Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Abdestsiz Kuran Okumanın Hükmü, Hayızlı Veya Cünübün Kurana Dokunmasının Hükmü, Cünüp, Hayızlı Ve Abdesti Olmayanın Kurana Dokunmasının Haramlığına Delil Olan Hadisler, Kurana Abdestsiz Dokunulmaması Emrini İçeren Hadis ve Kaynakları

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-676  
Soru: Abdestsiz Kuran okuna bilir diye duydum. Okunamaz diye iddia edenler Vakıa suresi 79. Ayeti gösteriyorlar. Fakat bir yerde okudum o ayet yanlış anlaşılıyor diyor. Ayrıca Arapça gramer bilgisi olan anlar diyor. Abdestsiz okuna bilir mi? Eskiden bir kurandan herkes okuduğu ve ellediği için kitap temiz kalsın diye abdest alma şartı getirilmiş. Burdan abdest alma olayı gelmiş diye duydum. Acaba doğrusu nedir? Lütfen sert yorumlar yapmayın. Bir yerde daha sordum bunu… Etmedikleri laf kalmadı

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Kur'an,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Şule Pelit Önder Nar  
       
Fetva No: F-676 عدد الزيارة : 5684 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Abdestsiz Kuran okuna bilir diye duydum. Okunamaz diye iddia edenler Vakıa suresi 79. Ayeti gösteriyorlar. Fakat bir yerde okudum o ayet yanlış anlaşılıyor diyor. Ayrıca Arapça gramer bilgisi olan anlar diyor. Abdestsiz okuna bilir mi? Eskiden bir kurandan herkes okuduğu ve ellediği için kitap temiz kalsın diye abdest alma şartı getirilmiş. Burdan abdest alma olayı gelmiş diye duydum. Acaba doğrusu nedir? Lütfen sert yorumlar yapmayın. Bir yerde daha sordum bunu… Etmedikleri laf kalmadı.

 
el Cevab: Abdestsiz kuran okunabilir. Ama abdestsiz kurana dokunulmamalıdır.
Abdestsiz Kurana Dokunma İle İlgili Hükümler İçin Tıklayınız:

Kuranı kerim bütün insanlığa indi. Sadece Müslümanlara değil… Onlarda mı okumadan önce abdest alacaklar…
Müşriklerden birisi senden izin eman isterse ona izin ver Kuranı dinlesinler ayeti kerimesi Kuranın dinlenmesine izin verilmesi iznini verir.
Ancak temiz olanlar dokunsun ayeti de kurana dokunma izninin yalnızca temiz olunmasıyla kısıtlar. Temizlik abdestli olmak, hayızlı ve cünüb olmamak demektir.
Gayrimüslimlere kuranın tercümesi verilebilir ve tefsiri de, hatta içinde tercüme veya tefsir olan kuran metinlerinin de verilmesine cevaz verenler olmuştur.
Allah Teala Kuranda insanları bilenler ve bilmeyenler olarak ikiye ayırır.
Bilmeyenler bilenlere sorsun emrini verir.
Kurana dokunmakla alakalı ayet ve hadisleri ilk sorunun cevabında yazmama rağmen onlara muhalif içerikli onca yazıyı yazmamanız gerekirdi.
Kuran bilenlerce bilmeyenlere açıklanır.
Allah Teala peygamberini kuranı açıklamak üzere göndermiştir.
Arapça bilmeyen, efendimizin kuran tefsirini bilmeyenlerin direk kuran tercümesi okumaları ve oradan din emirleri almaları caiz değildir.
Kuran ayetleri ilk indiğinden beri kağıtlara, kemiklere ve derilere yazılmıştır. O zaman günümüzdeki gibi mushaf elbette yoktu. Ama kuran yazılı metinler parşömenler kesinlikle vardı. Hatta efendimiz bir müddet belli sahabe dışında kendi sözlerinin yazılmasını kuran yazımlarıyla karışmasın diye yasaklamıştı.
Gayrimüslimlere kuran verilmez. Din tebliği yapılır. İman edenlere Allah’ın emir ve nehiylerini öğrensinler ve okuyup ecir alsınlar diye kuran verilir.
-Efendimiz Allah’ın var ve bir olduğuna davet eder sonra kabul edenlere alın kardeşinizi ona kuran öğretin derdi.
Gayrimüslimlere alın kuranı okuyun da din tebliği olmuş olsun denmez. İslamın tebliği hakkında kuranın gayrimüslimlere verilmesi gibi bir amel yoktur.


