Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Ruh, Nefis Nedir

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-126  
Ruh nedir nefis nedir ruhun veya nefsin maddevi bir yönü var mıdır?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Ruh,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Yusuf N. Önder Nar  
       
Fetva No: F-126 عدد الزيارة : 5503 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Ruh nedir nefis nedir ruhun veya nefsin maddevi bir yönü var mıdır?
-Ruh nasıl insan vücuduna girebiliyor... Sakat insanların ayakları olmaz eğer ruhun seklide insan vücudu gibiyse sakat insanların ruh şekilleri nasıldır... İnsan elini oynatmak istediğinde oynatma komutunu veren beyindir peki beyine onu düşünüp komut verme emrini veren kimdir..
-Allah tealâ ayette Allah sizin kalplerinizden geçenleri de bilir ayetinde kalplerden geçenleri buyurmuştur... Düşünme isini yapan beyin değil midir insan kalbinden düşünebilir mi veya kalbinden düşünce geçebilir mi...
-Nefis nedir insanin istekleri arzularını veren kaynak nefis ise nefis vücudun neresinde bulunur yada nefis diye bir şey var mıdır, varsa nasıl bir şeydir ?
- Gözlerimizi kapatıp hayal edelim arkadaşımız geldi beraber arabaya binip hava alanına gittik uçak arıza yaptı bir adaya düştü biz sağ kurtulduk... Açız ve hava çok sıcak öyle ki gömlek üzerimize yapışmış... Serinlemek için denize açılıyoruz yüzerken balıklar yanımızdan geçiyor rahatladığımızı hissediyoruz ve aniden gözlerimizi açıyoruz... Zihnin içinde bu olayları yapan zihinde canlanan kimse kimdir insanin kendisi mi, ruhu mu, vücudu mu, bedeni mi?
- Rüya ne demektir? Rüyalarda ki mekanlar ve insanlar kimlerdir gerçek olmadığı halde nasıl olur da bazı rüyalar gerçek gibi göz önüne gelir... Rüyada görülen ruhlar mıdır? Eğer ruhlar ise rüyada görülen bir insan nasıl olur da o kişi onu rüyasında görürken görülen kişi dışarıda geziyor olabilir ve bundan haberi olmayabilir?
-.Bilinç altı nedir? Astral seyahat nedir insanin ruhunun vücudundan çıkıp gezip geri gelip bedene girmesi mümkün müdür?
-Cennette ruh ile mi beden ile mi var olunacak... Ruh beden şeklinde mi olacak?


el Cevab:
Cevap 1: Ruh beden türünden olmayan bir varlıktır. 
-İnsan dediğimiz mükellef ve akıllı canlının özünü oluşturan asıl unsurdur. 
-Ruhun varlığının türü meleklerin varlığının türündendir. 
-Ruh ruhlar alemin deki yaratılıştan sonra dünya alemine melekler tarafından getirilir. Ve yaratılışı şekillenmiş cenin-insanın içine sokulur. 
-Burada yaşayacağı kadar yaşar. Ve sonrasında yine melekler tarafından sokulduğu bedenden çıkarılıp ruhlar alemi özelliğindeki bir aleme götürülür. Bu geçici konaklama alemine berzah alemi denilir. 
-Ruh bu alemde bedensiz olarak yaşar. Kıyametin kopmasından sonra diriliş hadisesi gerçekleşir ve bu ruhun dünya hayatındaki bedenine tekrar sokulması suretiyle olur. 
-Diriliş ve tekrar bedenlere girişten sonra ruhlarla bedenler bir daha ebediyyen ayrılmayacaklardır.


Cevap 2: Bütün ruhların şekilleri ve suretleri vardır. Bu şekiller ve suretler dünyadaki cesetlerinin şekil ve suretlerine benzemektedir. 
-Ruh; gerçek insandır. Beden ise onun sureti ve aletidir. Beden ne kadar uygunsa ruh o kadar işlev gösterir. Gösterebilir. 
-Bütün akıl faaliyetleri ruhun fiilleridir. Beyin ruhun düşünce faaliyetinin bedene hükmettiği beden parçasıdır. Ruh beden aletini beyne hükmederek icra eder. Beyin aletindeki zaafiyet-hastalık hal ve durumları ruhun faaliyetlerini engeller. 
-Bedendeki kalp dolaşımla alakalı bir alettir. Bedenin işlevlerinde önemlidir. Ama ayet ve hadislerdeki söz konusu edilen düşünen -idrak eden kalp bedendeki göğüs bölgesindeki pompa değildir. Beyin vasıtasıyla bedenle bilinç irtibatı kuran ruhtur.

-Hayal-muhayyile aklın özelliklerindendir. 
-Akıl, ruhun bedendeki dış ve iç bilgi edinme vasıtalarıyla dünya aleminde bilgi edinme melekesidir. 
-Akıl idrak etme kabiliyetidir. 
Hayal ise aklın idrak etme melekesinin merhalelerinden bir merhaledir. 


-İdrak Etme- Algılama Fiili Şöyle Gerçekleşir; 
Ruh bedenle irtibat halindeyken 5 duyu organı beyne algıladıkları her şeyi iletirler. 
-Akıl bu algıları kurgular ve hayali simgeler halinde sınıflandırır. Kategorize eder. 
-Bu sınıflandırılmış bilgiler ruh tarafından yaratılışına konulmuş ''isimlerle '' eşleştirilir. Ve ruh dünya hayatını beden aletleriyle algılayıp manalandırmış olur.
-Bu bilgilerin arasında akıl faaliyeti yürütür ve bazılarını test edip akıl etme faaliyetiyle doğrular. 
Aklın simgeleştirme faaliyeti '' hayal etmedir. '' aklın yaratılışındaki kritik etme, sağlama yapma işlemi aklın algılayıp ruhun algılamasına sebep olduğu hayalleri sağlama yaparak ayıklama yapmasına akletme denilir. Bu akıl işleminden sonra aklın doğruladığı hayallere ''bilgi'' denilir. 
Eskilerin ifadesiyle birinci adıma ''tasavvur'' ikinci adıma da '' tasdik '' denilir.

Cevap 3: Cennet ruhların bedenlere tekrar sokulmasının sonrasında, dünya hayatındaki iman sahiplerinin gideceği ve ebedi olarak yaşayacakları ortamın adıdır. 
-İman sahipleri, hem beden hem ruh ile cennet hayatında var olacaklardır.

Not: Rüya nedir, astral seyahat nedir gibi konuları daha sonra yazarım. 
-Beden deki arızaların ruhun fonksiyonlarını icra etmesine engel olması hali ayrıca cevaplanması gereken geniş buudlu bir konudur. 
-Beden sakatlıkları ruh sakatlıkları sebebiyle değildir. Dünyevi etkenlerin, anne babanın, diğer insanların, annenin ya da babanın genlerindeki bozulmaların, maddi ya da manevi etkilerin cenine zarar vermesinin sebebiyledir. 
Burada önem verilmesi gereken husus şudur. Akletme faaliyeti için uygun olmayan bedenler dünya hayatında mükellef değillerdir. 
-Bedenlerinde eksiklik ya da fazlalık olanların ruhlarında da fazlalık veya eksiklik yoktur.


Ruhun Halleri, Karabasan Nedir, Ruhun Hareketleri Linki İçin Tıklayınız:

 

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 24.05.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...