle ve cemaat et takrible bağlantıları vardır. Cemaleddin efganiyle de tabii..
-Hadis kitapları ve mecmualarının içinde uydurma –mevzu hadisler zayıf hadisleri olmasının sebebini anlayamayan algılama sorunlu sonradan din araştırmaya yönelen ‘’islam davetçileri ise tufaya gelmektedirler. Sıradan bir doğruyu sonradan öğrenme durumunda kalmaları sebebiyle din dengeleri bozulmaktadır. 
-Mezhepler arası fetva verme gücünü kendilerinde gören bazı akademisyenlerinde sünnet etrafında şüphe uyandırma fiilinde katkıları vardır. Ebu Hanifenin hadis bilgisi zayıftı da ben onun fetvasını eleştirdim diyebilmek için zayıf hadisleri ve mevzu hadisleri ve onlarla ilgili kültürü seslendirirlerken bir yandan da Şiilerin seslendirdiği hadis inkarı akımına destek vermiş olmaktadırlar. 

-Sözün hulasası şudur; Günümüz sünnet inkarcılarının fikirlerinin ve delillendirme de öne sürdükleri delillerin tamamı Şii filozofların ve kelamcıların Ehli Sünnete karşı geliştirdikleri etkili savunma kalkanının parçalarıdır. Merak eden Şii usulu fıkıh kitaplarının ve kelamdaki kuranın korunması imamet inancı savunması ve vasiyet inancının delillerini okusun. Ehli Sünnet imamlarının onları yıkımına şahit olmak isteyenler ise ne yapmalıdır anlatacağım.

 • click open what makes husbands cheat
 • married men affairs why are women unfaithful my boyfriend cheated on me with a guy
 • bystolic savings card bystolic free trial coupon bystolic coupon 2014
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • lisinopril lisinopril lisinopril
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
 • sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 7.07.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...