f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Fatiha Okumanın Hükmü

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-151  
Hayatında bir kere Salavatı fatiha okuyan cehheneme girmez deniyor bunu nasıl anlamalıyız o zaman bu durumda her türlü günahı işleyen birisi her gün günahtan sonra bunu okusa cehennem yüzü görmeyecek mi bunu nasıl anlamalıyız?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Alparslan Sancak Önder Nar  
       
Fetva No: F-151 عدد الزيارة : 4709 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Hayatında bir kere Salavatı fatiha okuyan cehheneme girmez deniyor bunu nasıl anlamalıyız o zaman bu durumda her türlü günahı işleyen birisi her gün günahtan sonra bunu okusa cehennem yüzü görmeyecek mi bunu nasıl anlamalıyız? (Sadece bundan ibaret değil diyor ki bu salatın okunması altı kere kuranın hatmine denktir, kırk gün devam eden Allah bütün günahlardan tevbe nasip eder veya her kim perşembe cuma ya da pazartesi gecesi bin defa okursa efendimiz (sav) ile uyanık halde buluşur. Hocam bu insana hayret verici gelmesinin sebebi nedir yani inanmamak demeyelim ama ne bileyim hocam çok hayret verici yani Allah rızası için bunu bir açıklayın salatı fatiha bu kadar önemli mi ve yapıldığı sürece bu yukarıda saydıklarım olur mu ve bu yukarıda ki saydıklarım mantık dışı gibi görünmesinin sebebi nedir)


el Cevab: Bu sorunun cevabını anlamak için akılda tutulması gereken temel dini bilgiler vardır. 
1- Allah teala insanları ve cinleri kendisini tanıyıp tevhid etsinler diye yaratmıştır. Buna ''vema halaktul cinne vel inse illa li ya'budun '' ayeti delildir. 
2- Bir insan Allahı tevhid edip peygamberine teslim olarak iman dairesi içinde kalır. Peygambere teslim olmadan ibadetlerle mükelleflik söz konusu değildir. 
3- Peygamber efendimiz bir insanın cennetlik olması için beş islam esasını öğrenip gerekleri üzerine olmayı emretmiştir. Bunlar kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermektir. Her kim bu beş islam esasını yerine getirip gerekleri üzerine yaşarsa ''kesinlikle cennetliktir''
4- İslamın beş temel esasının yanı sıra olan farzlar şartları oluştuğunda bir insana farz olurlar. Bu farzları iman edenler şartları oluşunca yaparlar. Şartları oluşmadığında farzların farz oluşları bireylerin ya da müslüman toplulukların üzerine tahakkuk etmez. 
5- Farzlardan sonraki müminlere Allah’ın rızasını kazandıran dini sorumluluklar ''vacibler''dir. Vaciblerin de her mükellefe günlük hayatta vaciblikleri sürekli olanları vardır. Senede bir defa ya da ömürde bir defa vacib olanları da vardır. 
6- Vaciblerden sonra ki rütbe ,''sünnetler''dir. Sünnetler de, efendimizin önem vermesine ve amel etmesine bakılarak müekked sünnetler, gayri müekked sünnetler, nafileler şeklinde sınıflandırılmıştır.

Sorduğunuz soru işte bu 6. maddeyle alakalıdır.

Mülahaza: Tamam o kısmını anladım ama diğer kısmı yani cehhenemme girmeyeceği filan olan kısmı orasını açıklar mısınız yani günahkâr insan her aksam okusa ama günahta işlemiş olsa bu durumda cehenneme girmez mi?

el Cevab: Sünnetlerle amel edilirken akılda tutulması gerekenler;
1- Bir müslüman Allah’ın rızasını kazanmak için, Allah’ın ve peygamberinin emrettikleri, övdükleri ve teşvik ettikleri amelleri işlerler. Bütün ameller, Allahın rızasını kazanmak için işlenilir. 

2- Peygamberimiz islam olmada farz amellere önem verilmesini ve bunların firesiz olarak yapılmasını ve hayatta bu ibadetlerin yapılmasını emretmiştir. 

3- Farzları dini hayatına oturtmadan vacibler ve nafilelerle meşgul olmak peygamberimizin öğrettiği Allaha kulluk etme örneğinde yoktur. 
Efendimiz bu sıralamayı şöyle ifade etmiştir. ''Allah teala kudsi hadiste buyurdular ki; kullarımın beni razı eden amelleri farzlarımdır. Sonrasında kulum nafilelerle rızamı kazanmaya çalışır. Bunda sebat ettiğinde onu severim...) hadisi imam buhari rivayet etmiştir. 

إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته[1]


4- Farzlar ve vaciblerin dışındaki amellerden sünnetler de, önce müekked sünnetler (efendimizin hemen hemen hiç terk etmediği sünnetlerdir); sonra gayri müekked sünnetler ( efendimizin çoğunlukla yapıp bazı zamanlar terk ettiği sünnetlerdir) ve diğer övdüğü ya da bazen yaptığı sünnetler sıralaması vardır. 
Allah teala hazretleri kendisinin rızasının kazanılması konusunda mutlak surette efendimizin örnekliğine müracaat edilmesi gerektiğini '' deki ey iman edenler, Allahı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah’ta sizi sevsin...'' ayetiyle ifade ve emretmiştir.


5- Bir fiilin sünnet olup olmadığı sadece ve sadece peygamber efendimizden dünya hayatındayken sadır olmasına ve bu sözlerin mütevatir, müstafid, meşhur, sahih, hasen, ya da zayıf bir senedle bize kadar nakledilmesine dayanılarak bilinebilir. 
-Bir sözün efendimizden nakledilip edilmediğinin bilinmesi konusunda islam alimlerine müracaat edilir. Çok zayıf bile olsa bir rivayet varsa bir müminin o zayıf rivayetle amel etmesi, aklına ve dini kültürüne uygun gelen bir amelle amel etmesinden daha fazla kendisine ecir kazandıracaktır.

Sorduğunuz sorunun cevabı ise şudur; 
-Allahın rızasını kazanmak kasdıyla öncelikle farzlar, sonra vacibler sonra sünnetler sonra nafilelere önem verilir. Kim bu sıralamayı hayatında oturtmuşsa o insan ''Allah’ın ipine sımsıkı sarılmış bir insandır. 
Peygamberimizin buyurdukları '' sizi her şeyiyle anlatılıp öğretilmiş ''maheccei beyda'' üzerine bırakıyorum sözünü hayatında gerçekleştirmiş mümin; sünnet ve müstehabların faziletleri de kendisine kat be kat ecir kazandıracağından şu nafileyi de işleyeni cehennem ateşi yakmaz ya da şu nafileyi de işleyen doğruca cennete gider müjdesine nail olur.

-Faziletli amelleri yapmak suretiyle elde edilecek cehennemden azad olma müjdesi bu çerçevede dinlerini yaşayanlar içindir. 
-Sadece bazı sünnetler ve müstehabları hayatında yapmak ve yaşamak suretiyle cehennemden kurtulacağını, namazı olmasa da, oruç tutmasa da harama helale dikkat etmese de yine direkt cennete gireceğini, düşünenler ve bunu iddia edenler işin doğrusunu bilmeyenler olsa gerektirler.

 [1] İmam Buhari

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 8.06.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...