Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Bir Mezhebe Bağlanmak Ve O Mezhebin Fetvalarına Bağlı Kalarak Dini Hayatını Düzenlemek Fetvasının Dayanağı İctihaddır, Dört Mezhep Haksa Ben Niye Birine Uymak Zorundayım, İctihad Nerelerde Yapılır, İctihad Nedir

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-669  
Soru: Hocam arkadaşım televizyondan izlediği bazı hocalar yüzünden kafası baya karışmış meshepler konusunda. Diyor ki dört mezhepte haksa ben neden sadece birine uymak zorundayım? Hatta mezheplere uyma zorunluluğunun da olduğunu düşünmüyormuş artık. Ben elimden geldiği kadarıyla anlattım ama tatmin olmadı. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
reasons married men cheat why does husbands cheat want my wife to cheat
click open what makes husbands cheat
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
manufacturer coupon for bystolic bystolic copay savings card
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
bystolic generic name what is the generic for bystolic


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Mezhepler,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Şerife Kartal Önder Nar  
       
Fetva No: F-669 عدد الزيارة : 3353 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Hocam arkadaşım televizyondan izlediği bazı hocalar yüzünden kafası baya karışmış meshepler konusunda. Diyor ki dört mezhepte haksa ben neden sadece birine uymak zorundayım? Hatta mezheplere uyma zorunluluğunun da olduğunu düşünmüyormuş artık. Ben elimden geldiği kadarıyla anlattım ama tatmin olmadı. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

 

el Cevab:

Dört Mezhep Haksa Ben Niye Birine Uymak Zorundayım?

Bu soru kitap ve sünnet ile amel etme, onlardan hüküm çıkarma konusunda kafası karışık olanların sorusudur.

 

İctihad Nerelerde Yapılır?

-Kuran ve sünnette bir konuda hakkında ayet ya da hadis bulunan meselede kimse ictihad etmez, herkes o ayete ya da hadise uyar. Dolayısıyla ''nas olan yerde ictihad edilmez'' ...

 

İctihad Nedir?

-İctihad bir konuda açık ayet yoksa diğer bütün konuyla ilgili olabilecek ayetlerden onları Arap Lugatı gerekleri ve diğer ayetlerin gerekleri göz önünde bulundurularak yorumlamak ve hakkında hüküm bulunmayan meseleye uygulamak suretiyle bir hüküm çıkarmak demektir.

 

İctihad Nasıl Yapılır Ve Nelere Dikkat Edilerek Yapılır?

-Konu hakkında ayet olmadığında; bu araştırma sünnet naslarında yapılır.

Sünnet naslarında senedin kritiği yapılma zorundadır.

Fetva verecek alimin sünnet naslarını, önceki nesil hocadan nakleden bir hocadan öğrenmiş olması gerekir ki, sünnetin metninde güvenilirlik sorunu oluşmasın.

-Sonra fetva verecek ilim adamının konu ile ilgili bütün hadis mecmualarını incelemesi lazım ki efendimizin konuyla alakalı bütün sözlerine vakıf olarak fetva vermiş olabilsin.

-Konu hakkındaki diğer ayetler ve hadisleri toplayıp inceleyen ilim adamı, fetva vereceği zaman birçok ihtimal önüne çıkacaktır.

Bu ilmi doğruluk ihtimalleri arasından birini tercih etmesi için geniş bir birikime ve tercih etme (kuran ve sünnetten alınmış tercih etme) usullerine sahip olmalıdır.

Bu tercih etme usulleri hakkında bilinmesi gerekenler usulü fıkıh ilminde derlenip toplanmıştır.

Dolayısıyla usulü fıkıh ilminde derlenmiş bu kuran ve sünnetten alınma usulleri tam olarak öğrenmemiş şahısların fetva verme durumu olamaz. İmam Ebu Hanife -bu manaya işaretle- bizim fetvayı neye göre verdiğimizi bilmeyenin fetvamızı nakletmesi caiz olmaz, demiştir.

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını daha önce vermiştim

-Mezheplerin Dindeki Yeri Nedir.

-Hocaya Ya Da Müctehide Soru Sormanın Dindeki Dayanağı Nedir

-İctihad Nedir :

-Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı - Fıkıh Kitapları Nasıl Tedvin Edildi :

-Belirli Müctehidlerin Mezheplerinin Yaygınlaşması Ve Diğerlerinin Mezheplerinin Kaybolması Süreci:

-Mezheplere Bağlılık Sorunu Ve Bir Mezhebe Bağlı Kalınması Tavsiyesinin Ortaya Çıkışı:

-Sonradan İslam Dinini Tercih Edenler Bırde Mezhep Tercihi Mi Yapmaları Gerekiyor?

-İlim Talep Edenlerin Mezheplerle Amel Etmeleri

-İctihad Ehliyeti Kazanmak İle Müctehid Sıfatını Kazanmak Arasındaki Fark;

-Müctehid Olmayanların Bir Mezhebe Bağlı Kalmaları Zorunluluğunun Temeli İctihaddır.

 

En can alıcı nokta da burada başlamaktadır.

Amel konularında binlerce meselede fetva verilmek durumundadır. İlim adamlarının hakkında fetva verdikleri konulardaki ''bu ilmi tercihler'' dikkate alınmadığında, ilim adamı olmayan Müslümanlar; bu fetvalarla amel konusunda, yüzlerce sıkıntılı durumla karşı karşıya kalmaktadır.

Zekat verirken borçlu olan zekat verecek mi? diye soru soran birisi, bir müctehide soru sorduğunda’’ vermez’’ cevabı alacak, diğerine sorduğunda ‘’ verir ‘’ cevabını alacaktır.

