Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Seferilik Kuralları

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-263  
Sefer bahsinden bahseder misiniz biraz? Kaidesi ve kuralları nelerdir mesela?
why do people cheat click redirect
prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Namaz, Seferilik,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Hasan Hüseyin Tuğrul Önder Nar  
       
Fetva No: F-263 عدد الزيارة : 4536 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Sefer bahsinden bahseder misiniz biraz? Kaidesi ve kuralları nelerdir mesela?

 

el Cevab: (Verilen cevaplar Hanefi mezhebine göredir.)

 

-Yolculuk Mesafesi Yaklaşık 90 Km.lik Yolculuğa Çıkan Seferidir. -


-5 Vakit Namazın Sünnetlerini Kılar Mı?  
Sünnetleri korku, vakit darlığı vs gibi bir mani yoksa kılar.

 

Namazları Kaç Rekat Kılar?
Farzlardan sabahı 2 öğleyi iki ikindiyi 2 akşamı 3 yatsıyı 2 vitri 3 kılar.

 

Cemaatle Namazları Nasıl Kılar?
- Mukim bir imama uyarsa ona uyarak namazı mukim gibi tamamlar.

-Kendisi mukimlere imamlık yaparsa haber verir ve 2 rekatta selam verir diğerleri devam eder.

-Hanefi mezhebinin ictihadlarına uyanlar namazları sefer halinde cem etmezler. Her namazı vaktinde kılmaya devam ederler.

 

Seferilik Nerede Başlar Ve Nerede Biter?

İkame ettiği beldenin sınırlarının dışına çıkmakla yolculuk hükümleri yürürlüğe girer. Oturduğu şehrin sınırlarından içeri girince seferiliği biter.

-Yola çıkmışken yolculuk mesafesini kat etmeden karar değiştirip yolculuktan vazgeçerse yolculuk bitmiş sayılır mukim gibi amel etmeye başlar.

-Yolculuk mesafesini kat ettikten sonra yolculuğu bitirmeye karar veren oturduğu şehrin sınırlarına girince yolculuğu sona ermiş olur.

 

Yolcu Olan Kişinin Kaç Gün İkâmet Etmesiyle Mukîm Olacağı Ve Namazlarını

Tam Kılacağı (Yolculuğun Müddeti Ve Yolculuk Hükümlerinin Devam Etme Şartı);

Bir kişi gideceği yerde on beş güne kadar kalmaya niyetlenirse yolcu, on beş günden fazla kalmaya niyet ederse mukim olur.

 

-Eğer kişi o yerde ikâmete niyet etmezse, orada kaldığı sürece seferîdir. Orada 15 günden fazla kalmama niyeti baki kalarak yıllarca orada oturmak durumunda kalsa, orada kalmak durumunda olduğu zaman dilimi yıllar sürse de seferidir. Ve yolcu hükümlerine göre ibadetlerini yapar.[1]

 

Günümüzdeki ulaşım vasıtaları sebebiyle meşakkat ortadan kalktığından yolculuk esnasında namazlar mukimlerin kıldığı gibi tam kılınır görüşü geçersizdir.

Yolculuk esnasında namazın kısaltılması meşakkat illetine değil yolculuk illetine dayanır. Bu sebeple yolculuk hali ve niyeti 1 yıl da sürse yolculuk fıkhının kuralları geçerli olmaya devam eder.

Seferilik ölçüsünün insan yürüyüşü ya da deve yürüyüşü esas alınarak tesbit edilmesine Elmalılı Hamdi Yazır’da ulaşım vasıtalarının esas alınması suretiyle seferiliğin oluşup oluşmayacağı ölçüsünü getirerek farklı bir fetva vermiştir.


