Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

İmamların Ücret Almasıyla İlgili Yazdığınız Kayyumluk İçin Verilen Ücret İmamlarada Dönüştürülmüştür Görüşünüzün Kaynağı Nedir

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-860  
Soru: Hocam aşağıda ki linkte 5. madde de yazan “imamların ücret almasıyla ilgili yazdığınız kayyumluk için verilen ücret imamlara da dönüştürülmüştür” şeklindeki görüşünüzü nerden aldınız kaynağınız nedir? http://eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/16/Kuran-Ogretme-Karsiligi-Ucret-Almanin-Hukmu,-Ucret-Karsiligi-imamlik-Yapmanin-Hukmu,Mescidlere-imam-Tayin-Edip-Baskalarinin-Namaz-Kildirmasini-Yasaklamanin-Dayanagi-Varmidir,ibn-Abidinin-Konu-Hakkindaki-Fetvasi.asp?LID=TR&ID=16
link why do women cheat why do wifes cheat
what are aids symptoms symptoms for aids/hiv new hiv treatment
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Ömer Korkmaz Önder Nar  
       
Fetva No: F-860 عدد الزيارة : 2640 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Hocam aşağıda ki linkte 5. madde de yazan “imamların ücret almasıyla ilgili yazdığınız kayyumluk için verilen ücret imamlara da dönüştürülmüştür” şeklindeki görüşünüzü nerden aldınız kaynağınız nedir?
http://eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/16/Kuran-Ogretme-Karsiligi-Ucret-Almanin-Hukmu,-Ucret-Karsiligi-imamlik-Yapmanin-Hukmu,Mescidlere-imam-Tayin-Edip-Baskalarinin-Namaz-Kildirmasini-Yasaklamanin-Dayanagi-Varmidir,ibn-Abidinin-Konu-Hakkindaki-Fetvasi.asp?LID=TR&ID=16
Hükümlerin değişmesi konusunda okuduğum şeylerde böyle bir şeye ben rastlamadım. Özellikle imamlık, müezzinlik yapanlarla kuran öğretenlerin ücret almasıyla ilgili hükümlerin hanefi mezhebinde zamanla değiştiği yönündeydi. Bu hükümlerin değişmesinin sebebini de, bu işi yapanların mecburen geçimlerini sağlamak için ticarete yada ziraate yönelmeleri ve bu işleri yapacak kimselerin kalmamasıdır. Dinin zayi olmasından korkulduğundan imamlık yapanların veya kuran öğreticilerinin ücret almalarına cevaz verilmiştir.
Örnek olarak mahmasani hükümlerin değişmesi, İbn Abidinin Ukud Resmül Müftisi ya da Zuhayli’nin usulünün örf ve adet bölümüne bakılabilir.
Eğer imamlara ücret verilmezse kim gidip de Anadolu’nun ücra köşelerinde imamlık yapar ki.
Sonra bu imam ne ile geçinecek çoluk çocuğuna neyle bakacak. Benim kesin olarak bildiğim Sonraki Hanefi alimleri kurucu imamlarının karşısında olarak zamanın fesadı ve umumi zaruriyete binaen imamların müezzinlerin ve kuran öğreticilerinin ücret almasına cevaz vermişlerdir.)

el Cevab: İmamlık ve müezzinlik gibi görevlere karşılık ücret alınması Hanefi mezhebine göre haramdır.
-Bir mescide ''sadece o namaz kıldırabilir'' kaydıyla belirli bir imam atanması da meşru değildir, demiştim.
*-Meselenin tartışmaya konu olma sebebi; ibadetleri yaparken ücret almanın caiz olup olmamasıdır.
İbadetler Allah emrettiği için yapılacağından başka bir niyetin ibadet yapmada gözetilmesi amelin iptaline sebeptir.
*-İmamlık nedir:
İmamlık, namaz ibadetinde dini açıdan cemaate imamlık yapma ehliyetinde olan bir şahsın diğer müminlere dini naslar da belirtildiği ve efendimizden görüldüğü üzere liderlik yapmasıdır.
*-Salih amellerden dolayı kullardan ücret almak ya da istemek hakkında ayet ya da hadis var mıdır?
Kuran öğretmek için ücret almak hakkında yasaklayıcı açık nas vardır. Bu nas ve uygulamalara dayanarak Hanefi mütekaddimun uleması haramlık fetvası vermişlerdir.
-Son dönem ulemasının cevaz fetvaları ibadetlerin ücretle yapılmasına değildir. Fetvaya asıl bu olsa ibadetin ücretle yapılması illeti ve onunda fesadı fetvaya geri dönerdi.

Ek 1;
Günümüzdeki fetva da değişiklik oldu denilmesinin mahiyeti nedir?
Günümüzdeki durum şudur; cami de görevli müezzin ya da imamlar üç açıdan para alma durumundadırlar.
1-Namaz kıldırmak için camide görev almak.
2-Caminin açık kalmasını ve namaz kılmaya uygun halde kalmasını temin etmek.
3-Dini ve diğer konularda cami merkezli olarak dersler vermek.

