Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Mehri verilmeyen Bayanın Eşinin Davetine İcabet Etmeme Hakkı,Nuşuz Kavramının Tanımı

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-74  
Hanefiyye mezhebine göre, mihri verilmeyen bayan, kendi rızası ile kocasının evinde ikamet etse, kocasına karşı vazifelerini yapmaya mes'ul müdür değil midir?
abortion pills over the counter how much do abortions cost when is it to late to get an abortion
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
cialis coupon cialis coupon cialis coupon


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Nikah,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Uğur Canbakış Önder Nar  
       
Fetva No: F-74 عدد الزيارة : 4243 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Mehri verilmeyen Bayanın Eşinin Davetine İcabet Etmeme Hakkı, Mehir İlerde Ödenmek Üzere Anlaşılmışsa Buna Rağmen Bir Kadın Zifaftan Kaçınıyorsa Büyük Günah Sahibi Olması, Nuşuz Kavramının Tanımı, Nuşuzun Haramlığıyla Alakalı Deliller ve Kaynaklar, Kocasının Kocalık Hakkında İcabet Etmeyen Kadının Nafakasının Kocası Tarafından Kesilmesinin Kocanın Hakkı Olması

Soru: Hanefiyye mezhebine göre, mihri verilmeyen bayan, kendi rızası ile kocasının evinde ikamet etse, kocasına karşı vazifelerini yapmaya mes'ul müdür değil midir?

el Cevab: Mihri verilmedi diye eşi kocası olmaktan çıkmaz. Eş hanımı istiyorsa vermelidir. Ama uygun zaman da verilecek denildiyse uygun zamanda vermelidir.
Kadınlar Allah’ın erkeklere emanetidir. Onlara Allah’ın emaneti olarak hürmet etmek gerekir. Eşini dini çerçevenin dışında bir sebeple inciten Allah’a isyan etmiş olur. Allah Rasulu (sas) kadınlara eşlerine saygı göstermelerini şiddetle öğütlemiştir. Kadının eşi kendisini yolculuk esansında bile ihtiyacını gidermeye davet etse icabet etmesini öğütlemiştir. Nikah dinin yarısıdır ve evliliğin tamamı nikahtır. Her fıtri ihtiyaç meşru yolları açık oldukça ve kullanılabildikçe sahiplerini nefislerinin fitnesine düşmeden koruyucu kalkan özelliğindedir. Kadın ve erkeğin birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemeleri yeryüzünde fitne çıkmasına sebeptir.

Soru:1-Kocanın da bu mehri vermeye gücü yoksa, bahsettiğim durumda bulunan bir adam için hanımına mes'uliyetlerini yaptırmaya mâlik olduğuna dâir fıkıh kitaplarımızda hanefî ulemâsından bir delil var mıdır? Yoksa bayan mehri verilene kadar fevri hareket etmekte serbest midir?
2- Ek suâl olarak peki adam mehrini vermediği hâtunun nafakasını, kisve ve süknâsını temînle mükellef midir?

el Cevab:
Bir kadın mihri ileri bir zamanda ödenecek şeklinde ittifak edilmesine rağmen zifaf da vaki iken eşinin kendisini davetinden imtina ederse bu duruma ''nuşuz hali''[1] denilir. Nuşuz, eşinin iznini ya da genel olurunu almadan evden ayrılıp çıkmak ve eşinin kocalık haklarından imtina etmektir.
- Nikah akdi sırasında mehrin peşin ödenmesi konuşulmamışsa adetlere bakılır. Şart koşulmamışsa kadın nuşuz halindedir hükmü verilir.
Kadın evliliğin 4. senesinde ve zifaf da olmuşsa dini değerlere muhalefet ederek Allaha ve kocasına isyan ediyor demektir.
- Kadın kocasının evinde kalmaya devam ettiğine göre öncelikle nafakası kesilmez. Ama kocasına kendisini men ediyorsa kocasının onun harcamalarını kesmesi hakkı vardır.[2] Durum devam ederse nikahı da feshetme hakkı meşru bir sebebe binaen gereklilik haline gelir.

Kadın nikahta mehrin hemen ödenmesini şart koşmuşsa ve zifaf vaki olmamışsa koyduğu şartta israr edip mehri verilinceye kadar eşinin kocalık hakkına icabet etmekten kaçınabilir. Bu onun hakkıdır.
Zifafa zorlanılması da caiz değildir. Eşinin evinde bulunduğu müddetçe hakkı verilmesi anına kadar eşinin onun nafakasını ve diğer ihtiyaçlarını en asgari düzeyde de olsa temin etmesi gerekir.

