Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Fıkıh Bilginleri Ve Fıkıh Usulü Arasındaki Fark

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-113  
Fıkıh bilginleri ile fıkıh usulü bilginleri arasındaki fark nedir?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Ayşe Nur Başci Önder Nar  
       
Fetva No: F-113 عدد الزيارة : 6045 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

 

Soru: Fıkıh bilginleri ile fıkıh usulü bilginleri arasındaki fark nedir?

el Cevab: Usulü fıkıh olmadan fıkıh olmaz. Ama bu durumun tasavvuru ancak şöyle olur. 
Bir insan fakih değildir. Ve hadis eğitimi alır. Hadis mecmualarını okur mütalaa eder. Sonra bu rivayetlerden sened ve metinleri ne hadis güvenilirlik kurallarını tatbik eder neticede rivayet sahih ya da hasenlik kriterlerine uyarsa onunla fetva verir ondan anladığı manaları fetva olarak verir. Günümüz hanbelileri böyle davranıyorlar. Buna fıkhul hadis hadis fıkhı diyorlar. Bu yöntem akla ilk bakışta güzel görünüyorsa da sıkıntılıdır. 

Fıkıh ve usulu fıkıh eğitimi içerisinde belirli unsurlar barındıran bir eğitimdir. Usulü fıkıhta bütün islami ilim disiplinlerinin teorik kuralları fetva verme ve hüküm çıkarma açılarından ele alınır. Meleke haline getirilir. 
Arapçayı bir arap gibi konuşabiliyor ve anlayabiliyor seviyeye gelince hadislerden fetva vermeye başlamak yeterlilik için gerekli olan ilmi ehliyet eksikliğine rağmen fetvaya cesaret etmek demektir. Ve büyük hatadır.

- Usulü fıkıh; lügat / mantık  / akaid-kelam-mezhepler tarihi / felsefe / kuran ilimleri –tefsir kuralları ve ahkâm ayetleri tefsirleri / hadis metinleri bilgisi-hadis şerhleri-hadis kritik etme usulleri-cerh tadil-tabakat-usulu hadis / tarih -siyret gibi ilim disiplinlerinin bir ilim adamına kuranı ve sünneti anlamasında ve anlamlandırmasında ve onlardan hüküm çıkarmasında gerekli olacak her ne konu varsa onların temel ve detay bilgilerini içerir.
Bu sebeple yukarıda anlattığım fıkhul hadis yöntemi ile fetva verenlerden ve bu metoddan daha güvenilir ve daha zor elde edilir bir ilmi melekedir. 
Usulü fıkıh ilminin temel eserleri hanefiler tarafından konulan fetva kurallarının zamanla genişletilmesinden oluşmuştur. 
Dil ilimleri eğitimi açısından konuya bir açı kazandıracak olsak şunları diyebiliriz;
- Her kuran ve sünnetten hüküm çıkaracak şahsın bilmesi gereken arab dili kuralları ve arab dilindekini nüktelerini baştan sona kural olarak tekrar ele alır. Bu fetva verecek ya da verilmiş fetvaları okuyacak insana dil açısından anlayış derinliği ve kapasitesi kazandırır.
Usulü fıkıh okurken dil kural ve edebiyatı okunmaz. Ama okunmuş olunan dil ve edebiyat kuralları ayet ve hadislerden hüküm çıkarma işleminde kullanılma açısından tekrardan gözden geçirilir. Fetvalardaki ve ayet ve hadislerin manalandırılmasındaki etkilerine özellikle vurgu yapılır.
Kuran ve sünnet cümleleri içerdikleri manaların kesinlik ve tavsiye edilirlik açılarından farz, vacib, sünnet müstehab, mubah, evla, hilaful evla ya da yasaklık ya da kaçınılırsa daha uygun olması açısından haramlık, tahrimen mekruhluk, tenzihen mekruhluk, hükümlerinin nasıl verileceğinin kuralları elde edilir. Ve bunlardan fetva verilirken ve fetvalar nakledilirken faydalanılır.

Esasen fıkıhla usulü fıkıh birbirinden ayrılamaz ama zamanın akışı içerisinde fetvaların ve hükümlerin derlendiği fıkıh eserleri hacimleri itibarıyla çok büyüyünce sadece fıkıh eserlerini okuyup onlarda birikim kesb eden ilim adamları türü ortaya çıkmıştır. Ama fıkhın meselelerinde ittila genişliği durumunda olan ilim adamı bile usulü fıkıh bilgisinden bağımsız olarak meseleleri ele alma ya da aktarma durumunda olamaz. Bu yapılırsa çok sayıda sıkıntılı durum oluşacaktır.

İslami ilim disiplinleri bir bütün olarak kuran ve sünnetteki dini değerleri Allah’ın muradı ve Rasulullah’ın anlattığı üzere anlayabilmek ve anlatabilmek için kurulmuşlardır. 

- İslami ilimlerden hadis okuyup onda uzmanlaşan alim sayılmaz. 
- Tefsir okuyup hadis okumayan da alim sayılmaz. 
- Lügat okuyup akaid hadis tefsir okumayan da alim sayılmaz. 
Alim kuranın ve sünnetin metinlerini onları doğru anlayabilecek şekilde bir alt yapı eğitimi almış ve okunması gereken her ne ilim varsa onları okumuş insana denilir. 
Dil bilen dil uzmanı, hadis nakleden hadis uzmanı, tefsir bilen tefsir uzmanı, siyret bilen siyret uzmanıdır...
Ama okunması gereken 11 ya da 14 ilim dalını okuyan islam alimidir ve fetva yetkisi islam alimlerindedir. 
Ve her ilim sahibi ya da alimden daha yetenekli daha birikimli bir başka ilim adamı ya da alim olabilir.

Akademik eğitim alıp sadece bununla yetinenlerin temel islam ilimlerinin ana meselelerini o ilmin bilinmesi gerekenlerini baştan sona okuyup hazmetmeyenler hep sorun çıkarmaktadırlar. 
- Akademik eğitimin onca güzel ve faydalı tarafına rağmen bu genel islami bilgi bütünlüğünü dikkate almama ve yeterlilik sağlamadan uzmanlaştırma tarafı bugün yetişen akademisyenlerin ikide bir samimi çıkışlar yaparak ehli sünnet inanç amel e ahlak değerlerine aykırı çıkarımlar yapmalarının sebebidir.

 

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 20.05.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...