Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Allah İman Edenlere Neden Yardım Etmiyor? Müslümanlar Neden İşkence Altında

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-292  
Şuan kafan öyle karıştı ki üzüntüden başıma ağrılar girdi inanın size sorum şu inşallah biz Allah (cc). Seviyoruz ve güveniyoruz vs. dinimiz hak dini neden tüm Müslümanlar işkence altına neden ilahi yardım gitmiyor şu fotoyu gördüm yemin ederim kafam karıştı nerde hak din nerde ilahi yardım diye.
bystolic coupon site coupons for bystolic
abortion pill abortion pill abortion pill
doxycycline doxycycline doxycycline
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
bystolic generic name what is the generic for bystolic
bystolic coupon 2013 bystolic add on copay card bystolic generic alternative


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Menzilli Seyyide Önder Nar  
       
Fetva No: F-292 عدد الزيارة : 4187 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Allah İman Edenlere Neden Yardım Etmiyor? Müslümanlar Neden İşkence Altında-

Soru:
Şuan kafan öyle karıştı ki üzüntüden başıma ağrılar girdi inanın size sorum şu inşallah biz Allah (cc). Seviyoruz ve güveniyoruz vs. dinimiz hak dini neden tüm Müslümanlar işkence altına neden ilahi yardım gitmiyor şu fotoyu gördüm yemin ederim kafam karıştı nerde hak din nerde ilahi yardım diye.
- Fıkıh derslerine iki defa soru yazdım ama ne yanıt geldi ne de grupta paylaşıldı bunun nedeni nedir?

el Cevab: Sorularınızı aşağıdaki gibi netleştirebiliriz.
s1. Neden Müslümanlar işkence altında
s2. Allah’ı sevmemize rağmen neden bize yardım etmiyor zulüm altında eziliyoruz.
s3 Allah yardım etmeyince kafam karıştı
s4 Benim bu soruma neden cevap verilmedi ve sorum grupta yayınlanmadı.

c1-Müslümanlara Allahın Yardımının Ulaşmama Sebepleri
A- Müslümanlar İslam ülkelerinde büyük bir nüfus sahibi olmakla birlikte İslam ve değerleri etrafında birlik halinde değillerdir.
- Allah’ın ve Rasulünün emir ve nehiylerinin çiğnenmesine ses çıkarmamaktadırlar.
- Faiz yemek ve faizli işlemler yapmak hakkında Allah şöyle buyurmuştur. ''Allah ve Rasulünden faiz yiyenlere harp ilan edilmiştir.''

Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibidirler.
- Diğer dini şeair ve ilahi emirler İslam ülkelerinin çoğunda çiğnenmektedir.
-Müslümanların Yaşadığı Ülkelerde  İslami Değerler  ''Hüküm Yalnızca Allaha aittir'' ayetine, rağmen  Anayasa ve yasal düzenlemelerde hakem ve asıl unsur değildir.
''Allah kafirlere iman sahipleri üzerinde Hükümranlık yetkisi vermedi '' ayetine rağmen müslümanlar müslüman olmayanların peşinden gitmekte İslam Dininin gereklerini yerine getirmemektedirler.

B-Müslümanları yönetenlerin çoğunluğu İslami Hassasiyet Sahibi Değiller
İslami  değerleri hayatlarında tatbik etmedikleri gibi iftihar eden insanlar da  değiller.Nefislerine ve hevalarına esir insanlar.
Bu sebeple Müslümanların dertleriyle dertlenmemektedirler.Ve Alınması gereken tedbirleri almamakta ve almak isteyenleri de sebote etmektedirler.

C-Müslümanların  bir İslam devletinin Yoktur.
-Müslümanların halife seçmeleri farzı ayndır. Beyâtsız yaşamak cahiye ölümü ile ölmek günahı kazandırır. Beyat Allah’ın rızasına uygun şekilde emredildiği müddetçe Siyasi ve askeri İslam otoritesine kayıtsız itaat etmek demektir.

