f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Kadının İmamlığı Hakkında Ki Hüküm

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-603  
Soru: ''The prophet had even nominated a woman, Umm Waraka, a hafız of the Quran,as the imam of a mosque in Madina where she led the prayer even with man as followers(Ibn Hanbal,Musnad)'' M. Hamidullah(Constitutional Proplems in Earyl Islam) Hamidullah'ın makalesinde böyle bir hadisten bahsediliyor, Müsned'de geçen. ''Peygamber Ummu Varaka adında hafız bir kadını cemaati erkekler olduğu halde Medine'de bir camiye imam olarak tayin etti'' Hamidullah'ın Erken İslam Tarihi'nde Yapısal Problemler adlı makalesinde bu hadisi delil göstererek hz. Fatıma'nın da muhtemel halife adaylarından olduğunu savunuyor. Kadının kadına imamlığını ve hatta kadının kocasına imamlığını Seyyid Sabık'tan okumuştum (kocasına imamlığı konusunda tam emin değilim) ama. Kadının Başka Erkeklere İmamlığı Konusunda Böyle Bir Hadis Var Mıdır? Varsa Sıhhati Nedir? Bir de Kadının Başka Erkeklere İmamlığı Caizdir Diyen Alimimiz Var Mıdır?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh İmamlık,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Ishma-el Uluçay Önder Nar  
       
Fetva No: F-603 عدد الزيارة : 3426 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: ''The prophet had even nominated a woman, Umm Waraka, a hafız of the Quran,as the imam of a mosque in Madina where she led the prayer even with man as followers(Ibn Hanbal,Musnad)''
M. Hamidullah(Constitutional Proplems in Earyl Islam)
Hamidullah'ın makalesinde böyle bir hadisten bahsediliyor, Müsned'de geçen.
''Peygamber Ummu Varaka adında hafız bir kadını cemaati erkekler olduğu halde Medine'de bir camiye imam olarak tayin etti'' Hamidullah'ın Erken İslam Tarihi'nde Yapısal Problemler adlı makalesinde bu hadisi delil göstererek hz. Fatıma'nın da muhtemel halife adaylarından olduğunu savunuyor. Kadının kadına imamlığını ve hatta kadının kocasına imamlığını Seyyid Sabık'tan okumuştum (kocasına imamlığı konusunda tam emin değilim) ama.
Kadının Başka Erkeklere İmamlığı Konusunda Böyle Bir Hadis Var Mıdır? Varsa Sıhhati Nedir? Bir de Kadının Başka Erkeklere İmamlığı Caizdir Diyen Alimimiz Var Mıdır?

el Cevab: Kadının kadınlara imamlığı beraber namaz kılmaları manasıyla variddir.
Ek 1;
-Kadının erkeklere imamlığı 4 mezhebe göre sahih değildir.
Namazda erkeğin kadına tabi olması sahih değildir. [1]
Maliki mezhebinde böyle bir durum oluşursa namazın iadesi gerekir[2].
İmam Şafii kadınların erkeklerin ve çocukların bulunduğu bir cemaatte kadın imamlık yaparsa kadın ve kadınların ve kız çocuklarının namazları sahih ama erkekler ve erkek çocukların namazları batıl olur iade etmeleri gerekir fetvasını vermiştir[3].
Hanbeli mezhebinde de kadınların erkeklere imamati sahih değildir.[4]
Zahiri mezhebinde de hüküm aynıdır. Kadın erkeğin önüne geçse bile namazı ifsad olur.[5]

Ek 2;
Hz. Fatıma’nın muhtemel halife adaylarından olması ‘’seviyesiz ve mesnedsiz‘’ bir iddiadır. Bugüne kadar Muhammed Ebu Zehra’nın Ebu Hanife isimli eserinde İmam Ebu Hanife’ye nisbet ettiği ‘’o hilafetin Hz. Ali’nin Fatıma’dan olan çocuklarına ait olduğuna inanıyordu ‘’ mesnedini duymuştum ama Muhammed hamidullaha nisbet ettiğiniz bu fikri duymamıştım. Bir insana bir şeyi nisbet edince elden geldiğince kaynak ve sayfa numarası verin ki kontrol edilme şansımız olsun.

Ek 3;
Ummu Varaka hadisi,
Peygamberimizin Ummu Varaka’yı ev ahalisine imam olarak tayin etmesi manasındaki rivayettir.
Sened ve metin itibarıyla kritik edilmiştir.
Ev halkından kasdın kadının kadınlara imameti olduğu anlaşılmaktadır.

