Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Diş Kovuklarında ki Ve Üstlerinde ki Taşlaşmış Tortular Gusle Mani midir?

 Kitap Detayı Kitap No : F-389  
Soru : "Dişteki yemek artığı suyu emip altına geçirecek kadar yumuşak ise, gusle bir engeli yoktur. Fakat dişteki yemek artığı katılaşıp suyu altına geçirmeyecek nitelikte ise, gusle manidir." bu fetvayı açıklar mısınız? Eğer diş çukurundaki suyu geçirmeyen katı artıkların çıkarılması zor ise, bunlar affedilir mi, kişi mazur sayılır mı? Yoksa çıkarılmasının zor olması hükmü değiştirmez mi? Ne yapmalıdır?
website women affair open
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
open women who cheated how many guys cheat
read here read read
bystolic coupon site coupons for bystolic
progesterone progesterone progesterone
abortion pill abortion pill abortion pill


Özelliği İlim Dalı Konusu
Hanefi Fıkıh Gusül, Dolgu Yaptırmak,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Bir Katılımcının Sorusu Önder Nar  
       
Fetva No: F-389 Hit : 7575 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru : "Dişteki yemek artığı suyu emip altına geçirecek kadar yumuşak ise, gusle bir engeli yoktur. Fakat dişteki yemek artığı katılaşıp suyu altına geçirmeyecek nitelikte ise, gusle manidir." bu fetvayı açıklar mısınız? Eğer diş çukurundaki suyu geçirmeyen katı artıkların çıkarılması zor ise, bunlar affedilir mi, kişi mazur sayılır mı? Yoksa çıkarılmasının zor olması hükmü değiştirmez mi? Ne yapmalıdır?


el cevab:

("Dişteki yemek artığı suyu emip altına geçirecek kadar yumuşak ise, gusle bir engeli yoktur. Fakat dişteki yemek artığı katılaşıp suyu altına geçirmeyecek nitelikte ise, gusle manidir." )

Bu fetva ihtiyat ya da ''ahvat olanla'' ameli esas alanlar için verilmiştir.[1]

 

( ذَكَرَ الصَّدْرَ الشَّهِيدُ حُسَامُ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إذَا كَانَ فِي أَسْنَانِهِ كُوَّاتٌ يَبْقَى فِيهَا الطَّعَامُ

لَا يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ وَيُجْرِي الْمَاءَ عَلَيْهَا . وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ وَالْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ خِلَافُ هَذَا ،

َالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَفْعَلَ انْتَهَى .)

Fetva ise diş kovuklarında ve üstlerindeki taşlaşmış tortuların gusle mani olmaması şeklindedir. . Elinden gelenin, imkan dahilin de diş taşları ve tortularının oluşmasına izin vermemesi esastır. Ama oluşan ya da oluşma sürecinde olan tortular gusle mani değildir.

İbn Nuceym; Ebu'l Leys es semerkandi ve Mi'racu'd-diraye (Bu kitap el Hidaye şerhlerindendir)sahibi el Kaki 'nin :''racih olan bunların gusle mani olmamalarıdır'' fetvalarını nakleder. [2]

 

 ( . ولو كان سنه مجوفا أو بين أسنانه طعام أو درن رطب يجزيه لان الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا كذا في التجنيس ثم قال: ذكر الصدر الشهيد حسام الدين في موضع آخر إذا كان في أسنانه كوات يبقى فيها الطعام لا يجزيه ما لم يخرجه ويجري الماء عليها. وفي فتاوى الفضلي

والفقيه أبي الليث خلاف هذا فالاحتياط أن يفعل ا ه‍. وفي معراج الدراية: الاصح أنه يجزيه )

 

Not: Bu konuya daha önce diş dolgusu ile alakalı soru cevaplanırken de değinilmişti.

 

Dişe Dolgu Yaptırmanın Hükmü için bakınız;

Soru: Diş doldurma ve kaplama meselesi hakkında malumat verir misiniz?

el Cevab: http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/22/Dise-Dolgu-Yaptirmanin-Hukmu.asp?LID=TR&ID=22

 

Diş Dolgusunun Hükmü İçin Bakınız;
Soru: Hanefi mezhebinde gusül için ağız ve burun vücut dışı sayılıyor ve yıkanması farzdır. Bazı din alimleri diş dolgusunun gusüle engel olduğunu bu yüzden gusül alırken ağız ve buruna su vermenin sünnet sayıldığı mezhepleri taklit edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu doğru mudur?

el Cevab: http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/61/Dis-Dolgusunun-Hukmu.asp?LID=TR&ID=61

Mülahaza: Diş taşları gusle mani olmaz bunu biliyorum. Ben diş diplerindeki, dişlerin arasındaki artıkları soruyorum. Siz diş kovuklarındaki artıklar da mani olmaz dediniz ama burda tam tersi yazıyor buna ne dersiniz?

