f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Cuma Namazı Ve Günümüzde Kılınması Meselesi

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-253  
Bugün şartları ile cuma namazını ve sünnet namazları terk edenin durumu nedir?
website website open
wife affair woman affair husbands that cheat
cheats infidelity in marriage married woman looking to cheat
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
bystolic coupon 2013 forest patient assistance bystolic generic alternative


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Namaz,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Haydar Dinç Önder Nar  
       
Fetva No: F-253 عدد الزيارة : 3724 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Bugün şartları ile cuma namazını ve sünnet namazları terk edenin durumu nedir?
el Cevab:
Namazların öncesi ve sonrasındaki namazlar ve namazla alakalı diğer sünnetler peygamberimizin bazılarını şiddetle tavsiye ettiği bazılarını da arada bir ihmal ettiği namazlardır. 
Mesela efendimiz sabah namazının ilk 2 sünnetine şiddetle teşvik etmiştir...
-Yine namazların cemaatle kılınmasını çok önemsemiş ve üzerinde hassasiyetle durmuş, hatta; ''namazlarını cemaatle kılmayanların evlerini bilsem onların evlerini yakardım'', buyurmuşlardır.
-Yine sabah ve yatsı namazına cemaate iştirak etmeyenleri uyarmış ve ''yatsı ve sabah namazından daha çok münafıklara zor gelen namaz yoktur. onlardaki faziletleri bilseler sürünerek de olsa namaza katılırlardı (cemaate iştirak ederlerdi )'', buyurmuştur. 
Burada nifak alameti olarak vasfedilen şey yatsı ve sabah namazlarını kılmamak değil onları kılmak için cemaatle namaza iştirak etmemektir. 
Bilindiği gibi namazların ilk ve son sünnetleri de, cemaatle namaz da hükümleri sünnet olan namazlardır. 
(Yani Bütün bunlar Allah Rasulü (sas)e göre sünnetin dinden oluşunu isbat ederler. Ve bunlara göre ve sünnetin önemsiz kabul edilmesi ve önemsiz kabul edilerek terk edilmesi nifaktır. Neticesi en yalın şekilde anlaşılır)

Aslında ülkemizde ilim meclisleri azalınca insanlar ilahiyat fakültelerindeki hocalara ve dini anlayışlarına kaymaya başladılar ve ilahiyatlarda sünnetin eda edilmesinin önemli olmadığı gibi bir kanaat var olduğundan. Hocalarından etkilenen öğrenciler sünnetleri terk ediyor ve onlardan da sünnet namazlar kılınmasa da olacak namazlardır. efendimiz emretmemiş ama efendimizin nafile olarak kıldığını görenler bu namazları kılmaya başlamışlardır. Bu namazları Allah emretmemiştir vs gibi bir anlayış Müslümanlar arsında yayılmaya başlamıştır.

----
Kurana göre İslâm anlayışı, çağdaş hayat normlarıyla İslâm dinini bağdaştırmaya çalışan devlet görevlisi ilim adamlarının sünnetle sabit İslâm kural ve ölçülerinden bağımsız yeni ve çağdaş bir İslâm anlayışı ve yaşam şekli üretmelerinin yolunu açmıştır. 
----
İslâm fıkhında sünnetle sabit çok sayıda detay bilgi emir-nehiy kurandaki İslâm da olmadığı gerekçesiyle bugün göz ardı edilmektedir. 
---
Bugün modern İslâmın savunucuları mütavatir-sahih, hasen derecesindeki nakillerle sabit olan peygamber emirlerini kuran İslâmıyla pasifize edip görmezden gelme yolunu seçerek İslâmı asrın idrakine söyletmeyi denemektedirler. 
-Sünnetlerin terki ve bunun isteyenlerin yapabileceği bir nafile oluşu, anlayışı işte bu kökenden gelmektedir.

 

Cuma Namazı Ve Günümüzde Kılınması Meselesi 
Hanefi fıkhında cuma ve bayram namazları Müslümanların siyasi liderlerinin izniyle ve görevlendirdiği ilim adamlarınca düzenlenip eda edilmesi gereken namazlardır. 

Adı siyasal İslâm olan ''modern İslâm'' temsilcileri cuma namazının devlet başkanının emri izni ve görevlendirmesi çerçevesinde yapılması gerekliliği fetvasını, önce demokrasi ile çelişir bulmuşlar. ve bunu iptal için İslâm’da belirli bir yönetim şekli yoktur fetvası vermişlerdir. 
Sonra İslâm’da demokrasi vardır söylemi gelişmiş ve modern İslâmi söylem bunu Kurandaki ''onların idareleri meşveret iledir. '' ayetine dayandırarak İslâm’da demokrasi olduğunu kuran ayetleriyle desteklemeye başlamışlardır. 
Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetme emrini de '' Kuran İslâm’ı'' anlayışıyla ele alıp; sünnet naslarındaki hükümlerden ayrıştırınca , ''modern İslâm - demokratik İslâm'' anlayışını kurandan alınan bir İslâmi model olarak Müslümanların önüne koymuşlardır.

 

Kuran da cuma namazıyla alakalı ...'' cuma günü namaz için nida edildiğinde namaza koşun...'' buyrulmuştur. Meseleyi ''Kuran İslam’ı'' çerçevesinde ele alanlar için sünnetteki nasların devre dışı bırakılması sebebiyle, her ortamda cuma günü öğle namazı vaktinde cuma kılınır.

İslâm fıkhının köklü ilmi geleneklerinin temsilcisi müctehidlerin kitap ve sünnet naslarından özümsedikleri hükümlere göre iise durum biraz daha farklıdır. 

İslam fıkhına göre cuma namazı ; 
Cuma namazı,müslümanlar tarafından aralarında Allah’ın peygamberine indirdiği hükümleri tatbik etmeleri için seçtikleri devlet başkanı ve onun seçip atadığı diğer Müslüman ve ehil yöneticiler tarafından kıldırılır ve idare edilir bir İslâm şiarıdır.
--
Esas olan Müslümanlar tarafından Allah’ın emirlerini yerine getirmesi ve tatbik etmesi için seçilen ehil bir ilim adamının devlet başkanı olarak seçilmesidir. bu seçilen şahıs ve yardımcılarının izni ve emirleriyle cuma namazı eda edilir. 
-----
Çağdaş demokratik bir sistemde bir Müslüman’ın Allah’ın emir ve nehiylerini değil, belirli kanunları tatbik için devlet başkanlığına seçilmesi demokratik bir olgudur. Yönetime İslâmi nitelik kazandırmaz. Ülke İslam devleti statüsü kazanmaz. 
---
Diğer taraftan, yaşadıkları demokratik bir ülkede, Müslümanların cuma namazı kılmalarına yasaklama getirilmemişse imamlık yapma yeterliliğinde bir Müslüman’ın kıldırdığı cuma namazını kılarlar ve cumayı terk etmezler. 
Konunun İslâm fıkhı açısından özeti bu çerçevededir.

 • all wives cheat online women who cheated
 • read here wifes that cheat unfaithful wives
 • click open what makes husbands cheat
 • read here My wife cheated on me redirect
 • abortion methods dilatation and curettage hysteroscopy articles on abortion
 • lisinopril lisinopril lisinopril
 • sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Muhammed Ender / 10.12.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...