Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Hayızlıyken Camiye Girmenin Hükmü, Abdestsiz Kurana Dokunmak İle İlgili Hükümler

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-20  
Soru: Diyanet bayanların mazeret günlerin de camilere ilim öğretmek için girebileceğine fetva vermiş Hanefi mezhebinde böyle bir şeyin olmadığını biliyorum hangi mezhebe göre bu fetva verilmiş bunu açıklayabilir misiniz? Bu görevi alanlar diyanetin görevlendirdiği hocalar.

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Kur'an,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Medine Gülü,Muhammed Özer,Huri Öztürk,Fadime Havva Özbey,Aytül Gürer Menteş Önder Nar  
       
Fetva No: F-20 عدد الزيارة : 5603 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Diyanet bayanların mazeret günlerin de camilere ilim öğretmek için girebileceğine fetva vermiş Hanefi mezhebinde böyle bir şeyin olmadığını biliyorum hangi mezhebe göre bu fetva verilmiş bunu açıklayabilir misiniz? Bu görevi alanlar diyanetin görevlendirdiği hocalar.

el Cevab: 4 mezhebe göre hayız halindeki kadın mescide girmez. Hanefi mezhebi için bkz. [1]

ومنها أن لا تدخل المسجد لان ما بها من الاذى أغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لان المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل اداء الصلاة ممنوع من دخوله. ومنها انه يلزمها الاغتسال إذا انقطع عنها الدم لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن والاطهار بالاغتسال

Tabii diyanet kurumunun neye dayanarak bu fetvayı verdiğini en iyi onlar bilir.
Ama bir mekan sadece cami olarak kullanılmıyorsa ders için de kullanılmak üzere tahsis edilmiş yer varsa hayızlı ve cünüp olanın oralara girmesi caiz olur. Fetvasına dayanmış olabilirler.
Ama mescid olarak kullanılan bir mekana girmelerinin yol zarureti su alma zarureti gibi durumlar dışında vechi yoktur.

وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

… cünüpler ancak guslettiklerinde musallaya girerler, mescidden geçmek zorunda olmaları müstesnadır[2], ayeti cünüplükle eş değer olan hayız haline de uygulanmıştır.  

فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

Cünüpler ve hayızlılara mescidlere girme izni vermedim.[3]
Hadisler açıktır.
Mescidlere cünüp ve hayızlıların girmeleri 4 mezhebe göre caiz değildir.[4]
Söz konusu fetva veren şahsın getirdiği yorumun aslı yoktur.
Ayeti kerimede kurana ancak temiz olanların dokunacağı haber verilmiştir. Haber emir hükmündedir. Efendimizin cünüpken kurana dokunmaması ve okumaması, hayızlıyken kurana dokunulmasının ve mescide girilmesini men etmesi; Kurana ancak temizlerin dokunması gereği sebebiyledir.
“Eğer cünüp iseniz temizlenin''[5](Gusül abdesti alın)
 

وإن كنتم جنبا فاطهروا

Ayeti de cünüp olanların temizlenmesini emreder. Bütün bunlara göre kurana anacak temiz iken dokunulur ve temiz iken kuran okunur.
 

Mülahaza: Muhammed Özer Ve Huri Öztürk
- Maliki mezhebine göre verdi diyanet fetvayı.


el Cevab:
Talik:
Hanefi mezhebinin müctehidlerine tabi olan insanlara Hanefi fukahasının cünüp olanların ve hayızlı olanların mescidlere girmelerinin haram olduğuna dair fetvalarına rağmen, mescidlere girmeleri Maliki mezhebine göre caizdir demek vahim bir hatadır. Kaldı ki maliki mezhebinde de kadınların hayızlı iken mescidlere girmeleri haramdır.