Bu artıklar, katılaşmışsa, gusül caiz olmaz; çünkü su, bunun altına sızmaz. Bunda zaruret ve güçlük de yoktur.( Halebi-yi kebir)

Dişlerin arasında, diş kovuğunda katılaşmış yemek artığı bulunursa, gusül sahih olmaz. (Kadıhan)

Diş arasındaki yemek kırıntısı katılaşır da, suyu geçirmezse, gusle mani olur. (Mec. Zühdiyye)

Dürr-ül-muhtar’ın, (Diş çukurundaki şey, gusle zarar vermez diyen olmuşsa da, bu şey, katı olup, altına su geçmezse, guslü caiz olmaz) ifadesini İbni Abidin hazretleri şöyle açıklıyor:

Zarar vermez denilmesi; su, dişteki şeyin altına sızıp, ıslatacağı içindir. Hulasat-ül-fetava’da­ da, böyle yazmaktadır.

Bu fetvadan da anlaşılıyor ki, altına su geçmezse, gusül caiz olmaz.

Hilye’de ve Münyet-ül-musalli şerhinde de böyle yazılıdır.

(Redd-ül-muhtar)

Merakıl-felah’ı açıklayan Tahtavi, (Diş çukurundaki yemek artıklarının altına su geçerse, gusül caiz olur.

Bunlar, sert olup altına su geçmezse, gusül caiz olmaz. Feth-ul-kadir’de de böyle yazılıdır) diyor.

------------

el cevab: 

Hanefi fıkıh kitaplarında her iki fetva'nın da var olduğunu yazdım ve buna işaret eden mufassal fıkıh kaynaklarımızdan ilgili fetvaların Arapça metinlerini de alıntıladım.

Tercümelerini de yazdım. Sayfa numaralarını da yazdım.

Gusul sahih olmaz diye olan fetvanın neden söylendiğini de yazmıştım...

----

Dinimizislam.com sitesinden almışsınız... Bu sitenin fetvaları genelde hanefi ilmihal kitaplarından alıntıdır ve doğrudur. Şu farkla ki Hanefi kaynaklarından naklettikleri fetvaları; ''Fetvayı nerelere dayanarak verdiğimizi bilmeyenin fetvalarımızı nakletmesi caiz olmaz'' diyen imam Ebu Hanife (ra)ın bu sözünün ne derece önemli olduğunu idrak etmeye vesile olacak şekilde naklediyorlar hep...

-Hurmeti musahara da aynı durum var. Nakiller doğru ama bir fakihin dikkatiyle değil, bir nakilcinin özeniyle nakil yapıyorlar. Sonrasında da, okuyanlar ya fetvanın kasdını tam anlamıyor ya da dar olmadığı kadar hayat darlaşıyor.

 

Mülahaza: Benim sorumun cevabı burada yok. Orda kaplama ve dolgudan bahsediyor ben dişlerin arasındaki katılaşmış yemek artıklarından bahsediyorum. Siz benim soruma cevap vermemişsiniz ki. Siz diş kovuğundaki taşlaşmış artıklar gusle mani olmaz dediniz, ben de mani olur diyen âlimleri ve kitapları yazdım. Sizin buna cevap vermenizi istemiştim ama siz farklı bir şey yazmışsınız.

 

el cevab :

Tamam. Önce şu metni okuyun !

[3] ( . ولو كان سنه مجوفا أو بين أسنانه طعام أو درن رطب يجزيه لان الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا كذا في التجنيس ثم قال: ذكر الصدر الشهيد حسام الدين في موضع آخر إذا كان في أسنانه كوات يبقى فيها الطعام لا يجزيه ما لم يخرجه ويجري الماء عليها. وفي فتاوى الفضلي

والفقيه أبي الليث خلاف هذا فالاحتياط أن يفعل ا ه‍. وفي معراج الدراية: الاصح أنه يجزيه )

-----

Sonra şu cümleyi okuyun;

إذا كان في أسنانه كوات

------

Sonra şu kelimeye bakın,

كوات

Bu kelimenin müfredi كوة dir.

Manası ''aralık'' demektir. Yani dişlerin arasındaki aralıklar.

Yukarıdaki el Bahrur Raik’teki mana şöyle olur.'' ...dişlerin aralıklarındaki katılaşmış kalıntılar da çıkarılıp temizlenmedikçe gusül olmaz denilmişse de Ebu'l Leys’in fetvalarına göre durum bunun aksidir. Yani diş aralarındaki katılaşmış kalıntılar guslün sıhhatine zarar vermez. İhtiyat ise temizlenmesini gerektirir. Miracu'd diraye de ise ...sayılanlar ve diş arasındaki katılaşmış artıklarla birlikte gusül alınmasının caiz olduğu fetvaya bağlanmıştır.'' yazılıdır.

Not:
Ahvat:
Mezheplerin farklı ictihadlarını öğrenip hepsinin öne sürdüğü şartlara uygun şekilde ibadetlerini yapmak demek. • [1] Bu duruma İbn el Humam, Fethu'l Kadir I.91 vd. de işaret etmiştir.

 • [2] bk. İbn Nuceym , el Bahru'r-Raik I.88

 • [3] bk. İbn Nuceym, el Bahru'r-Raik I.88

 • click here women that cheat on their husbands married affairs
 • cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 22.02.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...