"Seferi Olarak Namaz Kılmak, Meşakkat Yoksa Namazlar Tam Kılınır Fetvası Elmalılı Hamdi Yazır'ındır" linki tıklayınız;

 

http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/264/Seferi-Olarak-Namaz-Kilmak,-Mesakkat-Yoksa-Namazlar-Tam-Kilinir-Fetvasi-Elmalili-Hamdi-Yazirindir.asp?LID=TR&ID=264

 

4 rekatken 2 rekat olarak kılınma durumunda olan farzlar var ya... bazılarının aklına yok bana zor gelmiyor 4 kılmaya devam edeceğim gibi düşünceler gelebiliyor.

Ama durum Allahın ve Rasulünün emrine uymak olduğundan sefer hali devam ettiği müddetçe nasıl emrolunduysa o emre uymak için öyle yapılmak boyutundadır.

- Farz namazların sünnetlerinde ise sünnetlik hükmü devam etmektedir. Farzda iki rekata indirildiğine göre sünnetlerde namaz kılmayacak mıyız gibi bir soru olduğu için öyle cevaplamıştım.

-Farzı terk ettiğinizde farz olan namazı terk etmiş olmanın isyan ve günahını kazanırsınız.

-Sünneti terk etme durumunda olduğunuzda sünnet olan namazı terk etmek suretiyle Allah’ın Rasulünün Allah’a yakınlık sebebi olarak müjdelediği ve neredeyse hiç terk etmediği (müekked sünnet) ya da çok az terk ettiği bir ameli (müekked olmayan sünnet) terk etmiş olursunuz.

 

Kudsi hadisi hatırlatırım; Allah’ın en razı olduğu amellerden farzların edasıdır. Kul sünnetlerle ona yakın olmaya çalışınca rabbinin ona sevgisini kazanır.

 

Ayette ''deki ey iman edenler, Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah ta sizi sevsin'' ... buyrulmuştur.

 

NOT: Sefer-yolculuk halinde de sünnetlerin hatta nafilelerin terk edilmemesi Hanefi mezhebinin müctehidlerinin fetvasıdır.

 

Bu fetvanın mesnedlerinden bazılarının bulunduğu hadis rivayetleri aşağıdaki kaynaklardadır.

 

Takatı yetenlerin imam et Tahavi’nin Şerh Meanil Asar'ına, İmam ez Zeylainin Nasbu'r Raye'sine müracaatları mümkündür.

 

-Peygamberimizin sabah namazının sünnetinin her halde kılınmasını emretmesi için bkz. [2]

-Peygamberimizin öğlenin farzından önceki dört ve sonraki iki rekât sünneti hiç terk etmediği rivâyeti için bkz. [3]

-Yolculukta bile öğlenin son sünnetini terk etmemesi için bkz. [4]

-Seferi iken ve mukim iken namazların önceki ve sonraki sünnetlerini sahabenin kıldığına dair rivayet için bkz. [5]

-Peygamberimizin yolculuk esnasında diğer nafilelerden kuşluk namazını kılması için bkz. [6]

 

 

 

 

  • [1] El Kasani, Bedaiu’s-Sanai, II, 92 s. ; es Serahsî, el Mebsut, I, 235 s.

  İbn Abidin, Haşiyetü Reddi’l-Muhtar ale’d-Dürri’l-Muhtar, II, 121 s.

   

 • [2] Ebu Davud, es Sünen, Tatavvu, 3; Ahmed b. Hanbel, el Müsned, II.405s.

 • [3] Buhari, es Sahih, Kitab et Teheccud, 34

 • [4] et Tirmizi, es Sünen, Ebvabu's Sefer, 3

 • [5] İbn Mace, es Sünen, İkametu’s-Salat, 75

 • [6] Ebu Davud, es Sünen, Salat, 7; et Tirmizi, Ebvabu's Sefer, 3

 • reasons married men cheat why does husbands cheat want my wife to cheat
 • click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
 • free abortion pill dilatation & curettage pro life abortion
 • bystolic savings card bystolic free trial coupon bystolic coupon 2014
 • doxycycline doxycycline doxycycline
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • bystolic coupon 2013 site bystolic generic alternative
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 26.04.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...