Mülahaza: Fadime Havva Özbey
Kadınları özel günlerinde senenin 120-160 gün camiden mescidden kurandan uzak tutacaksınız sonrada kadın kurandan sorumlu diyeceksiniz. Bu düşüncenin doğru olduğuna katılmıyoruz. Biz diyanet de kuran kursu hocaları olarak kuran da okuyoruz okutuyoruz da... Bazı mezhepler dedi diye bu yanlış anlayış yüzyıllarca sürmek zorunda değildir. Yeni bakış açısı geliştirebilir...


el Cevap: Farklı bir bakış açısından bakın. Mesela şöyle düşünün;
Kadınlar 120-160 gün namazdan muaflar, oruçta esnek bir uygulama emriyle karşı karşıyalar, cihadları; kabul edilmiş hac etmeleri...
Mesele ilim talebi ise; ilim talebinin ise önü açıktır .
Bu dini esneklikleri Allah kadınlara anne olmaları, ev ve çocuklarının onlara yüklediği ağır iş ve terbiye yükümlülüğü sebebiyle verdi. Bunlar Allah’ın kadınlara lütuflarıdır.
-Çalışmak isteyen kadının önünde engel yoktur.
İlim talebinin önü açıktır,
Mescidlere girmeden de mescidlerin belli yerlerinde özel bölümler ayrılarak mescide hayızlı iken girmelerinin önü açılabilir. Zaten kadınların erkeklerle aynı ortamda ders yapmalarının gereği de yoktur. Mahzurları da vardır.
Eğitim vermek ya da almak için müctehidlere savaş açmanıza gerek yok.
Mezheplerden kastım kitap ve sünnetin gereği fetvalardır.
Diyanet işleri bizlerin yaşadığı toplumun bir kurumu olduğuna göre doğal olarak bizlerin değerlerine uygun davranmak durumundadır.
 

Mülahaza: Aytül Gürer Menteş
Vakıa suresini doğru anlamanızı tavsiye ederim. Cami mescit nedir ne anlama gelir sadece namaz kılınan yer olarak mı bakıyorsunuz? Zaten sadece namaz kılınan yer olarak bakıyorsanız dediğiniz doğru olabilir


el Cevab: Cami İslam toplumunun cemaatle yapılan ibadetleri yaptıkları namaz kılınabilirlik düzeyinde temizlik ölçülerinde tutulan kapalı ya da açık alanın adıdır. Secdeye kapanılan yer ibadet edilen yer anlamında mescid diye de isimlendirilir.
Cami yakın dönem davet adamları tarafından her türlü sosyal aktivitenin yapılabildiği yer olarak algılanmışsa da bu ilgili hadisi şerifler çerçevesinde mahzurları olan bir anlayıştır.
-Efendimiz camilerde hutbe dışında ve vaaz dışında seslerin yükseltilmesini yasaklamıştır.
-Yüksek sesle konuşulmasını (ibadet edenleri rahatsız edeceği için) yasaklamıştır.
-Cünüp, hayızlı, bedeninin temizliğini sağlayamayan küçük ya da yaşlıların mescide gelmelerini men etmiştir. (Özellikle ibadet esnasında)
-Efendimiz cuma vaazlarına kadınları da davet ettiğinde hayız halindeki kadınların da gelmesini emretmiş ama onları cami havzası dışında durup konuşmaları oradan dinlemeleri konusunda uyarmıştır.
-Camiye kötü, kirli pis elbise ve üst başla gelmeyi yasaklamıştır.
-Cami de ilan yapmayı, alışveriş yapmayı, yasaklamıştır. Cami iç avlularında da bu nu yasaklamıştır.
-Camide yer ayırmak yasaktır.
Kadınların erkeklerin saflarından uzak durmalarını emretmiştir.
-Camide dini ilimler dışında kurs verilmesi, mahzurlu fiildir.

Mülahaza: Zuleyha Cevher 
Hocam camilerin alt kısmında sadece derslik olarak kullanılan bölüm mescid den sayılır mı?

el Cevab: Sayılmaz. 
Namaz kılınabilir ama ders için tahsisi edilmiş müstakil bölümlere kadınlar namaz kılmadıklarında girebilir.