1. açıdan hüküm: namaz kıldırmak için ücret almak haramdır. Haramlık illeti baki olduğu müddetçe devam eder.
Zaruretler bütün mahzurlu şeyleri mübah kılmaz. Bazı şeyleri mübah kılar.
İbadetleri parayla yapmak namazı ifsad edecektir. Kendi nefsinde namazı sahih olmayanın başkasına imameti caiz olmaz.
2. açıdan hüküm: -caminin açık kalması ve ibadete uygun halde tutulması vazifesi için ibadet olmadığından para almak caizdir.
3. açıdan hüküm: -İslami ilimler öğretmek ibadet değildir. İmanın gereği salih ameldir. Ve farzı ayn değil farzı kifayedir. Bir grubun yapmasıyla diğerlerinden sorumluluk düşer. Kuran okuma ve öğretmek karşılığında ücret almakla alakalı sabit bir hadisle yasaklama olduğundan, kuran öğretmekle alakalı cevazdan söz edilemez. La ictihade maan nas kuralı herkesçe bilinmektedir. Hiçbir kimsenin Allah Rasulunun açık emrinin üzerine söz söyleme yetkisi de yoktur. Söz söylerse bunun geçerliliği de yoktur.
-Ama diğer ilimleri ücretle öğretmek hakkında nas yoktur. Mali açıdan zor durumda olanlar bu işlere vakit ayırmaları karşılığında ücret alabilirler.
İmam tayin etmek ve bu isimlendirme eski zamanda cami hocası ve kayyumu şeklindeydi. Ve mesele ifade ettiğim üç ana asıldan son iki asıl üzerine oturtularak halledilmişti.
-Bugün meselenin hallediliş veçhini tam ve net olarak bilmeyen cami görevlileri ve diyanet bürokratları ortaya çıkınca bunu tekrar hatırlatmak gereği ortaya çıktı.
Olay bundan ibarettir.
Size söylediğim şeyin ana çerçevesini çizdim.
Umarım anlaşılmıştır.

Ek 2;
Meselenin neticede ki faydası nedir?
Fayda şuradadır. İbadetler memuriyet konusu yapılamaz. İbadet karşılığında ücret alınamaz.
Cami görevlilerime cami hocası ve kayyumu manasında imam denilebilir. Ama imam tayin edilmesi dindeki hükmü sünnet olan cemaatle namaz ibadetinin meşruiyet çerçevesine müdaheledir. Cemaatin iman ve sünnetle tespit edilmiş imamete geçme sıralamasına dikkat edilmeden bir şahsın arkasında namaz kılma mecburiyetinde bırakılması mahzuru oluşmuştur.

Ortaya çıkan mahzurlar nelerdir;
-İmamların çoğu dindar değildir. ve çoğunluğunda sakal sünneti kanunen serbest iken terk edilmektedir.
-Kuran okuma ve dini bilgi seviyeleri imamlık yapmaya uygun olmayan çok sayıda imam vardır.
-Faiz yiyen, milli piyango ve at yarışı oynayan çok sayıda imam ya da müezzin vardır.
-Sadece maaşından dolayı imamlık yapan imamların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu sebeple cami cemaatinin dini soru n ve ihtiyaçlarıyla asla ilgilenmemektedirler.
camileri rızık kapısı gören insanlar Müslümanların arasında önemli bir yeri olan cemaatle namaz imamlığı, vaaz yoluyla cemaatin irşadı ve mahalle cemaatinin çocuklarının eğitimi, cuma ve bayram hutbelerinde cemaatin irşadı sorumluluğunu ifsad etmektedirler.
Camilerde maaşlı görevli bulunmalıdır. Bu caizdir.
İmamlık yapma konusunda cemaat bilinçlendirilmeli ama uyutulmamalıdır.
Camilere musallat olmuş itikadlarının bile delillerini bilmeyen bu asalak sınıf temizlenmeli dini ilimlerde ehliyet sahibi müminlerden olmalarına özen gösterilerek bu yara tedavi edilmelidir.

Mülahaza: Ömer Korkmaz
-Değerli hocam sonuç olarak siz, Anadolu’nun ücra bir köyünde, doğup büyüdüğü memleketini terk edip görev yaptığı köyde insanlara dinini öğreten 5 vakit ezanını okuyan namazını kıldıran çocuklarına kuranı öğreten bir imamın aldığı maaşın caiz olmadığını söylüyorsunuz öyle mi?
- İbn Abidin Resmül Müfti Mecmuatirresail
c. 1:Ehli zamanın fesadı ve umumi zaruriyete binaen önceki imamların aksine sonraki sonra ki imamlar kuran öğretilmesi karşılığında ücret alınmasına cevaz vermişlerdir. Şimdi siz Hanefi fukahasının en son halkası İbn Abidin’in karşısında olarak bir şeyler söylüyorsunuz. Aslında ben sizden fazla bir şey istemedim. Söylediklerinizi neye dayanarak söylüyorsunuz dedim.

el Cevab:
el İsticar ala Talimil kuran şeklindeki niteleme Kuran öğretmesi için adam kiralamaktır. Adam kiralarsınız caizdir o da vakitleri içinde size istekleriniz doğrultusunda istediklerinizi öğretir.

Örf ile fetva başlığı hakkında ilk fırsatta yazacağım. Ben size haram ve helal boyutlarıyla meseleyi anlattım.

 • click here click married affairs
 • click here read here why do married men cheat
 • read here wifes that cheat unfaithful wives
 • read here read read
 • click beautiful women cheat what makes husbands cheat
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection
 • bystolic generic name what is the generic for bystolic
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 8.05.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...