Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Camide Yapılması Caiz Olana Fiiller, Camide Spor Yapılmasının Hükmü, Mescidlere Kimlerin Girmesi Caizdir, Kimlerin Girmesi Caiz Değildir, Camilere Girenlerin Uyması Gereken Edepler Sünnetler, Camilerde Çocukların Oyun Oynaması

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-23  
Milas'ta camilerde Badminton eğitimi verilmeye başlanmış. Camide bu tür etkinlikler yapmak caiz midir?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Cami Edebleri,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Ka Ra Önder Nar  
       
Fetva No: F-23 عدد الزيارة : 4403 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Milas'ta camilerde Badminton eğitimi verilmeye başlanmış. Camide bu tür etkinlikler yapmak caizmidir? (Heresiology gruptan)
Haber için tıklayınız;


el Cevab: Mescidlerde dini eğitim dışında eğitim yapılması konusu sünnet naslarıyla mescidin niçin bina edildiği ve mescidle alakalı edeplerimizi hatırlatmak suretiyle cevaplanmalıdır. Bugünler de en aykırı davranılan mescid edepleri, kadınların ve kadın turistlerin sokakta gezdikleri gibi mescidde gezecek kadar gemi azıya almış olmalarıdır. 
Cami görevlilerinin İslam edeplerine uymayanlara hiçbir şekilde müdahalede bulunmadıkları gözlemlenmektedir. 
Camide karate ve tenis benzeri oyun eğitimleri verilmesi ve bunu tesettüre uymayan bayanların gözetiminde yapılması onur incitici aşağılayıcı bir davranıştır. Milas müftüsünün bundan utanmaması da ayrıca bir Milaslı olarak benim için utanç kaynağı olmuştur.


Mescidler Ne İçin Bina Edildi:
Mescidler temelde cemaatle namaz kılınması Cuma ve bayram namazlarının eda edilmesi, kuran okunması ve dini değerlerin öğrenilmesi, itikaf vs ibadetlerin eda edilmesi için bina edilmiş özel mekanlardır.


Mescide Kimler Girer Kimler Giremez:
-Mescidler müminleri ibadet yerleridir. 
-Haremeyne sadece iman edenler girebilir. 
-Mekke Medine dışındaki diğer mescid olarak tahsis edilmiş yerlere sadece müminler girebilirler. Müşriklerin gezmek amacıyla mescidlere girmeleri haramdır. 
Müşriklerden Allahın kelamını dinlemek ve islamı öğrenmek için girmek isteyenlere cami edeplerine uygun davranmaları şartıyla belli bir alanda ve ölçüde izin verilmiştir. Ama camilerin turistik amaçlı kullanılmaları haramdır.

 

Mescide Giren Müminin Uyacağı Edepler:
- Abdestli olmak, kadınların hayız halinde olmaması, erkeklerin gusül abdesti almaları gereken halde olmamaları gerekir.
- Temizlik şarttır. Beden ve elbise temizliği mutlaka uyulması gereken edeblerdendir. Çirkin koku yayanların içeri girmemesi, soğan vs yiyenlerin ağızları kokarken mescide girmemeleri gerekir. 
-Erkeklerin erkek tesettürüne kadınların kadın tesettürüne göre tesettürlü olmaları gerekir. Kadınların saçları ya da diğer vücut azaları açıkta olarak başlarına atılan bir eşarpla camiye sokulmalarında temel kabahat diyanet işleri başkanlığınındır.

-Mescide girerken sağ ayağıyla içeri girmek, 
-Mescide girince oturmadan iki rekat tahiyyetul mescid namazı kılmak.  
-Namaz kılanların kuran okuyanların rahatsız edilmemesine dikkat etmek, namaz kılanların önünden geçmemek, safları yararak en ön safa geçmeye çalışmamak.

- Dini amaçlar dışında ve gerekmedikçe ses yükseltilmelidir. Kuran okuyanlar bile namaz kılanları ya da yanında kendisi gibi kuran okuyanları rahatsız etmemeye özen gösterir.

- Mescidde alışveriş ve salt dünyevi işer alışveriş satma ya da satın alma, işleri yapılmaz. Bir insan eşyasını kaybetse bile mescidin içinde ilan etmemeli dış kapıda durup durumunu çıkan cemaate arz etmelidir.
- Camilerin iç avlularında hemen kapılarda turistik eşya vs malzemelerin satılması oralarda da namaz kılındığından caiz değildir. Satılan materyaller içerisinde barby bebekten dansöz fotolarına, islam dini değerleriyle örtüşmeyen diğer bazı eşya ve kitapların satıldığına şahit oluyoruz. Bunların çoğunluğu cami görevlilerinin ya kendilerinin ya da yakınlarının tarafından tezgahlanan ürünlerdir. Ve cami içerisinde ticaret İslam dışı bir fiildir. Mutlaka dini değerlerimizin gözetilmesi gerekmektedir.