Mülahaza: Aytül Gürer Menteş
Camiler neden boş çocuklar gençler kadınlar neden mescitlerden camilerden uzak bu tariften anlaşılıyor. Rasulullah’ın hayatı nerde geçti mescitte sadece namaz mı kıldı? Camiler müminin hayatının dışında bir yer değildir. Her türlü mümin birliğini sağlayacak alanlardır. Namaz ilim muhabbet.... Çocukların sesinin olmadığı camiler özelliğini kaybetmiştir.


el Cevab: Zihninizdeki cami-mescit profili davet adamları tarafından üretilmiş hayali bir profil.
Ülkemizdeki İslama baskı sebebiyle Müslümanlar sosyal hayatın dışına itildiklerinden her türlü sosyal aktiviteyi camilerde gözlerden uzak yapmak durumunda kalmışlardır.
-Hocaların gözetiminde gelişmeyen İslami hareketlerde bu söylem oldukça yaygındır. Avrupa ülkelerinde cami ve mescitler sosyal etkinlik kulübü gibi kullanılmaktadır.
Ama bu; mecburi durumlar zor şartlar sebebiyle yapılan işler cami-mescit gibi ibadethanelerin ibadethane statüsünden çıkarılıp sosyal aktivite mekanlarına dönüştürülmesini doğru davranış haline getirmez.
-Baskı günlerinin her İslami etkinliği camiye hapseden anlayışı çerçevesinde gelişen geçici uygulamaları, dinileştirmemelisiniz. İslam, hayata geri döndürülmeli; ibadethane ibadet hane, çocuk yuvası çocuk yuvası haline geri döndürülmelidir.
-Camiler çocuklara yasak değildir. İbadetlere iştirak etmeleri yasak değildir. Yazdıklarım bu gayeye matuf değildir.
-Yukarıda yazdığım 8 madde efendimizin sahih hadislerine dayanan neticelerdir. Özellikle hadis kitaplarının ''Kitabu'l Mesacid'' ine baştan sona göz atmalısınız. Dikkatlice hadis metinlerini okumalısınız. Size söylemek istediklerimi anlayacağınızı ümit ediyorum.

-Gençlik yıllarımda içinde bulunduğum aktif İslami hareket gruplarında sizin bu anlayışınıza paralel düşünceleri yaşadığım ve uyguladığımı İslami ilimler eğitimi sırasında bütün ülkemizde yaşadığımız İslami hareket tecrübemizi kritik ettiğimi ve bütün bunlardan sonra sizin yazdıklarınız üzerine Mülahazalarımı yazdığımı ifade etmek gereği duydum.
İslam ve Müslümanların ne yaptıklarından haberdar olmayan ve onları önemsemeyen bir insan -ilim adamı olarak bunları yazmadığımı da ifade etmek istiyorum.

Hayızlı Veya Cünübün Kurana Dokunmasının Hükmü, Cünüp, Hayızlı Ve Abdesti Olmayanın Kurana Dokunmasının Haramlığına Delil Olan Hadisler, Kurana Abdestsiz Dokunulmaması Emrini İçeren Hadis ve Kaynakları İçin Linki Tıklayınız;

Cünubun Kuran Okumasına Cevaz Verme Fetvasının İmam Malik'e Nisbeti Hakkında Bilgi İçin Linki Tıklayınız;
 

 •  
 • [1] es Serahsi  el Mebsut III.153
  [2] en Nisa 43
  [3] Ebu Davud es Sunen I.60
  [4] ed Desuki, Haşiye I.172; İbn Kudame, el Muğni I. 195
  [5] el Maide 6

 • Kullanıcı Yorumları

  Muhammed Önder   28.01.2014 21:12:24
  deneme ama yorumu kaydet deyince sayfa da yenilenmeli  
  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 18.01.2020  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...