Mülahaza: Ahmet Hüsrev
Normal namaz abdesti olmayanın Kuranı Kerime dokunamayacağıyla ilgili hadisten ve sünnetten delil var mı?
Nesai ve Beyhakide hadis cünüplükle ilgili, normal namaz abdestini soruyorum.

el Cevab: 4 mezhebe göre hayız halindeki kadın mescide girmez.
Hanefi mezhebi için bkz. [1]

ومنها أن لا تدخل المسجد لان ما بها من الاذى أغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لان المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل اداء الصلاة ممنوع من دخوله. ومنها انه يلزمها الاغتسال إذا انقطع عنها الدم لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن والاطهار بالاغتسال

Tabii diyanet kurumunun neye dayanarak bu fetvayı verdiğini en iyi onlar bilir.
Ama bir mekan sadece cami olarak kullanılmıyorsa ders için de kullanılmak üzere tahsis edilmiş yer varsa hayızlı ve cünüb olanın oralara girmesi caiz olur. Fetvasına dayanmış olabilirler.
Ama mescid olarak kullanılan bir mekana girmelerinin yol zarureti su alma zarureti gibi durumlar dışında vechi yoktur.

وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

... cünüpler ancak guslettiklerinde musallaya girerler, mescidden geçmek zorunda olmaları müstesnadır[2], cünüplükle eş değer olan hayız haline de uygulanmıştır.

فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

Cünüpler ve hayızlılara mescidlere girme izni vermedim.[3]
Hadisler açıktır.
Mescidlere cünüp ve hayızlıların girmeleri 4 mezhebe göre caiz değildir.[4]
Söz konusu fetva veren şahsın getirdiği yorumun aslı yoktur.
Ayeti kerimede kurana ancak temiz olanların dokunacağı haber verilmiştir. Haber emir hükmündedir. Efendimizin cünüpken kurana dokunmaması ve okumaması, hayızlıyken kurana dokunulmasının ve mescide girilmesini men etmesi; kurana ancak temizlerin dokunması gereği sebebiyledir.

’Eğer cünüp iseniz temizlenin''[5]
(Gusül abdesti alın)

وإن كنتم جنبا فاطهروا

Ayeti de cünüp olanların temizlenmesini emreder. Bütün bunlara göre kurana anacak temiz iken dokunulur ve temiz iken kuran okunur.

Hayızlı Veya Cünübün Kurana Dokunmasının Hükmü Hakkında:
-Hayızlı kadın ittifakla namaz kılmaz, oruç tutmaz, mescide girmez.kurana dokunmaz.
-Kurana dokunmasının haram olması konusunda hanefi, malki, Şafii ve Hanbeli Fukahası ittifak halindedir.
-Hanefi Mezhebindeki Haramlık Hakkındaki Fetvalar İçin Bkz.[6]
-Maliki Mezhebi Fetvaları İçin Bkz.[7]
-Kuran Öğrenen Ya Da Öğretenlerle Alakalı Fetvaları İçin Bkz.[8]
-Şafii Mezhebi Kaynaklarındaki Haramlığa Dair Fetvalar İçin Bkz.[9]
-Hanbeli Mezhebinin Fetvaları İçin Bkz.[10]
İmam malike nisbet edilen kuran öğrenen ya da öğretenlerle alakalı fetvaları için Bkz.[11]

Cünüp, Hayızlı Ve Abdesti Olmayanın Kurana Dokunmasının Haramlığına Delil Olan Hadisler Hakkındadır:
1-Aişe (ra)dan;
-“Ben hayızlı olanın ve cünüp olanın mescide girmesini helal kılmam''[12]

جسْرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أَصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه الْبيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

Hadisin sened ve sıhhat derecesi hakkında, Ebu Zur a sahihtir, İbn Huzeyme sahihtir demiş İbn Kattan Hasendir demişlerdir. Bkz.[13]
2-İbn Ömer (ra)dan:
“Cünüp ve hayızlı Kurandan bir şey okumaz.”[14]

ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " لا تقرأ الحائض ، ولا الجنب شيئا من القرآن

3-Ali (ra)dan:
Efendimiz (sas) bize kuran okurdu, cünüp olduğu anlar müstesna.[15]

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

el Hakim, İbn Hıbban ve Şube bu hadisin sahih olduğuna hükmetmişlerdir. Bkz. [16]
4-Abdullah b. Ömer (ra) dan;
“Hayızlı da cünüp de kurandan birşey okumaz''[17]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لا تَقَرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ " .

