Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Vitir Namazının Hükmü, Kunut Dualarının Sesli Okunmasının Hükmü, Vitirde Alınan Tekbirin Hükmü

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-387  
Soru: İmam Ebu Hanife vitir namazının vacip, imameyn ise sünnet olduğunu söylüyor... Bazen imameyne tabi olup vitir kılmamak kişiyi günaha sokar mı?
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
wife affair click here husbands that cheat
free abortion pill abortion pictures pro life abortion
bystolic coupon 2013 bystolic coupon 2014 bystolic coupon 2014
bystolic savings card bystolic patient assistance bystolic coupon 2014
bystolic free trial coupon bystolic add on copay card
bystolic coupon 2013 forest patient assistance bystolic generic alternative


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Namaz, Vitir Namazı,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Müddessir Demir,Yahya Aydın,Şeyma Kulak,Büşra Yıldırım,Abdullah Harun Akça,Aciz Kul Önder Nar  
       
Fetva No: F-387 عدد الزيارة : 3255 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: İmam Ebu Hanife vitir namazının vacip, imameyn ise sünnet olduğunu söylüyor... Bazen imameyne tabi olup vitir kılmamak kişiyi günaha sokar mı?

el Cevab:  Vitri terk etmeyin.


Mülahaza: Yahya Aydın
Yani imameyne tabi olamaz mıyız?

el Cevab: Delillere bakabilen fetva sormaz. Kendisi araştırma neticesine göre amel eder. Delillere bakamayan ise fetvaya tabii olur. Vitr terk edilmez. Delilleri güçlüdür. Vacibliği sabittir.


Mülahaza: Müddessir Demir
İmameyn sünnet demesi de bir fetva dahilinde değil midir? Bunu özele indirgemeden soruyorum aslında. Ebu Hanife ve imameyn arasında tercih hakkımız var mıdır (sonuçta her delili araştırma kudretimız yok)

el Cevab: Konu fetva ehliyeti açısından birdir. Fetvaların delillerine bakıp kritik etme ve daha güçlü veya daha zayıf görme alt yapınız varsa fetvalar arasında tercih edebilirsiniz.
Fetvaların delillerini kritik etme (ayetlerde tefsir hadislerde sened ve metin kritiği kıyas da ve diğer delillerde ilmi kanaat oluşturma )durumunuz varsa tabii caizdir. Yoksa müftabih ile amel etmelisiniz.
Mezhebin sahibi Ebu Hanife’dir. Sadece onun fetvalarıyla amel etmeniz de caizdir.

Not: Hadis e zayıftır ya da sahihtir demek ictihaddır. Hadislerden hüküm çıkarmak ictihaddır.
Bir hadisin hükmünü diğer hadise tercih etmek ya da cem etmek ictihaddır.
Fetva ehliyeti olmayanın ictihad etmesi caiz değildir.


Mülahaza: Hasan Zor
Soru: Vitir namazında kunut dualarının cehren okunması sehiv secdesini gerektirir mi?

el Cevab: Kunut dualarının sesli okunması caizdir. Bir şey gerekmez.


Mülahaza: Şeyma Kulak
Soru: Vitir namazında ikinci tekbiri elimizi kaldırırken mi alırız yoksa bırakırken mi? Mümkünse ayet hadis delili ile cevaplayabilir misiniz?

el Cevab: Kunuttan önceki tekbir hakkında durum şudur.
Vitir namazı akşam namazı gibi kılınan bir sünnet namazdır. İmam Ebu Hanife delillere bakarak bu namazın vacib olduğuna dair fetva vermiştir.
Hanefi fukahası vitir namazının son rekatında rükudan önce efendimizin kunut dualarını okuduğu rivayeti esas alarak kunut okunmasının meşru olduğunu fetvaya bağlamışlardır.

Diğer fukaha sabah namazının ikinci rekatının tamamlanmasından sonra ve rükudan sonra ya da rükudan önce de kunut dualarının okunmasının caiz olacağını fetvaya bağlamışlardır.
Bütün vitir namazı ve kunut okunması ile alakalı rivayetlerde kunuta başlamadan önce getirilen tekbirin delili olabilecek bir ifade var mı baktım ama şu an için ulaşamadım.
Sünnet metinlerinde konuya delil olabilecek bir ifade var mı bakacağım.
Ama vitir namazının bitmesi sebebiyle kunut duasına başlandığının işarı için müstehab kabul edildiği kanaatini taşıyorum.
Bir rükundan bir diğer rükuna intikal edilirken tekbir getirmeye kıyasla bu amel fetvaya bağlanmış olsa gerektir.
İftitah tekbirinde esas olan tekbirdir.
Ellerin kaldırılması sünnettir. İftitah tekbiriyle birlikte, öncesinde veya sonrasında ellerinizi kulak hizasına kaldırsanız sünnet yerine gelmiş olur.
Ellerin kaldırılması arkada saf tutanlara ama imamın sesini duyamayanlara namaza başlandığının alameti olsun diye meşrudur diyen ilim adamlarının görüşüne bakılırsa, özellikle imamın ellerinin iftitah tekbiriyle birlikte ya da sonrasında kaldırılması gerekir.

 
Mülahaza: Büşra Yıldırım
Soru: Vitir namazının Hanefilere göre kazası var mıdır?

el Cevab: Hanefilere göre vitrin kazası vacipdir.


Soru Sahibi: Abdullah Harun Akça
Soru:Haram ile mekruh ve vacip ile farz arasındaki çizgiyi nasıl ölçeceğiz?
1. İkindi vaktinde kerahat girdikten sonra farz namaz kılmak, tuvalete sıkışmışken namaza durmak mekruhtur. Bu ve benzeri durumlar "zaten mekruh haram değil sonuçta" şeklinde değerlendirilir mi yoksa sürekli tekrarlanmaları durumunda harama dönüşür mü? Bununla ilgili bir fetva var mı acaba?
2. Vitir namazı vaciptir, Hanefilerde kılınmamaları kaza edilmesini gerektirir. Sonuç itibariyle vacip olan bir ibadettir ve farz değildir, kazasının yapılmaması durumunda ahirette sorumlu tutulur muyuz? Kulaktan dolma "vakit namazın cezası cehennemde 80 yıl yanmaktır" şeklinde bir bilgi ortalıkta geziyor. Bu bilginin doğru olduğunu kabul edersek, vitir namazı içinde kaza gerektirmesi nedeniyle böyle bir ceza söz konusu mudur?

el Cevab:
c1.
Bu mekruhlar ihtiyat içindir. Harama dönüşmez.
c2. Vitrin kazası vaciptir.
''Bir vakit namazının cezası 80 yıl cehennemdir'' sözü Hz. Ali’ye nisbet edilir.
Cehennemin fena bulması ve azabın fena bulup sonlanması meselesiyle alakalı eserlerde bu tür rivayetleri görebilirsiniz.
Tefsirlerde de ''halidine fiha ebeda'', ve cehennem azabı ile alakalı ayetlerin tefsirinde bulabilirsiniz.
Ama namaz kılmayanların cezası olarak delil olacak bir açı bilmiyorum.

Mülahaza: Aciz Kul
Şafii de vitrin kazası var mı?

el cevab: Şafiilere göre de vitrin kazası gerekir.

 • website how to know if wife has cheated open
 • bystolic copay savings card bystolic manufacturer coupon
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 25.12.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...