Ek 4;
Muhammed hamidullah kitap ve sünnet çizgisinde bir ilim adamı değildir. Çok sayıda kitap ve sünnete ve ehli sünnet akidesine muhalefeti vardır.(Gerekirse bunu detaylandırırım)

 •  
 • Mülahaza: Ishma-el Uluçay
  -Selam; makale adını yazmıştım, ama sayfa sayısını unutmuşum. Kusura bakmayın: Constitutional Problems in Early Islam sayfa 12 isam da ilahiyat makaleleri bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca ehli sünnet olması gerekmez, ehli beyt de kabulümüz. Kendisini iyi bir islam tarihcisi olarak bilirim. Eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim; Hz fatıma'nın halifelik iddia ettiğini beyan etmiyor yazar. Sadece bunun için bir engel yoktu diye fikir ortaya atmış ve delillendirme çabasına girmiş. Kuranda, sünnette ve o zamanın örfünde kadının halife olmasına mani yoktur demiş. Tabi tartışmaya açık bir konu. Ama ameli olarak imamet geçince sizin bilginize müracaat etmek istedim.


  el Cevab:
  Muhammed Hamidullah beyin Hz. Fatıma (ra)ın halifeliği konusunda bir engel yoktu dediği metni FIKIH DERSLERİ KİTAPLIK grubuna eklerseniz herkes okur faydalanır.
  -Halifenin erkeklerden seçileceği konusunda icma vardır. İslam tarihinde başta asrı saadet olmak üzere bir kadının halifeliği asla söz konusu olmamıştır. Muhammed Hamidullah bey bunu nasıl söyledi acaba. Yani ortam buna müsaitti denilebilecek en son zaman dilimi asrı saadettir.
   
 • Mülahaza: Eski Eserler 
  İmam Taberi ve İbn Arabi' nin kadınların erkeklere imamlık yapmasına cevaz verdikleri söyleniyor.

  el Cevab: Bu nakli nereden yaptınız acaba

  Mülahaza: Eski Eserler 
  Okuduğum adres

  http://www.egypty.com/nafeza/muslim_imam.asp 

  el Cevab: İmam Taberi hangi Taberi acaba İbn Arabi hangisi çok sayıda bu lakaplarla anılan şii ve sünni alim var. Böyle durumlarda yazarın tam ismini ya da doğum, ölüm tarihini, eserinin adını vermek lazım.

  Mülahaza: Idris Cebeci 
  Yard.doç.dr. Yakup Mahmutoğlu'nın "Namazda Kadının İmameti" adlı güzel bir makalesi var. (Detay indirme linkindedir)

   

  Mülahaza: Merve Özken 
  Kıyamet alameti resmen

  el Cevab: Grubumuzda kadınlar erkeklere imam olsun ya da olabilir diyen yoktur.
  Kadınların kadınlara evlerinde imamlık yapması izni, peygamber efendimiz tarafından verilmiş bir izindir. 
  Kadınların kadınlarla cemaat yapmasının hükmü mübah fiildir. Asrı saadette faziletli amel sevabı peşinde olan bazı sahabi hanımlar tarafından yapılmış bir fiildir. 
  Kadınların erkekler gibi cemaat yükümlülükleri yoktur.
  Kadınlara erkeklerin cemaatine katılmak mubahtır. Kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları da mubahtır.
  Erkeklerin cemaatle namaz kılmaları (Hanefi müctehidlerine göre) müekked sünnettir. Hanbelilere göre vaciptir. Bazı zahirilere göre namazın olmazsa olma şartlarındandır. (sıhhat şartıdır)

  Not: Kadıların kadınlara imamlık yapması fikri mubah iken Amine Wedud isimli uzak doğu asıllı bir modernist bayan feminist İslam söylemini oluştururken kadın haklarını seslendirirken kadınların erkeklere de imamlık yapabileceğini söylemiştir.
  Soruyu soran bu durumu duymuş ve sormuş biz de gerektiği kadar cevapladık.

   


   

 • [1] İbn Abidin, Reddul muhtar I.577

 • [2] el Hattab el Maliki, et Tac vel İklil II.412

 • [3] eş Şafii el Umm I.191

 • [4] el Muradi, el İnsaf II. 263

 • [5] İbn Hazm el Muhalla II.167

 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 29.03.2020  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...