- Halifesi, beyatı, ordusu olmayan bir İslam ümmeti şeytanın askeri zalimlerin karşısında elbette aşağılanacaktır, ezilecektir. Irakta, Suriye’de ve benzer ülkelerde olan biten hamisiz ve sahipsiz Müslümanların ezilmesinden başka bir şey değildir.

D-Müslümanların Kendilerine Rehberlik  Edecek Müttaki Alimleri yoktur.
Laik ve demokratik ülkelerin kanunları çerçevesinden çıkmayan ilim adamları vardır ve onlar ölenlerimize ;yaşlı kadınlar kadar bile ağıt yakmamakta ve üzüntülerini bile ifade etmek akıllarına gelmemektedir.

E-İslam dininin çok sayıda esası ülkemizde ve diğer ülkelerde bizatihi Müslümanlar tarafından çiğnenmektedir.
-Ülkemizde İslam miras hukuku bizatihi Müslümanlar tarafından uygulanmamaktadır.
-Kadınlar çok büyük yüzdeyle tesettür ve diğer kadın sorumluluklarına açıkça başkaldırmaktadırlar. Müslümanım ama başımı kapamayacağım, müslümanım ama çok evliliğe karşıyım. Müslümanım ama içki içmek istiyorum. Müslümanım ama çocuklarımı serbest bıraktım herkesin dini kendine, Müslümanım ama enflasyon oranında faiz almak caizdir. Örneğin ,Kadınların yolculuğa mahrem olmadan çıkmaları büyük bir başkaldırıdır.
-Zinanın 13-14 yaşlarına kadar toplumlarımızda inmesi ve yaygınlaşması acı bir vakıadır. Hiç kimse kılını kıpırdatmamaktadır.
-Helak edici günahların toplumumuzda çok yaygınlaşması, şirkin açıktan işlenmesi, sihirin çok yaygın olması, haksız yere adam öldürülmesi, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunulması, içkinin çok yaygın olarak içilmesi, zinanın çok yaygınlaşması, helak olma rahmetten kovulma ve duaların kabul olunmamasını gerektiren günahlardır.

F-Allah İslam Havzasının Korunması için Adil bir halife ve onun emri altında cihad etmeyi farz kılmıştır.
-Hakkında çok sayıda ayet ve hadis olan cihad farizası atıldır. Günümüz ilim adamları cihadı laik sosyal hukuk devleti kanunlarına uygun bir kavram olarak açıklamakta ve onca zulüm, katl, işkence yağma gerçekleşmesine rağmen ''bir adet Kan sahibi adam '' çıkıpta Müslümanlara Allah’ın ve Rasulunün emir ve nehiylerini hatırlatmamaktadır. Halbuki ''hayat; iman ve cihattır. ''
- Kafirler ve adaleti hiçe sayıp zulmedenler kendilerinden başka bütün insanlara karşı hep saldırgan olmaya devam edeceklerdir.
Allah müminlere '' Size saldırmaktan geri durmayacak olanlara karşı kendinizi savunabileceğiniz her türlü kuvveti biriktirin ve hazırlayın '' buyurmuştur. Müslümanlar bu emri yerine getirmemişler ve neticesinde ülkeleri yabancı güçler tarafından işgal edilmiş kendileri de zulüm ve işkencelere maruz kalmışlardır.

C 2-Allah’ı sevmemize rağmen neden bize yardım etmiyor zulüm altında eziliyoruz.
Dua ibadettir. Allah iman edenlerin velisi koruyucusudur.
Bununla birlikte Allah iman ettiğini söyleyen bu ümmet Allah’ın yardımını vadettiği şartları yerine getirmedikleri için ilahi yardım ve destekten mahrum olmaktadırlar.