Mescidde Çocuklar Oyun Oynayabilir mi:

-Mescidler çocuk evleri veya kreş olarak bina edilmemiştirler. Ama namaz ve diğer İslami değerlerin eda edilmesine mescidin genel edeblerine imkan ölçüsünde uygun davranabilecek yaşa gelmiş çocuklar götürülür.

-Mescidlerin yaz kuran okulları olarak kullanılmaları temel bina ediliş sebeplerinden değilse de bina ediliş gayesine uygun dur. 
Mescidde dini değer eğitimi caiz iken karate vb spor türlerinin tanıtıcı eğitiminin yapılması caiz değildir. Bu gün her spor türünün kendine özgü salon ve benzer ihtiyaçlarına uygun alanlar şehirlerde vardır.

Çocukları camiye sokmak için bilardo, tenis masası vb alet edevatın camiye sokulması, kesinlikle cami adabına aykırıdır. İslam değerleriyle ölçüşmez bir davranıştır. 
Diyanet işleri başkanlığının spor bakanlığıyla bu tür etkinlikler için anlaşma yapması İslami değerlere yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu olaydan sorumlu olanların ve yanlış uygulamalara ortam oluşturup izin verenlerin bundan men edilmeleri ve İslam camiasından özür dilenilmesi gerekir. 
Çocuklarımızı camiye alıştırıyoruz gibi bir bahaneyle bu tür şeylerin camilerde yapılması geçersiz, dini açıdan tutarsız, dindarlık açısından da utanç vericidir.

 

Mülahaza: Aytül Gürer Menteş
Camiler neden boş çocuklar gençler kadınlar neden mescitlerden camilerden uzak bu tariften anlaşılıyor. Rasulullah’ın hayatı nerde geçti mescitte sadece namaz mı kıldı? Camiler müminin hayatının dışında bir yer değildir. Her türlü mümin birliğini sağlayacak alanlardır. Namaz ilim muhabbet.... Çocukların sesinin olmadığı camiler özelliğini kaybetmiştir.

el Cevab: Zihninizdeki cami-mescit profili davet adamları tarafından üretilmiş hayali bir profil.
Ülkemizdeki İslama baskı sebebiyle Müslümanlar sosyal hayatın dışına itildiklerinden her türlü sosyal aktiviteyi camilerde gözlerden uzak yapmak durumunda kalmışlardır.
-Hocaların gözetiminde gelişmeyen İslami hareketlerde bu söylem oldukça yaygındır. Avrupa ülkelerinde cami ve mescitler sosyal etkinlik kulübü gibi kullanılmaktadır.
Ama bu; mecburi durumlar zor şartlar sebebiyle yapılan işler cami-mescit gibi ibadethanelerin ibadethane statüsünden çıkarılıp sosyal aktivite mekanlarına dönüştürülmesini doğru davranış haline getirmez.
-Baskı günlerinin her İslami etkinliği camiye hapseden anlayışı çerçevesinde gelişen geçici uygulamaları, dinileştirmemelisiniz. İslam, hayata geri döndürülmeli; ibadethane ibadet hane, çocuk yuvası çocuk yuvası haline geri döndürülmelidir.
-Camiler çocuklara yasak değildir. İbadetlere iştirak etmeleri yasak değildir. Yazdıklarım bu gayeye matuf değildir.
-Yukarıda yazdığım 8 madde efendimizin sahih hadislerine dayanan neticelerdir. Özellikle hadis kitaplarının ''Kitabu'l Mesacid'' ine baştan sona göz atmalısınız. Dikkatlice hadis metinlerini okumalısınız. Size söylemek istediklerimi anlayacağınızı ümit ediyorum.

-Gençlik yıllarımda içinde bulunduğum aktif İslami hareket gruplarında sizin bu anlayışınıza paralel düşünceleri yaşadığım ve uyguladığımı İslami ilimler eğitimi sırasında bütün ülkemizde yaşadığımız İslami hareket tecrübemizi kritik ettiğimi ve bütün bunlardan sonra sizin yazdıklarınız üzerine Mülahazalarımı yazdığımı ifade etmek gereği duydum.
İslam ve Müslümanların ne yaptıklarından haberdar olmayan ve onları önemsemeyen bir insan -ilim adamı olarak bunları yazmadığımı da ifade etmek istiyorum.

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 17.05.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...