f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

İbn Teymiyyeye Ehli Sünnetin Bakışı

 Kitap Detayı Kitap No : F-927  
Soru: İbn Teymiyye'ye Ehli Sünnetin bakışı nedir? Ve onu Ehli Sünnetten ayıran sapkınlıkları nelerdir?
click here website why do married men cheat
married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
what are aids symptoms symptoms for aids/hiv new hiv treatment
bystolic coupon 2013 click bystolic coupon 2014
sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection
cialis discount coupon coupons for prescription drugs


Özelliği İlim Dalı Konusu
Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Kasım Çakar Önder Nar  
       
Fetva No: F-927 Hit : 2656 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru: İbn Teymiyye'ye Ehli Sünnetin bakışı nedir? Ve onu Ehli Sünnetten ayıran sapkınlıkları nelerdir?

el Cevab:
İbn Teymiyye inançla alakalı konularda; Alemin Yaratılışı, Allah-Alem ilişkisi, Allahın varlığı, Allahın Sıfatları ve bu sıfatların manaları, hakkında Ehli sünnete muhalefet etmiştir. 
Fıkhi konularda, temelde Hanbeli müctehidi olmasına rağmen hiçbir mezhebe bağlı kalmayarak ve bağlı kalmayı da din dışı bir bağlılık olarak niteleyerek diğer İslam fukahasına muhalefet etmiştir. 
Ahlaki konularda da Kendisi şeyh Abdulkadir el Geylani’nin sevenlerinden olmasına rağmen müteşerri olmayan sufileri eleştirmekle yetinmemiş Sünni sufileri de haksız yere istiğase tevessül vesile ve şefaat ve kerametler gibi konularda eleştirmiştir. Vahdeti vücud hakkındaki eleştirilerini büyük ilim adamı ve sufi İbn Arabi’nin tekfirine vardırmıştır. 
Günümüzdeki sünni kökenli tekfir hareketlerinin fikir babası maalesef İbn Teymiyyedir. 
Konu hakkında hemen hemen bütün eserlerini tarayarak tespit ettiğim inanç amel ve ahlakla alakalı cümle ve ifadeleri kitaplık çaptadır. Ama 45 yaşlarına kadar Sünni-müteşerri çizgide devam eden bir İslam alimini faş etmenin zamanı değil kanaatiyle neşretmiyorum.

Sayın Kasım Çakar;
''Sapık'' ifadesi uygun değildir. İbn Teymiyye ömrünü İslami ilimler öğrenmeye ve öğretmeye harcamış büyük bir ilim adamıdır. 
-Ömründe 2 defa küfürden tevbeye davet edilmiş, yanlış görüşlere kapılmış, arayışları doğrultusunda çile çekmeyi göze almış ve hapsedilmiştir. Bu arayışlarındaki samimiyetine delil olsa gerektir. 
-İbn Teymiyye’nin hakkında yanılmamak için Mecmual feteva (30 cilt) Minhacus sünne (9 cilt) Der'u Taarudi'l Akl ve'n Nakl (4 cilt) 20 kadar irili ufaklı müstakil risalesini baştan sona okudum inceledim. Sapık bir ilim adamı değil 4 dörtlük bir ilmi ittilası olan ama değerlendirme zaafiyetine düşmüş bir ilim adamı gördüm. 
İslam Ümmeti onu hatalarıyla doğrularıyla bir kenara koymuşken yakın dönemde oryantalistlerin önemli gayretleriyle tek nushası kalmış bile olsa eserleri neşredildi ve belirli bir para desteğiyle dünyaya yayıldı.
 
''Müslüman la'an (lanet eden) biri değildir.'' hadisi çerçevesinde hata yapmış Müslümanların aşağılanması ve alçaltıcı ifadelerle anılması uygun değildir. Böyle büyük ilim adamlarının ''hatalarının tespit edilmesi'' yeterlidir.

 • women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
 • open women who cheated how many guys cheat
 • read here wifes that cheat unfaithful wives
 • read here My husband cheated on me read
 • click women cheat on men what makes husbands cheat
 • link reasons why women cheat why do wifes cheat
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • prescription discount coupon coupons for prescription drugs discount coupons for cialis
 • gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 1.07.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...