Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Bir Mezhebe Bağlı Olmanın Hükmü, Vehhabilik Mezhebinin Ehli Sünnetten Olup Olmaması Meselesi, Vehhabi Mezhebi Bağlılarının Maturidi Ve Eşarileri Tekfir Etmeleri

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-399  
Soru: [Vehhâbî denilen kimseler, Ehl-i sünnet mezhebinde değildir. Mezhebsizdir. Bunlara (Vehhâbî) veyâ (Necdî) denir. Vehhâbîliği ingilizler kurdu. Abdülvehhâb oğlu Muhammed adındaki Necdli soysuz, câhil bir din adamı vâsıtası ile kurdular. Kitâblarında, vehhâbî olmıyan müslimânlara müşrik, kâfir diyorlar. Bunları öldürmek, kadınlarını, kızlarını, mallarını ganîmet olarak almak câizdir yazıyorlar. Bol para vererek, topladıkları mezhebsiz, câhil din adamlarını vehhâbî yaparak, her memleketde açdıkları, (Râbıta-tül’âlem-il-islâmî) ismindeki vehhâbî merkezlerine gönderiyorlar. Bunların islâmiyyete uymayan yazılarını, [Dünyâ islâm âlimleri birliğinin fetvâsı diyerek] bütün islâm memleketlerine yayıyorlar. Her sene, hâcılara parasız dağıtıyorlar. Bu yazılardan birinde, (Kadınların Cum’a namazı kılmaları farzdır) diyor. Kadınları, kızları zor ile Cum’a namazına gönderiyorlar. Kadın, erkek karışık namaz kılıyorlar.
cheats infidelity in marriage married woman looking to cheat
lisinopril lisinopril lisinopril
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
bystolic generic name linzess patient assistance what is the generic for bystolic


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Mezhepler,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Ubeydullah Geylani Önder Nar  
       
Fetva No: F-399 عدد الزيارة : 2946 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: [Vehhâbî denilen kimseler, Ehl-i sünnet mezhebinde değildir. Mezhebsizdir. Bunlara (Vehhâbî) veyâ (Necdî) denir. Vehhâbîliği ingilizler kurdu. Abdülvehhâb oğlu Muhammed adındaki Necdli soysuz, câhil bir din adamı vâsıtası ile kurdular. Kitâblarında, vehhâbî olmıyan müslimânlara müşrik, kâfir diyorlar. Bunları öldürmek, kadınlarını, kızlarını, mallarını ganîmet olarak almak câizdir yazıyorlar. Bol para vererek, topladıkları mezhebsiz, câhil din adamlarını vehhâbî yaparak, her memleketde açdıkları, (Râbıta-tül’âlem-il-islâmî) ismindeki vehhâbî merkezlerine gönderiyorlar. Bunların islâmiyyete uymayan yazılarını, [Dünyâ islâm âlimleri birliğinin fetvâsı diyerek] bütün islâm memleketlerine yayıyorlar. Her sene, hâcılara parasız dağıtıyorlar. Bu yazılardan birinde, (Kadınların Cum’a namazı kılmaları farzdır) diyor. Kadınları, kızları zor ile Cum’a namazına gönderiyorlar. Kadın, erkek karışık namaz kılıyorlar.

el Cevab:
S-1-Vehhâbî denilen kimseler, Ehl-i sünnet mezhebinde değildir. Mezhebsizdir. Bunlara (Vehhâbî) veyâ (Necdî) denir.
C-1:
Vehhabilik; Muhammed b. Abdilvehhab isimli bir ilim adamına nisbetle anılan Suudi Arabistan’da Suud ailesinin iktidara gelmesiyle ön plana çıkan bir harekettir.
Vehhabiler Allah’ın müteşabih sıfatları konusunda Ehli Sünnet dairesi dışına çıkmışlardır. Tekfir konusunda ve tevhid konusundaki ve iman amel ilişkisi konusundaki anlayışları da esasen Ehli Sünnet iken yaptıkları eklemelerle Ehli Sünnet anlayışının dışına çıkmıştır.
Bidat nitelemesi ve tarifinde de yine uçlara kaymışlardır.
Vehhabilerin okullarında da bizim ilim meclislerimizde de atahavi akaidi okunur ve içeriği ortak inanç değerlerimizi oluşturur.
Mezhepsizlikleri konusu ictihad iddia etmelerinden ve taklid haramdır kanaatine sahip olmalarındandır.
Bu konularda geniş olarak kanaatimi heresiology grubunda yazmıştım. Tekrar etmiyorum.