Bu konuda delilleri inceyelecek birikimde olmadığı müddetçe de ilim adamı olmayanlar hep sıkıntıda olacaklardır.

-Halbuki ayetler ve efendimizin uygulamaları; bilmeyenlerin bilenlere soru sormaları şeklindedir.

Soruları aynı müctehide ya da onun metodlarını bilen fakihlere sormak suretiyle ibadetler, cezai işlemler, konularındaki özellikle kötü niyetlilerin yapabileceği ‘’ hinlikler’’ konusunda İslam Fukahası tedbir almışlardır.

-Devlet yönetiminde tek tip ictihadın Müslümanlara dayatılması dini açıdan caiz değildir. Bu bağlamda bir müctehidin ictihadı diğer müctehidin ictihadını ifsad etmez, kuralı herkes tarafından bilinir kabul edilir.

Ama fetvaları sahiplerine kadar kesintisiz ve güvenli olarak ulaşan ilim adamlarının mezheplerine uygun davranılması devlet yönetiminde büyük kolaylıktır.

Bu sebeple ilim adamlarının anlaşmazlıkları halletmede, fetvaları kafa karışıklığına sebebiyet vermeden verebilmekte, değişik coğrafyalara hareket halinde olan insanların her coğrafya da aynı fetva ile amel edebilmede ve aynı fetvayla hakim karşısına çıkacağını bilmedeki maslahat ve faydaları göz önünde bulunduran İslam alimleri; sıradan Müslümanların bir mezhebin fetvalarına göre (hakkında ayet ya da hadis bulunmaya konularda) amel etmelerini fetvaya bağlamışlardır.

Diğer taraftan bir mezhebe bağlı kalmaz gerekmez diyenlerin sözleri de çok tutarlı değildir.

-Mezheplerle bağlı kalmayan ''ilim adamı olmayan Müslüman''lar, kendilerine bunu tavsiye edenlerin tebaası olmaktan ve yeni bir mezhebe bağlı olmaktan öteye bir hal üzerine değillerdir.

Kendilerini kitap ve sünnetle amel ediyorum diye zannetseler de... Bilseler de bilmeseler de...

-İlim adamı olup da bir mezheple kayıtlanmak istemeyen ilim adamları da yeni bir mezhep kurmuş olmak durumundadırlar.

-Bazen o mezhepten bazen diğer mezhepten beğendiği fetvaları mezhep olarak benimseyenler de vardır.

 

Bir Mezhebe Bağlanmak Ve O Mezhebin Fetvalarına Bağlı Kalarak Dini Hayatını Düzenlemek fetvasının dayanağı ictihaddır.

Seddi zeria delili kurana ve sahih sünnete dayanır. (Mahzurlu şeylerin önlenmesi için mubah şeyler mahzur durumları oluşacak yerlerde yasaklanabilir.) Bu çerçevede İslam fukahası insanların mahzurlara düştüğü noktalarda mezheplerden canının isteğine göre bazen bununla bazen öbürüyle amel etme durumuna ‘’haramdır’’ demişlerdir.

Bu ana anlayış çerçevesinde bir mezheple bağlı kalarak dini hayatın düzenlenmesi fetvası aşağıdaki ana sebeplere dayanır.

1-Değişik müctehidlerin neticede faklı neticelenen araştırmalarının sonuçları sebebiyle müctehid olmayanların kafa karışıklığına düşmelerini engellemek için

2-Her mezhebin kolay taraflarını alarak toplumda fitne ve fesad çıkaracak şekilde davranılmasının önüne geçmek için,

3-Ayetlere mana vermek ve hadislerin cerh ve tadilini yapmanın ictihad seviyesi gerektirmesi ve bu seviyeye ulaşmamış olanların dini konularda fetva vermesinin halkı irşad etmesinin caiz olmaması sebebiyle,

4-Allah’ın dininde bilgisizce fetva verilmesinin ve yeterlilik kazanmadan fetva verilmesinin haram olması sebebiyle

5-Müctehidlerin bir meselede helaldir ya da helal olmaz, harama girer, harama girmez gibi fetvalarının ilim ehlinden olmayan Müslümanı fetvalar arası tercih ettiğinde hisleriyle hareket etme durumunda bırakacağından dolayı

6- Devlet müessesesinin ve devletler arası ilişkilerinin gereği olarak vatandaşların bilinen oturmuş bir hukuk kuralları manzumesine göre hareket etme zorunluluğu sebebiyle vatandaşların ictihadi konularda bir mezhebin fetvalarını esas alarak din hayatlarını düzenlemeleri fetvası verilmiştir.

7-İlmi yeterlilikleri olanların olmayanlardan ayrılması zorunluluğu ve verilen fetvaların İslami ilimler normlarında olup olmamasının kontrol edilebilmesi için bir mezhebe bağlı olunması gerekliliğinden dolayı.

(-Kıraat okumamış bir ilim adamının kuran tefsir etmesi caiz değildir. Tefsir okumamış birisinin kurandan hüküm çıkarması caiz değildir.

-Cerh ve tadil ve hadis ricali ilmi okumamış bir insanın hadislere sahihtir ya da zayıftır demesi caiz değildir. Cerh ve tadil yapamayan bir ilim adamı cerh ve tadilin gerektiği yerlerde ictihad yapamaz.

-Akaid okumamış bir ilim adamının kuran tefsiri ve ya tercümesi çok sayıda sıkıntılı duruma sebep verebilir.)

Mezheplerin Dindeki Yeri:
http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/4/Mezheplerin-Dindeki-Yeri.asp?LID=TR&ID=4

 • click women cheat on men what makes husbands cheat
 • treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures
 • manufacturer coupon for bystolic open bystolic savings card
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 5.01.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...