Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Kuranı Kerimin Cem Edilmesi,Kuranın Cemiyle Alakalı Bazı Rivayetler

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-85  
Keçinin ayet yiyerek, kur'an'dan çıkardığı rivayet ediliyor. Bu doğru mu?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Kur'an,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Musab Aykut Kurt, Zeynep Yılmaz Önder Nar  
       
Fetva No: F-85 عدد الزيارة : 4530 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru:  Keçinin ayet yiyerek, kur'an'dan çıkardığı rivayet ediliyor. Bu doğru mu?


el Cevab: Kur’anı kerim son kitap olarak bütün insanlığa gönderilmiştir ve korunması Allah’ın kefaletiyle sabit bir kitaptır.
- Kur’anın cem edilmesi varlığına ve birliğine iman ettiğiniz ve peygamber gönderip kitap indirdiğine iman ettiğiniz yüce Allah’a aittir.
- Kur’an Allah rasulu döneminde ve sonraki dönemlerde hafızlarının ezberlerinde ve yazılı olarak korunmuştur. Keçinin yemesi, kurtçuğun yemesi, yağmurun mürekkebi eritip yazıyı bozması ya da bir sayfanın kaybolmasıyla kaybolmaz.
- Keçinin yemesi bir şey değiştirmez.
-Keçinin yemesini kabul etmek insanı dinden çıkarmaz ama bu sebeple Kur’anın tahrif olduğuna inanmak insanı dinden çıkarır.

İlgili rivayetin tahricini ve kritiğini yazacağım ama öncelikle bu rivayetler hakkında bir hatırlatma yapacağım.

 İslami ilimler okuyanlar bilirler, hadis kaynakları ve tarih siyret kaynaklarında çok sayıda inanç amel ve ahlak değerlerimizle örtüşmeyen ya da örtüşmez görünen rivayetler, tarihi nakiller vardır.
Bunlar, hadis mecmualarında sened ve metinleriyle yer almıştır. Sened ve metin kritiği ilmine vakıf ilim adamlarının ilim dağarcıklarında senedlerde ki kopukluk bilindiğinden ilmi değerleri yeri geldikçe ilim adamlarınca ifade edilmiş ve müslümanlara bir sorun gibi yansımamıştır.
- Oryantalistlerin islami kaynakları incelemeye başlamalarından sonra, kafalarda soru oluşturmak kasdıyla bu tür rivayetlere özel itina edilmiştir.
Selman rüşdi’nin garanik olayını kullanması, çoğu oryantalist ve rahibin peygamberimizin halasının kızı ve evlatlığının eski eşiyle evlenmesini dillerine dolamaları, ifk hadisesinde hz. Aişe hakkında o dönemde konuşulanların özellikle şiiler tarafından hala kendi meclislerinde seslendirilmesi bunlara örnek olabilir.

Ülkemizde ilahiyat fakültelerinde çok sayıda kıymetli ilim talibi ve ilim adamı vardır.  Çizgileri hakkında tereddüdüm yoktur. Müfredattaki oryantalistlerin kitaplarındaki öne sürülen şüpheleri aşamayan da çok sayıda öğrenci ve eğitimci vardır.
Örnek olarak Ankara İlahiyattan başlayan bir recm ayeti ile ilgili hadis eleştirisi vardır.
- Hz Ömer  ra den nakledilen bu rivayetle ilgili yapılan kitap çalışması çoğu ilahiyatlarda sahabenin iktidar hırsına delil olarak kullanılır.
Halbuki temelinde bir hadis rivayetinin kritiği yapılıyor masumane görüntüsündedir.
- Bu risalenin yazarıyla tel ile görüşüp başka bir konuda bu rivayete nasıl bakmamız gerektiğini sorduğumda bana bu rivayet batıldır diye açıkça ifade etmişken bu rivayetin içeriğindeki başka bir cümleyi esas alarak doçentlik tezi almış bir yandan da sahabenin iktidar hırsıyla davranıp halifelik seçiminde ehli beyti bir oldu bittiyle saf dışı bıraktıklarını açık açık söylemiştir.
Aynı rivayeti bir konuda batıl diğer konuda asıl kabul etme çelişkisi ilahiyat fakültesindeki belirli düşünce sahibi insanların işidir.
- Mustafa İslamoğlu da benzer çok sayıda fikrin yumağı kitaplarında ifk hadisesinde ki hz.Ali (ra) ın tavrının hz Aişe’nin daha sonra ona isyan etmesinin sebebi olduğunu yazmıştır. Temelde bu tesbit şii tesbitidir.
Hulasa olarak, 25, 30 a kadar çıkarılabilecek konu ve rivayetler oryantalistlerin islam kaynaklarına yönelttikleri şüphe uyandırmak formatlı olarak tasarlanmış kurgularla gündemdedir.

Bunlardan birisi de Kur’an metinlerinin üzerinde güvenlik ve korunma endişesi uyandırmak amaçlı şüphelerdir.
Keçinin yatağın altındaki Kur’an sayfalarını yemesi, içeriğindeki rivayet;

لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرٌ ، فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي ، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ ، وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا

''Recm ayeti ve 10 emzirme ayeti bir kağıtta yazılıydı ve o kağıt benim odamda bir yatağın altındaydı. Peygamber sas in hastalık günlerinde onunla uğraşırken odama giren bir ev hayvanı odama girip onu yedi''[1]
İbn Mace nin rivayeti
فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ 
فَأَكَلَهَا

[2]

- Rivayet metin tenkidi itibariyle çelişkilerle doludur. Efendimiz hastalığı sırasında hz Aişe’nin odasında kalmıştır. O odadayken ve hastayken etrafta bir keçinin dolaşıp  seririn altına uzanıp kağıt yemesi uzak ihtimaldir. Seririn altına Kur’an ayetlerini koyup üstüne yatılması düşünülemez. Hz. Aişe’nin odasının boş kalması da düşünülemez.
Bu konunun (yani 10 emzirmenin) kendisi de şazdır.  Önceleri 10 emzirme ile subut bulan süt kardeşliği şeklindeki ifade de şazdır.


