f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Allahın Sıfatları, Allah'a Tanrı Diye Hitap Etmenin Hükmü,Tanrı Kelimesinin Allah Hakkında Kullanılmasının Caiz Oluşunun Delilleri

 Kitap Detayı Kitap No : F-550  
Soru: Hocam hem Allah, hem Tanrı’yı aynı anda kullanabilir miyiz çok merak ediyorum yardımcı olur musunuz?
read here click here unfaithful wives
doxycycline doxycycline doxycycline


Özelliği İlim Dalı Konusu
Hanefi Fıkıh İman,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Emine Ahsen Önder Nar  
       
Fetva No: F-550 Hit : 3747 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru: Hocam hem Allah, hem Tanrı’yı aynı anda kullanabilir miyiz çok merak ediyorum yardımcı olur musunuz?

el Cevab: Tanrı kelimesi, alemi yoktan var eden yaratıcı manasındadır, kullanılması caizdir.
-Allah’ın isim ve sıfatlarının karşılıkları olan kelimelerle yabancı dillere tercüme edilmesi caizdir. Allah için kullanılması ve bir İslam inancına muhalif mana içermemesi şartı ile...
- İmam Siracuddin el Uşi’nin Bedul Emali isimli inanç eserlerini manzum olarak toplayan meşhur eserinin Şam ulemasından er Reyhani tarafından yapılan şerhinde Türklerdeki tanrı kelimesinin kullanılmasının cevazına dair fetvası vardır. 
Eser hakikat kitabevi tarafından tıpkı basım olarak Türkiye’de basılmıştır.

Mülahaza: 
Yalnız tanrı çok tanrılı anlamına gelir İslam’la tanışmadan önce söyleyen Türkler idi üstelik tanrı çok ilahin olduğunun anlamıdır İslam’da tanrı kelimesi yoktur. Geçmişteki İslamdan önce Türkler de gök tanrısı yer tanrısı tabiri vardı bu yüzden bu kelimenin kullanımı uygun değildir. Allah demek daha doğru.

el Cevab:
Tanrı kelimesi genel anlamda ilah ve Allah manasındadır. Yukarıda da yazdığım kaynak eserin yazarı yetkin bir ilim adamıdır ve cevaz vermiştir. 
İmam Ebu Hanife’nin de el Fıkhul Ekber de verdiği fetva isim ve sıfatların başka dillere tercümesinin cevazıdır. 
el Fıkhul Ekber’in Türkçeye tercümelerinde de konu hakkında bilgi bulabilirsiniz. 
Yer tanrısı gök tanrısı demek tanrı kelimesinin ilah manasında kullanıldığına delildir. Aynı karanlıkların Allah’ı aydınlıkların Allah’ı demek gibi... Böyle denildiği için Allah kelimesi putlara özeldir denilmeyeceği ortadadır.

Yahudilerin, Hristiyanların, Süryanilerin dillerinde de Allah kelimesinin karşılıkları olan kelimeler kullanılmıştır. 
-Bir Yahudi kendi dilinde Allah dediğinde müşrik olmasına rağmen bu caizdir. Müslüman olduktan sonra da Allah yerine kendi dilindeki kelimeyi kullanması caizdir. Allah demesi de caizdir. 
-Musa (as) aralarındayken o isimle Allah’ı zikrediyorlardı. 
-Süryanice ve Sankristçe deki Allah kelimesi de kullanılsa caizdir. İlah manasına gelen her kelimenin kullanılması caizdir. 
-Elbette dili dönenlerin kurandaki geçtiği üzere Allah demeleri faziletlidir. 
-Soru kullanım caiz midir şeklinde olduğundan cevapta caizdir şeklinde olmuştur.
Tanrı kelimesinin Allah hakkında kullanılmasının caiz oluşunun delilleri
Mülahaza: Tanrı kelimesini kullanmak caiz midir? 
el Cevab;
caizdir.