Hadis hasendir, sahih diyenler arasında İbn Seyyid’in nas, İbn Hacer de hadisin sahih olduğuna hükmetmiştir.
İbn Hacer el Askalaninin hadisin sened ve metin kritiği hakkındaki geniş açıklaması için bkz.[18]

Vechul İstidlal: Kuranı hayızlı veya cünüpler okuyamayacağına delildir.

5-Abdullah b. Revaha Hadisi:
“Peygamberimiz bizleri cünüpken kuran okumaktan nehyetti.”[19]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ

ed Darakutni hadisin sahih olduğunu ifade etmiştir.[20]

Mülahaza: Songul Aslan Yurukoglu
İbni Hazmda kurana abdestsiz dokunacağını söylemiş ve bu yönde deliller sunmuştur. Dileyen okuyabilir. Ancak bu tartışmalar yeni değil her iki yönde de görüşler vardır. Asl olan 'abdestsiz dokunulabilir' görüşünü marjinal ve yeni uydurulmuş gibi kabul edip bu iddiada bulunan kimselere sapık muamelesi yapılmamasıdır.

 el Cevab: İbn Hazm fetvalarında tesebbüt sahibi bir ilim adamı olarak görülmemiştir.
İbn Hazm zahiri mezhebindendir. Onun delillerin zahir manalarını ön planda tutması 4 mezhep fukahasına muhalefetinin temel sebeplerindendir. Bazı meselelerdeki uç yorumları sebebiyle 4 mezhep fukahasına aykırı fetvaları itibar görmemiz, kendisinin bu tavrından yüz çevrilmiştir.
İbn Hazm ve Davud ez Zahiri efendimizin cemaatle namaz la ilgili hadislerine dayanarak cemaatle namazın sıhhat şartı olduğu kanaatine varmışlardır.
O derece ki efendimizin, cemaatle namaza teşvik için söylediği, ''cemaate iştirak etmeyenlerin evlerini bilseydim onların evlerini onlar içindeyken yakardım ''hadisi şerifini delil göstererek cemaatle namazın sıhhat şartı olduğunu söylerler.
Vechi nedir diye sorulduğunda da, namazın sıhhat şartı olmasaydı efendimiz evlerini onlarla birlikte yakardım demezdi, demiştir.
Ayette mutahharun, ifadesini temiz olanlar olarak almak zahiri mezhebinin mensuplarının fetvasıdır. Ayetteki mutahharun u diğer tathir ayet ve hadisleriyle beraber mütalaa edip abdest hayızlı olmamak ve cünüp olmamak olarak anlamak 4 mezhebin fetvasıdır.


Mülahaza: Songul Aslan Yurukoglu
Hz. Alin’den de Allah Rasulünün heladan çıktıktan sonra abdestsiz Kuran okuduğunu onu Kuran okumaktan ancak gusülsüzlüğün men ettiğine dair rivayet var. İbni Abbastan da bu tarz rivayetler var

el Cevab: Bakın abdestsiz kuranı ezberden okumakla, Kurana abdestsiz dokunmak arasında fark vardır. Kuran abdestsiz olarak ezberden tekrar edilebilir.

Kurana Abdestsiz Dokunulmaması Emrini İçeren Hadis ve Kaynakları :

ولا يمس القرآن إلا طاهر

“Kurana ancak tahir olanlar dokunsun”[21]
Hadisi şerifi kurana abdestsiz dokunulmayacağına delildir.

Hadisi şerifi kurana abdestsiz dokunulmayacağına delildir.
Cünüp olanlar hayızlı olanlar dokunmasın ile ilgili hadisler daha önce yazmıştım.