Soru: Hocam peki zifaf vaki olmamış ve mehir ileride ödenmek için akitleşilmişse durum nedir? Yukarıda bunla alakalı hükmü beyan ettiniz mi anlayamadım.

el Cevab:
Mehir ilerde ödenmek üzere anlaşılmışsa; buna rağmen bir kadın zifafdan kaçınıyorsa[3] büyük günah sahibi olur. Nuşuz hali Allah melekler ve peygamberi ve müminlerinin lanetini mucib ve Allahın rahmetinden uzaklaştırılmayı gerektiren bir şer fiildir. Bir evlilikte bu durumun 4 sene devam etmesi de ayrıca haramdır.
- Bu tür durumlarda kocasıyla aynı evde kalmaya devam eden kadınla alakalı şer’i ceza nikahın sonlandırılmasıdır.
(şunu da tekrar vurgulamak gerekir. Evlilik problemlerinde iki tarafın dinlenilmesi gerçekleşmeden hüküm verilmez. Bu yazdıklarım bilgilendirme amaçlıdır. Durum yazdığınız gibi olsa bile hata yapmamak için bir ehil hocaya intikal ettirilip imkan dahilinde iki tarafta hoca tarafından bilgisine başvurulduktan sonra nikah feshi gibi bir karar alınmalıdır, özellikle belirtirim).

Bu grup, üyelere fıkhi problemlerinde katkıda bulunmak için vardır. Yazarak iletişim kurulduğunda kullanılabilecek en yalın ifadelerin kullanılması sağlıklı iletişim için oldukça önemlidir.
Sıkıntı içinde olan müslümana allah genişlik versin ,eşine allahın rızasına uymayı lutfetsin. amin

Ek : Eşler arası bu tür durumlarla alakalı detayına ittila ettiğim yüzlerce sorun olmuştur.
Genellikle kadınlar, bir sebeple utandıklarında onu başka bir bahane göstererek örterler. Yıllarca devam etse de hâyâ edip gerçek sebebi kimseye söylemezler.
- Nice ittila etmek durumunda kaldığım özel sebep bilgi yetersizliği sebebiyle gizlenilip hâyâ edildiğinden insanların yıllarca acı çekmesine sebebiyet vermiş olması boyutuyla beni hüzünlendirmiştir.
Kadınlar, kolay anlaşılmaz sır küpleri olabiliyorlar ve kadın kadının kurdudur. İnsan açmasını bilen kadınlardan manasız diretme ve dayatmalarda bulunduğu gözlenen kadınlar konusunda yardım alınmalıdır.

Soru Sahibi: Yılmaz Yalpur
Soru: Merak ettiğim ve cevabını bulamadığım bir sorum var. Evli bir kadının kocası tarafından evlenirken verdiği mehiri kocası zorla geri alması ve kadın istemediği halde onu evden kovması dinen nikâhı düşürür mü? Allah katında dini nikâh mı eftaldir, yoksa devlet nikâhı mı? (14 Aralık 2015)

el Cevab:
Her ikisi de mahzurlu fiildir. Meşru bir sebep yoksa caiz olmaz. 
Nikâh dini bir fiildir ve Müslümanlar arasında İslam ölçülerine göre yapılanı muteberdir. 
Medeni nikâh, nüsüf kaydı veya kimlik kartı veya ikametgah bildirimi gibi teknik-medeni bir işlemdir. 
Esasen medeni nikâhın ismi nikâh değil evlilik kaydıdır. Ama batıdaki medeni ritüel benimsenip (Hıristiyanlık kökenli uygulama ve seramoni) medeni kanunda yer alınca insanların kafası karışmıştır.
Nikâh kaydını nikâh akdi olarak algılayan bazı -medeni-dini hukuk ayrımı yapamayan hacı-hoca durumu karmaşıklaştırmıştır.
 
Konuya şu açılardan bakılırsa medeni nikâhın nikâh tescili olup dini nikâh olmadığı anlaşılır.
-Nikâh mümin erkekle mümin kadı ya da mümin erkekle ehli kitaptan kadın arasında yapılabilir. Mümin hanımın gayrimüslim erkekle nikâhı dini açıdan geçersizdir. Ve evlilik ilişkisine girmeleri haram fiil olur.
-Medeni nikâh ile evlenen eşler onlarca defa boşanıp tekrar evlenebilirler. Ama dini nikâh ancak 2 boşama da geri dönüşe izin verir üçüncü de bir daha beraber olamazlar. 
Medeni nikâh kaydı dinleri önemli olmayan kadın ve erkeğin beraber yaşama kayıtlarıdır o kadar. Kadın istediği takdirde evi terk eder. İslama göre ise kadının evi istediği zaman terk etmesi haramdır. Büyük günahtır.

Mehri alması nikâhı düşürmez. Ama günahtır. Hak ihlali büyük zulümdür.

Konu ile ilgili bazı linkler; 
Resmi Nikâh ve Resmi Boşanma, Dini Nikâh ve Dini Boşanma Yerine Geçer mi? Tıklayınız;

Resmi Nikâhın Yanısıra Dini Nikâh Yapılması Gerekir mi? Tıklayınız;

 

 

 


[1]-el Haskafi, ed Dur el Muhtar Şerh Tenvir el Absar III.576 ; ez Zeylai, Tebyinul Hakaik Şerh Kenzid Dekaik III.52 vd.;ibn Nuceym, el Bahrur Raik Şerh Kenzid Dekaik IV.303
[2]-el Kasani, Bedaius Sanai V.140
[3]-ibnul Humam,Fethul Kadir III.324 ; el Kasani Bedaius Sanai V. 129; el Baberti, el İnaye alel Hidaye III.324 (fethul kadir in bir alt paragrafında)

 

 • all wives cheat online women who cheated
 • why do people cheat click redirect
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 2.03.2016  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...