Soru: Bir hadisi şerifte keçinin o hadisi yediği söyleniyor. Bu ne anlama geliyor?

el Cevab:  
-Kur’an yazarak değil ezberle korunmuştur. Yazılan metinler efendimiz tarafından ziyade tedbir amaçlı olarak yazdırılmıştır.
Kıyame 17- 19 ayetlerinde Allah teala Kur’anın cem edilmesi ve ve okunmasını peygamberine tekeffül etmiştir.

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19

-el hicr 9 da Kur’anı biz indirdik onu biz koruyacağız buyurmuş Kur’anın korunmasını tekeffül etmiştir. 
-Kur’an efendimizin vefaatıyla birlikte hafızlar tarafından okunmuş ve korunmuştur. Yazılı metinler sadece tedbir amaçlı yazılmıştır.
-Kur’anın hz. Osman döneminde cem ve tensiki yapılırken de yine vahiy katipleri ve hafızlar görev yapmış yazılı metinlerden de şahid olarak faydalanılmıştır. 
Bütün mükelleflerin kıyamete kadar bu kitapla mükellef olmaları da bu Kur’anın tahrif olmaktan korunmasıyla mümkün ve caiz olur zaten.
Hz. Aişe den rivayet olunan metin 10 emzirme ile ilgili metindir. Ve mudtarib bir metindir, senedinde çok sayıda zayıf ve vehim sahibi ravi vardır. 
Metni şöyledir. 
''Recm ayeti ve büyüğün 10 emzirme ile emzirilmesi hakkındaki ayetler indi. Ve kayıtları yatağımın altında duruyordu. Efendimizin vefatı esnasında bir ev hayvanı girip onları yedi''   [3]

عن عائشة : نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشرا، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها


- Çok sayıda hükmü ve metni nesholunmuş ayet vardır. Muhtemelen bunlardan birisidir. Ve hz. Aişe söz esnasında bu ayetlerin metinlerinden ikisinin metninin orada durduğunu ve o esnada zay olduğunu ifade etmek istemiştir.

Ayetlerin hükmü kaldırılmış olması sebebiyle yakılmak ya da yıkanmak için bekletiliyor olduğu bir sırada keçi tarafından yenilmesini suretiyle yazılı nesnelerin telef olduğunu ifadeden öteye bir mana ifade etmez.
Zira efendimiz son sene Cebrail as ile iki defa Kur’anı mukabele eve hatm etmiş ve bütün ayetlerin son şekillerini sahabenin hafızlarına öğretmiştir. Daha önceki dönemlerde nuzul tertibi ile yazılan Kur’an ayetleri efendimizin son öğrettiği şekilde tevkifi olarak vahiyle yerlerine yerleştirilmişlerdir. 
(Buna göre nuzul sırasına göre Kur’an basmak ya da öğle olması gerektiğini düşünmek büyük günahtır. Efendimizin fiiline muhalefet etmek kasdedilirse küfür olur )
Efendimiz tarafından bir ayetin bu okumalarda sahabeye öğretilmemesi ve Kur’ana yerleştirilmemesi o ayetlerin neshi demektir. 
Recm ayeti rivayeti ve 10 emzirme rivayeti bu çerçevede bakılması gereken rivayetlerdir.

فَتُوُفِّيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأ

Şeklinde Müslim’de rivayet edilir.
Müslim’in rivayeti ise emzirme hükmünün asıl delili olan ayetin efendimiz tarafından tefsiri olarak ele alınmış ve imam Şafii tarafından delil kabul edilmiştir. 
Hanefi fukahası ise 5 emzirme rivayetini Kur’anın hükmüne muhalif bulmuş ve merdut kabul etmiştir. 
Efendimiz vefaat ettiği sıralarda Kur’andan okunan ayet olması şeklindeki muhteva ise müşkildir. 
Şafiiler meseleye sünnetle sabit hüküm olması açısından bakıp süt kardeşliğinin subutu için 5 emzirme şartını koştularsa da bu rivayetteki efendimizin vefaatına kadar okunuyordu ifadesini tevil etmişlerdir. 
Bu tevillerden birisi hz. Aişenin bu ayetin nesh olunduğunu daha sonra öğrenmiş olmasıdır. .
Bunun delili Kur’anın cem edilmesi sırasında bu konuda şahitlik yapmaması ve böyle bir girişimde dahi bulunmamasıdır.
Hz. Aişe bu söz Kur’an tahrif edildi kastıyla söylenilmiş olsaydı bunu Kur’anın cemi sırasında da iddia etmesi gerekirdi. O iddia etmediği gibi başka bir sahabi de benzer bir iddiada bulunmamıştır. Hatta Kur’anın sahabe tarafından tahrif olunduğunu iddia eden Şii grubu bile bu tür bir iddia da bulunmamıştır.

 

 


[1] Ahmed b.Hanbel, el Musned, XVIII. H no: 26194
[2] ibn Mace, es Sünen, I.625.
[3] İbn Mace, es Sünen , I.626

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 19.05.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...