C 3 -İlahi Yardım Gelmemesinden Dolayı  Akla Gelen Olumsuz Düşünceler Hakkında
Allah yardım etmeyince kafam karıştı sözü, iman etmeden mümin muamelesi görüp cennet beklentisine girmek,
-Tevbe etmeden günahlarının affolunmasını beklemek
-Evlenmeden hamile kalmayı ümit etmek,
-Çalışmadan ücret talep etmek gibi bir fiil olur.
İmanın bir kültürü vardır. O kültür iman sahiplerine peygamberleri tarafından öğretilir. O kültürü mutlaka öğrenmelisiniz.
Bu kültüre göre iman sahipleri dünya hayatına imtihan edilmek üzere gönderilmişlerdir.
-Bireylerin imtihanı kaderlerinde yazılı olan imtihanlara muhatab olmakla gerçekleşir. Herkes mutlaka zorluklarla ve kolaylıklarla imtihan olacaktır. Her nefis mutlaka ölecektir.
-Toplumların ve zamanların da imtihanları vardır. O toplumlarda yaşayanlar o zamanda yaşayanlar o imtihanlardan geçeceklerdir.
Bireysel ve toplumsal imtihanlarda iman sahibinin imanının gereği; sabretmek ve salih amel etme halini elden geldiğince koruyarak başa gelenlere imani tavrını korumaktır.
-İçki içilen toplumlarda çok sayıda toplumsal maraz ve kötülük oluşacağını peygamberimiz haber vermiştir. Zina yaygınlaştığında çok sayıda hastalık vücuda gelir ortaya çıkar. Evlilik zorlaştırıldığında bunun topluma yansıması mutlaka olur.
Batılı toplumlarda ve doğulu toplumlarda ortaya çıkan çok sayıda kötülüğün sebebi adaletsizliktir. Zulüm insani bir marazdır.
-Bütün bu marazlar toplumlarda oluşuyorsa bunların sebeplerini ortadan kaldırmak önemsenmelidir.
-Açlık varsa bunun birçok sebebi olabilir. Afrika da olduğu gibi... Allah onları neden aç bıraktı demek hatadır. Ama onların neden aç kaldığı sorunu sebepleri insani olan insan kaynaklı sorunlardır. Onlara zulmedenlerin de katkısı vardır, kendilerini insanlığın gereği olan çerçevede tutmamanın da bunda etkisi vardır. Tabii dünya da Müslümanım diyen insanların da onlara karşı sorumlulukları vardır.
Dünyanın zenginlik kaynakları arapların ellerindedir ama araplar büyük sorumsuzluk örneği gösterip tuvaletlerine altın kaplama eşyalar koyma, israfı ve gereksiz tüketimi haram kılan bir dinin mensubu olmalarına rağmen en müsrif toplum olma tercihindedirler.

-Fakirlik ve zenginlik Allah’ın imtihan vesileleridir. Ama zenginler sadaka ve zekât vermekle fakirler sabretmek ve çalışmakla emredilip fakirlik ve zenginlik birer imtihan vesilesi kılınmışlardır. Zenginler Allah’ın kendilerine verdiği mülkten fakirlere katkıda bulunmayınca yeryüzünde fitne çıkmaktadır.

Hulasa olarak: Bir insan sağlıklı düşünemeyince kafası karışır. Kafanız karışınca hemen kendinizi kontrol edin bilgi eksikliğinizi yardım alarak giderin ve olaylar ve sebepleri ve sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapın, netice hayırlı olacaktır.

C 4-Sorulan Sorulara Verilen Cevapların Gecikmesi Ya da Cevap Verilmemesi Hakkında
Sorulara her zaman elden geldiğince cevap veriyoruz.
Bazen vakit bulamayıp geciktirebiliyoruz. Bazen bu fıkıh grubumuzun çapını aşar diye es geçiyoruz. Madem grup açtınız cevaplamalısınız demeyin, Allah takat versin ve razı olsun deyin ki ecir kazanalım.

 • why do people cheat why women cheat on men redirect
 • link reasons why women cheat why do wifes cheat
 • bystolic coupon site coupons for bystolic
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Muhammed Ender / 9.09.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...