Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Tarikatların Çıkış Noktası

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-792  
Soru: “Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.”(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332). şeklinde bir hadis-i şerif var, bu fırkanın ehli sünnet çizgisinde(ashab) devam edenler olduğu söyleniyor. Başka bir hadis ise; “Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.” (bk. Beyhakî, el-Medhal, s.164, Kenzu’l-ummal, h. no: 1002) şeklindedir. (Bu hadisin zayıf olduğunu belirteyim). Bildiğim kadarıyla da tarikatların çıkış noktası bu hadise dayanır ve sahabelerin dini yorumlayışını kendilerine örnek alarak yola çıkarlar: Örneğin nakşibendilik tarikatı Hz. Ebubekir(ra)'ı örnek almıştır. Hadisler ortadayken, silsilesi Peygamberimiz(sav)'e kadar dayan ehli sünnet üzerine güvenilir tarikatlar varken, kendi kendini yetiştirip cemaat oluşturan alimlere tabii olmak ne kadar doğrudur? Bunun bir dayanağı var mıdır? Dayanak olarak "İslam üç temel üzerine kuruludur; Kuran, Hadis ve Ehli Sünnet alimlerin uygulaması" (hocam bunun kaynağını bulamadım, belirtirseniz sevinirim) çıkış noktasıysa eğer bugün bazı alimlerin insanların ömürlerinden 40 sene çalıdığını ya da televizyonda açık saçık kadınları örnek müslüman diye teşhir ettiğini de görüyoruz. Sorum kesinlikle politik bir yaklaşımın dışında akaid ve fıkıh noktasındadır. Açıkça örnek vermek gerekirse Said Nursi kendisini yetiştirmiş ve takdir toplamış bir alimdir. Yanlış değilsem 134 adet risalesi vardır. Müritleri arasında bu risaleleri ezberlemekle, 15-16 defa bitirmekle övünenler var. Bunun yerine risaleyi okuyup, ezberini kurandan yapsa, ayrıca imam gazali vb. ümmetin saygısını kazanmış alimlerin eserlerinden de okusa daha doğru değil midir? Özetle, silsilesi güvenilir tarikatlar mevcutken kendini yetiştirmiş alimlere tabi olmak, imanın üzerinden kumar oynamak değil midir? (Ahirette tabi olduğumuz kişilerden ötürüde hesaba çekileceğiz diye biliyorum)
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
why do people cheat click redirect
bystolic coupon 2013 click bystolic coupon 2014
cialis discount coupon cialis coupon coupons for prescription drugs
drug coupon cialis trial coupon


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
A. H. Akça Önder Nar  
       
Fetva No: F-792 عدد الزيارة : 3768 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: “Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.”(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332).

şeklinde bir hadis-i şerif var, bu fırkanın ehli sünnet çizgisinde(ashab) devam edenler olduğu söyleniyor.

Başka bir hadis ise;

“Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.” (bk. Beyhakî, el-Medhal, s.164, Kenzu’l-ummal, h. no: 1002) şeklindedir. (Bu hadisin zayıf olduğunu belirteyim).

Bildiğim kadarıyla da tarikatların çıkış noktası bu hadise dayanır ve sahabelerin dini yorumlayışını kendilerine örnek alarak yola çıkarlar: Örneğin nakşibendilik tarikatı Hz. Ebubekir(ra)'ı örnek almıştır.

Hadisler ortadayken, silsilesi Peygamberimiz(sav)'e kadar dayan ehli sünnet üzerine güvenilir tarikatlar varken, kendi kendini yetiştirip cemaat oluşturan alimlere tabii olmak ne kadar doğrudur? Bunun bir dayanağı var mıdır?

Dayanak olarak "İslam üç temel üzerine kuruludur; Kuran, Hadis ve Ehli Sünnet alimlerin uygulaması" (hocam bunun kaynağını bulamadım, belirtirseniz sevinirim) çıkış noktasıysa eğer bugün bazı alimlerin insanların ömürlerinden 40 sene çalıdığını ya da televizyonda açık saçık kadınları örnek müslüman diye teşhir ettiğini de görüyoruz.

Sorum kesinlikle politik bir yaklaşımın dışında akaid ve fıkıh noktasındadır. Açıkça örnek vermek gerekirse Said Nursi kendisini yetiştirmiş ve takdir toplamış bir alimdir. Yanlış değilsem 134 adet risalesi vardır. Müritleri arasında bu risaleleri ezberlemekle, 15-16 defa bitirmekle övünenler var. Bunun yerine risaleyi okuyup, ezberini kurandan yapsa, ayrıca imam gazali vb. ümmetin saygısını kazanmış alimlerin eserlerinden de okusa daha doğru değil midir?

Özetle, silsilesi güvenilir tarikatlar mevcutken kendini yetiştirmiş alimlere tabi olmak, imanın üzerinden kumar oynamak değil midir? (Ahirette tabi olduğumuz kişilerden ötürüde hesaba çekileceğiz diye biliyorum)

Saygılarımla

 

 

el Cevab: Yetmiş üç fırka hadisi hasen derecesine ancak ulaşan bir hadistir. Ashabım yıldızlar gibidir rivayeti de çok zayıftır ve tarikatlerin çıkışı ona dayanmaz. 
Yazdıklarınızdan tarikat ve tasavvufu yanlış zemine oturttuğunuzu anlıyorum. Tarikatler dini doğruların öğretilme yeri değildir. Şer’i ilimler yoluyla öğrendiğimiz dini esasların hayatımıza tatbik edilmesini başaramayanların bir mürebbi gözetiminde bunu hayatlarına hakim kılmaya çalıştıkları müessesenin adıdır.
 
Tarikatın kitap sünnet ve icmadan ayrı bir dini değeri ve dini bilgi aldığı unsur yoktur. Dini bilgi Kitap ve sünnetten alınır o kadar. 
 
Tarikat bir terbiye metodudur. Şer’i doğruları farzlar vacipler sünnetler müstehablar mekruhlar ve haramlar olarak müctehid alimlerden alıp onları hayata geçirmeye çalışır. Şeyh Abdulkadir Geylani, Şeyh Şahı Nakşibend, İmam Rabbani gibi tarikat liderleri müctehid değildirler. Abdulkadir Geylani Hanbeli idi. Şah Nakşibend ve İmam Rabbani Hanefi idiler. Fıkıhta Hidaye seviyesinde ders verebilen fetva ehliyetine sahip ilim adamlarıydılar. Ama Nefis tezkiyesi ve nefsin hastalıklarının tedavisinde Allahın lutfuyla maharet sahibiydiler. 
 
Tasavvuf şer’i ilimlerin bittiği yerde başlayan bir ilmi ahlaki disiplinin adıdır. Alanı şer’i doğruyu tesbit etmek değildir. Ama alanı müctehidlerin tesbit ettiği şer’i doğrular rehberliğinde İslami hayat sürmeyi bireylere öğretmektir. 

Dini ilimler ilim adamlarında tahsil edilir. Terbiye ise ilim adamı olduktan sonra nefis tezkiyesi yapmış seyru suluk denilen eğitimi tamamlamış şeyhlerin rehberliğinde yapılır. 

 • website women affair open
 • read here cheat wifes unfaithful wives
 • link why do women cheat why do wifes cheat
 • married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
 • bystolic copay savings card bystolic manufacturer coupon
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 24.02.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...