Ayeti kerimede

  إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ[22]

Bu Kuran alemlerin Rabbi Allah’tan indirilmiştir, buyrulmuştur. O indirilen kurana ancak temiz olanlar dokunur, denilerek taharetin üç halini içeren bir emirle taharet üzere olmayanların kurana dokunmaları men edilmiştir.
Taharet abdesttir, gusül abdesti ve hayız hali de bu emrin içine hayli hayli girer...
İbn Hacer el Askalani’nin buluğul meram da ilk bölümde taharetle alakalı hadisleri okuyun. Sonra daha kapsamlı eseri el Matalib el Aliyeye aldığı hadis rivayetlerini okuyun. Taharet ne demektir anlarsınız.
Bu ise 4 mezhep muhaddis ve fukahasının neden bu şekilde fetva verdiklerini anlamayı kolaylaştıracaktır.
İbn Hazm’ın ya da sahabeden bazılarından nakledilen senedleri kritik edilmemiş görüşlerin dikkate alınmasının esas sebebi kuran ve sünnet nasları doğrultusunda bütüncül olarak kitabut tahate konusuna bakılmamasıdır.
Delilleriyle temizlik abdest hayız ve gusül abdesti bölümlerini okuyabilecek durumdaysanız, bunu yapın.

 •  
 • [1] es Serahsi  el Mebsut III.153

 • [2] en Nisa 43 ayeti

 • [3] Ebu Davud es Sunen I.60

 • [4] ed Desuki, Haşiye I.172; İbn Kudame, el Muğni I. 195

 • [5] el Maide 6

 • [6] el Mergınani, el Hidaye I.31; el Kasani, Bedaius Sanai,I.33; İbn Nuceym, el Bahrur Raik I.211; es Serahsi, el Mebsut III.152; el Mavsili, el İhtiyar I.13; el Lubab I.43

 • [7] Muhtasar Halil 17.s; el Kafi I.172; el Munteka I.343; Haşiyet ed Desuki I.125

 • [8] Haşiyet ed Desuki I.174; Haşiyet es Savi I.312

 • [9] el veciz I.17; el muhezzeb I.32; el mecmu II.62; muğnil muhtac I.76

 • [10] İbn Kudame el Muğni I.202

 • [11] Haşiyet ed Desuki I.174; Haşiyet es Savi I.312 (sayfalar incelenmelidir)

 • [12] Ebu Davud, es Sünen I.60 h no: 232; İbn Huzeyme, es Sahih, II.284

 • [13] İbn Hacer, et Telhıs I.139-140

 • [14] et Tirmizi, es Sünen I.236 h no: 131; İbn Mace , es Sünen h no: 596; Ebu Nuaym, el Hilye IV.22

 • [15] Ahmed b. Hanbel, el Musned I.83,84 134; et Tirmizi, es Sünen I.274; Ebu Davud es Sünen I.59 h no: 229; en Nesai, es Sünen I.144 h no: 265 vd.; İbn Mace I.195 hno 594; el Hakim, el Mustedrek IV.107 (Hakim Hadise Sahihdir demiş, ez Zehebi’de bunu onaylamıştır.)

  İbn Huzeyme es Sahih I.104;

 • [16] İbn Huzeyme es Sahih I.104

 • [17] et Tirmizi, h no: 131; İbn Mace es Sünen h no: 595; ed Darakutni es Sünen, I. 118; el Beyhaki es Sunen el Kubra I.89

 • [18] İbn Hacer, ed Diraye I.45 ve 85

 • [19] ed Darakutni, es Sunen, I.120 h no: 377

 • [20] Ebu Nuaym, Marifet es Sahaba h no: 4131; İbn Asakir Tarihu Dımeşk h no: 2881

 • [21] ed Darakutni el Mucem  45- 283 s. ; el Beyhaki es Sünen s. 88; el Hakim , el Mustedrek I.397; en Nesai, es Sünen II. 251;

 • [22] Vakıa 77-81

 • open why women cheat on husbands how many guys cheat
 • reasons married men cheat why does husbands cheat want my wife to cheat
 • read here why do women cheat on their husbands redirect
 • what are aids symptoms symptoms for aids/hiv new hiv treatment
 • doxycycline doxycycline doxycycline
 • lisinopril lisinopril lisinopril
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 14.02.2016  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...