Neden caizdir. Çünkü Allah’ın isim ve sıfatları başka dillerdeki ilah manasında kullanılan kelimelerle tercüme edilmeleri caizdir. 
-Tanrı kelimesi mi kullanılmalıdır, yoksa Allah kelimesi mi ?
-Tanrı kelimesi kuranda geçti mi ?
-Çocuklarımız tanrı mı desin Allah mı desin konusu konuşulmuyor.

Mülahaza: Allah kelimesi yerine tanrı kelimesini söylemek caizse namaza baslarken tanrı ekber desek olur mu?
el Cevab:
Namaz ibadeti ictihad mahalli değildir. Efendimizden nasıl görüldü ise namaz öyle kılınır. Bu sebeple dili Allah kelimesini telaffuz etmeye dönen için Allahu ekber demek gerekir. Dili döndüğü halde yapmazsa namaz sahih olmaz.

Mülahaza: Errahmanu ekber demek caiz ama, Rasulullah’tan böyle geldiğine dair rivayet var mı?

el Cevab:
  er Rahmanu Ekber ile iftitah tekbiri getirilmesi, beni nasıl namaz kılıyor görürseniz öyle kılın hadisine muhalefettir caiz olmaz.
-İftitah tekbiri farzdır. 
Delili: 
-Allah’ı tekbir et ayeti
[1] كَبِّرْهُ تَكْبِيراً
Efendimiz tarafından '' Allahu Ekber '' şeklinde tefsir edilmiştir. Buna göre efendimiz namazlarına iftitah tekbiri getirerek başlamış ve bunu emretmiştir. 
-Ve ''namazsın anahtarı abdest, başka fiilleri haram kılan başlangıç fiili tekbir getirmek, namazın bitimi ise selam vermekledir'' hadisi şerifidir. 
[2]
عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " . 
Not:
Hanefi fıkhı itibarıyla hüküm budur ve delili de yukarıda ifade ettiğim ayet ve hadistir.
bkz.
[3]

Mülahaza: "Bir kimsenin Allah'ın isimleri dışında başka bir isimle Allah'a dua etmesi caiz değildir. Caiz olup emredilen dua Allah Teala'nın şu ayetiyle sabit olmuştur:
"En güzel isimler Allah'ındır. Allah'a bu isimlerle dua edin. Allah'ın isimlerinde aşırı gidenler işlediklerinin cezasını göreceklerdir." (el-A'raf: 180) -alıntı- kaynak; ed-Durru'l-Muhtar c: 6, sh: 396-397.
el Cevab:
Söz konusu mesele Allah’ın isimlerinden başka isimlerle Allah’a dua edilip edilmemesi değildir. 
-Meselemiz; Allah’ın isimlerinin Arapça dilindeki lafızlarının diğer dillerdeki karşılıklarıyla yani eş anlamlılarıyla Allah’a dua edilmesinin caiz olup olmamasıdır. 
- Bedahetle sabittir ki, Adem (as) Allah’a Arapça isimleriyle dua etmemiştir. Yine İbrahim peygamber de aynıdır. Davud peygamberin Zebur’u Arapça değildir ve Allah’ın isimleri de Arapça değildi. 
-İsa peygamberin dili ve incili de Arapça değildi ve Allah’ın isimleri de Arapça değildi. 
La ilahe illallah ,Allahın isimleriyle ve Allahın isimlerinin karşılığı olan kelimelerle Allaha dua edilir. İnkar edilmesi mukabereden başka bir şey olmaz. • [1] el İsra :111

 • [2] Ebu Davud,es sünen, h no: 61 ve 918 ;et Tirmizi, es Sünen, h no: 3 ;Ahmed b Hanbel,el Müsned, I.123ve 129;el Hakim, el Mustedrek, I.132

 • [3] İbnu'l Humam, Fethu'l-kadir I.281

 • open go how many guys cheat
 • click here website why do married men cheat
 • read here redirect redirect
 • cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
 • bystolic savings card bystolic coupon 2014
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Muhammed Ender / 9.12.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...