S-2: Abdülvehhâb oğlu Muhammed adındaki Necdli soysuz, câhil bir din adamı vâsıtası ile kurdular. Kitâblarında, vehhâbî olmıyan Müslümanlara müşrik, kâfir diyorlar. Bunları öldürmek, kadınlarını, kızlarını, mallarını ganîmet olarak almak câizdir yazıyorlar.
C-2:
Soysuz ve cahil bir din adamı nitelemesi yanlış bir eleştiri üslubudur. Bu üslup Müslüman ve Sünniler tarafından kullanılmamalıdır.
Muhammed b. Abdilvehhab çok sayıda uc fikri savunmuş, gayrimüslimler hakkındaki ayetleri Müslümanlar hakkında delil olarak kullanmıştır.
Vehhabi ekolu tevhidi üçe ayırıp rububiyet tevhidi ve esma ve sıfat tevhidi açısından eşarileri ve maturidileri tekfir etmişlerdir. Mutedil olanları ise tekfirden uzak durup tefsik etmişlerdir.
Kendilerinin bazı büyükleriden yakın dönemde eşari ve maturidilerin İslam dairesi dışında oldukları inançlarını dinlemişimdir.
Osmanlı dömeminde Haremeyde mezalimleri ise Mekke ve Medine ehli arasında hala konuşulur.
Ama günümüzdeki temsilcilerinin çoğunluğu daha bir üsluplarına dikkat etmeye başlamışlardır.
Buna göre bu söylemleri bizlerin onları kazanmak için seslendirmemiz daha uygundur.

S-3:(Kadınların Cum’a namazı kılmaları farzdır) diyor. Kadınları, kızları zor ile Cum’a namazına gönderiyorlar. Kadın, erkek karışık namaz kılıyorlar.
C-3:
Bu konular Hanbeli ictihadlarıdır. Anlayışla karşılanılabilecek fıkhi farklılıklar olarak mütalaa edilmelidirler.
Kadın erkek karışık namaz kılınması durumu ancak Haremeyn de oluşuyor.
Zaruret, haciyyat kavramlarının oldukça kolay bir şekilde ameli konulara uyguladıklarından Haremeyn deki düzenleme yapıldığı takdirde önüne geçilebilecek karışıklıklara düzenleme ile uğraşmayıp cevaz veriyorlar.
Ama kadın erkek karışık namaz kılıyorlar ifadesi bilmeyenlerce bizim Türkiye deki solcularının cenaze namazlarında karışık saf tutmalarını çağrıştırıyor. Durum öyle değildir.
Netice itibarıyla vehhabilik hareketi ilk dönemdekinden farklı olarak ehli sünnet ve l cemaat ekolunun zeminine doğru kaymaktadır.
İlmi gelenekleri oturdukça İslam ülkelerinden Suudi Arabistan’a gidip gelen ulema ve fuzala ile iletişim kurdukça daha sağduyulu ve uç fikir ve inançlardan kendilerini arındırma eğiliminde insanlar haline dönüşmektedirler.
Onları tekfir ederek ve İngiliz ajanı nitelemesiyle karalayarak hıvar ve diyalog zemininden uzaklaştırmamak daha uygun olacaktır.

 • all wives cheat online women who cheated
 • treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures
 • what are aids symptoms hiv early symptoms new hiv treatment
 • abortion pills over the counter how much do abortions cost when is it to late to get an abortion
 • bystolic coupon 2013 bystolic add on copay card bystolic generic alternative
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 21.11.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...